Moldoványi Ferenc: A másik bolygó

A szívszorongató képsorok tartalma erős kontrasztban áll a nézőt
kényeztető gyönyörû képekkel és zenével,  valamint a filmben többszőr
is visszatérő idilli környezetben élő indián varázslóval és kislánnyal.
Ezen ellentétek hosszú ideig fenálló hatása igen elgondolkodtató a
moziban “kényelmesen” ülő néző számára.

2005 végén az Egyesült
Nemzetek Szervezete az elkövetkezendő éveket bolygónk a Föld
problémáinak kívánja szentelni, valamint 2008-at a Föld Nemzetközi
Évének nyilvánította. Mivé is lett planétánk a XXI. század első
évtizedében? Rendkívül megosztott világban élünk, melyet a megdöbbentő
és elkeserítő emberi léthelyzetek és elképesztő szegénység jellemez,
amely egy humanitárius és ökológiai katasztrófa képét vetítheti előre,
ahol az emberi jogokat lábbal tiporják. A mostanára magukra hagyott,
kifosztott és megalázott, hajdanán gyarmati sorban élő országok
képtelenek talpra állni különböző polgárháborúk és genocídiumokat
követően.

Néhány megdöbbentő tény:

  • A világ két leggazdagabb emberének 2007-ben több pénze volt mint a 45 legszegényebb ország GDP-je.
  • Három milliárd embernek naponta kevesebb mint két dollár jut csak a
    megélhetésre. (A Föld össznépessége hozzávetőleg 6.625.000.000.)

Filmünk
forgatását 2005 őszén kezdtük el Fekete Afrikában és 2007 késő tavaszán
Latin Amerikában fejeztük be. Ez alatt a két év alatt megrendítő emberi
drámákkal találkoztunk, megrázó gyermek sorsoknak voltunk tanúi, amely
a megaláz-tatás és a védtelenség legkülönbözőbb felfoghatatlan és
gyakran irracionális stációin vezettek át. Csaknem rabszolga-sorban
tengődő gyermek munkások egy Phnom Penh melletti téglagyárban, a
mindennapi erőszak fenyegetettségében vegetáló gyermek prostituáltak
Kongóban, gyermek katonák, akik hosszú éveket töltöttek a fronton, a
gyilkolást és az erőszakot kisgyerek fejjel “tanulták meg”, dickensi
sorsú, kallódó kizsákmányolt gyerekek, akiknek történetei tükröt
tartanak a világnak a dolgok állásáról itt és most Planétánkon a Föld
Nemzetközi Évében 2008.ban. Az Another Planet, a kiszolgáltatott
gyermekek sorsán keresztül a lelkek, a remények és a jövő
elpusztításáról is szól, anélkül, hogy bármilyen ideológiát próbálna
rákényszeríteni a nézőre, csak az emberségre, a szívre és a józan észre
apellál a képek expresszív erejét, és a zenét segítségül hívva. A másik
bolygó, az a kisemmizett világ, amivel szembesülnünk kell, meg kell
ismernünk, és amit meg kellene változtatnunk, hogy a Föld újra élhető
legyen.

http://www.another-planet.eu

Téma