Miskolc polgármestere állítsa le a romák kilakoltatását!

Az Amnesty International levelet írt Miskolc polgármesterének, Kriza Ákosnak. A levélben a szervezet felszólította a polgármestert, hogy azonnali hatállyal szüntesse be a körülbelül 450, elsősorban roma származású család kilakoltatását. További 450 család egyelőre semmiféle tájékoztatást nem kapott a lakhatásukkal kapcsolatban.

A magyar civil szervezetek és az érintettek, valamint jogi képviselőik által az Amnesty Internationalhez juttatott információk alapján a „számozott utcákból” körülbelül 450, elsősorban roma családnak júliusban el kell hagynia otthonát. Az emberi jogi szervezet értesülései szerint a kilakoltatás alapja a szociális lakhatásért felelős határozatot érintő módosítás, amelyet a 2014 májusában fogadott el a helyi önkormányzat. A határozat szerint az „alacsony komfortfokozatú”, vagyis alacsony színvonalú szociális bérlakások bérleti szerződései nem kerülnek megújításra, a bérlők pedig legfeljebb 2 millió forintig (körülbelül 6450 euró) terjedő kompenzációra lehetnek jogosultak, amennyiben Miskolcon kívül telepednek le, és új ingatlanjukat nem adják vagy zálogosítják el legalább öt évig. A helyi önkormányzat határozata szerint a kilakoltatásokra azért van szükség, mert a „számozott utcák” házai elöregedtek és lakhatásra nem megfelelőek.

Az Amnesty International a miskolci polgármesterhez címzett levelében aggodalmát fejezi ki a jogi és adminisztratív lépések hiányával kapcsolatban, amelyek garantálhatnák a nemzetközi emberi jogi normák betartását, és amelyek nélkül a „számozott utcák” tervezett kilakoltatása erőszakos kilakoltatásba fordulhat, ami az alapvető emberi jogok megsértése.

Az érdemleges konzultáció hiánya

A levélben az Amnesty International kifejezte aggodalmát azzal kapcsolatban is, hogy a nemzetközi emberi jogi normákkal ellentétesen a „számozott utcákból” való kilakoltatások érintettjei nem kaptak lehetőséget arra, hogy érdemleges konzultációban vegyenek részt a tervezett kilakoltatásokkal vagy a kilakoltatás lehetséges alternatíváival kapcsolatban.

A szervezet által vizsgált levelek – amelyeket az önkormányzat az elmúlt néhány hétben küldött el a környéken lakó 900 család körülbelül felének – azt mondják, hogy otthonukat július 15-ig vagy 30-ig bezárólag el kell hagyniuk lakbérhátralék miatt vagy azért, mert a bérleti szerződésük nem kerül megújításra. Az Amnesty International értesülései szerint a fennmaradó családok is hasonló levelet fognak kapni az elkövetkezendő hetekben. Az önkormányzat kilakoltatásokkal kapcsolatos kommunikációja ezekben a levelekben merül ki. Az emberi jogi szervezet által megkérdezett családok egyikével sem egyeztetett az önkormányzat a környékkel kapcsolatos tervekről, a tervek hátteréről, az alternatív lakhatásról vagy a kilakoltatásért járó kompenzációról. Az Amnesty Internationalhez beérkezett információk alapján nem kaptak az érintettek tájékoztatást a jogi lehetőségekről sem, amelyek a rendelkezésükre állnak, amennyiben meg szeretnék támadni a kilakoltatást.

Az alternatív lakhatási lehetőségekkel kapcsolatos információ hiánya

Az Amnesty International úgy értesült, hogy a helyi önkormányzat határozata a “számozott utcák” szociális lakásainak kilakoltatásáról kimondja, hogy a lakók 2 millió forintig (körülbelül 6450 euro) terjedő kompenzációban részesülhetnek, hogy abból Miskolcon kívül vásárolhassanak ingatlant. A szervezet számára elérhető információk alapján erről a kompenzációról az önkormányzat levelei nem tesznek említést. A mindenre kiterjedő, pontos és naprakész információ elengedhetetlen az érdemleges konzultációhoz.

Levelében az Amnesty International további tájékoztatásért fordult a polgármesterhez az önkormányzat által meghozott lépésekről, amelyekkel biztosítani kívánja, hogy a kilakoltatásokat megelőzően teljesülnek az alternatív lakhatással és egyéb áttelepítéssel kapcsolatos követelmények.

A szervezet úgy értesült, hogy a kompenzáció és az alternatív lakhatási megoldások csak azok számára lesznek elérhetők, akiknek nincsen lakbérhátraléka. Ennek fényében a levél arról is tájékoztatást kért, hogy milyen lépéseket tett az önkormányzat, hogy nemzetközi emberi jogi kötelezettségeivel összhangban biztosítsa, hogy a kilakoltatások eredményeként senki nem válik hajléktalanná vagy egyéb emberi jogi visszaélésekkel szemben kiszolgáltatottá.

Tekintve a miskolci “számozott utcákban” meghozott erőszakos kilakoltatás elleni lépések teljes hiányát, az Amnesty International felszólította a miskolci önkormányzatot a kilakoltatások azonnali leállítására, és az otthonukat elhagyni nem hajlandó érintettekkel szembeni jogi fenyegetések felfüggesztésére, amíg:

  • Minden érintett lakóval érdemleges konzultációban részt nem vettek, ide értve a kilakoltatás okának tisztázását, az érintettek tájékoztatását a számukra elérhető alternatív lakhatási megoldásokról és a kilakoltatás akár bírósági úton történő megtámadásának lehetőségéről a számukra biztosított jogi képviselet segítségével azok számára, akik azt nem engedhetik meg maguknak;

  • Alternatív lakhelyet nem találnak olyan módon, hogy ott biztosítottá válik az olyan szolgáltatásokhoz való hozzáférés, mint az orvosi ellátás, oktatás, közlekedés, a tisztálkodás vagy az ivóvíz;

  • Az alternatív lakhelyet olyan módon nem biztosítják, hogy az nem vezet faji szegregációhoz, illetve nem köthető olyan diszkriminatív feltételekhez, mint a Miskolcon belül való letelepedés tilalma;

  • A családokat nem kompenzálták megfelelő módon az elvesztett otthonukért.

Public statement: http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR27/003/2014/en

ZT 140509 002

Forrás: VS.hu/Zagyi Tibor