Miskolc függessze fel a kilakoltatásokat!

A cigányellenes politika abbahagyására, a miskolci Számozott utcák lakóinak emberhez méltó elhelyezését szolgáló intézkedési terv mielőbbi kidolgozására, valamint a kilakoltatások felfüggesztésére szólítja fel a városvezetést a Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Roma Parlament elnöke, több jogvédő civil szervezet és független szakember.

Még a nyár közepén döntött az Egyenlő
Bánásmód Hatóság (EBH) a Számozott utcák felszámolása ügyében. A Hatóság
megállapította, hogy Miskolc város önkormányzata  az ott lakó mintegy 900 emberrel szemben
közvetett hátrányos megkülönböztetést valósított meg. Az EBH döntése szerint a
város a kérdéses telepfelszámolást anélkül kezdte meg és folytatta, hogy azt
megfelelően előkészítette volna. Elmulasztották felmérni a telepfelszámolás ott
élőkre gyakorolt hatását, illetve forrást sem rendeltek az intézkedéshez. Az
ott élőket ezáltal a hajléktalanság vagy más szegregátumba való költözés
veszélyének tették ki.

A Hatóság döntésében a várost 500.000,-Ft
bírság megfizetésére, és olyan intézkedési tervek elkészítésére kötelezte,
amelyek a lakók jogszabályoknak megfelelő elhelyezésére vonatkoznak. Az EBH
emellett arról is rendelkezett, hogy az intézkedési terveket az önkormányzatnak
akkor is ki kell dolgoznia a Hatóság által megállapított, december 31-i
határidővel, ha a döntés ellen bírósághoz fordul (vagyis elrendelte az azonnali
végrehajthatóságot). Miskolc város önkormányzata bírósági felülvizsgálati
kérelmében a határozat végrehajtásának felfüggesztését is kérte. Ezt a kérelmét
azonban a bíróság elutasította – erről értesült október 7-én az EBH eljárását
kezdeményező, és a bírósági eljárásban beavatkozóként fellépő Nemzeti és
Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI). A bíróság álláspontja szerint a
határozat végrehajtásához közérdek fűződik, mely az ügyben érintett nagy számú
személy (köztük sok kiskorú) emberi méltóságához és emberhez méltó lakhatásához
kapcsolódik.

A témában dolgozó szervezetek és
szakemberek október 9-én tartott közös miskolci találkozójukon döntöttek arról,
hogy a bíróság döntése alapján felszólítják a várost, hogy az EBH által előírt
intézkedési tervek elkészítését haladéktalanul kezdje meg, a folyó
kilakoltatásokat pedig függessze fel!

Budapest, 2015. október 13.

A közös nyilatkozat aláírói:

Amnesty International Magyarország Jeney Orsolya igazgató

CFCF (Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekekért Alapítvány) Daróczi
Gábor elnök

ERRC (European Roma Rights Centre) Ujlaky András igazgató

Havas Gábor szociológus

Lengyel Gabriella szociológus

Magyarországi Roma Parlament Horváth Aladár elnök

Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat Váradi Gábor elnök

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda (NEKI) Muhi Erika
igazgató

Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) Kapronczay Stefánia ügyvezető
igazgató

Polgárjogi Mozgalom a Köztársaságért Szőke Sándor alelnök

Roma Polgárjogi Mozgalom BAZ Megyei Szervezete Dancs Mihály elnök