Mentsék fel a halálbüntetés alól Abdullaht!

A kivégzés közvetlen veszélye fenyegeti a tizennégy évesen letartóztatott Abdullah al-Huwaitit Szaud-Arábiában. Fogsága alatt négy hónapon keresztül magánzárkában tartották, nem engedték, hogy ügyvédet fogadjon, és vallomástételre kényszerítették. A halálbüntetését 2022 március 2-án rendelte el újból a tabúki büntetőbíróság, többek között fegyveres rablás és egy biztonsági tiszt meggyilkolásának vádjával. Az ítéletet a fellebbviteli bíróság 2022. június 13-án, egy súlyosan igazságtalan tárgyalást követően hagyta helyben. Az Amnesty International felszólítja a Legfelsőbb Bíróságot és a királyt, hogy ne ratifikálja Abdullah halálos ítéletét, hanem semmisítsék azt meg, és állítsák újra bíróság elé Abdullah-t egy nemzetközi normáknak megfelelő, tisztességes, a halálbüntetés alkalmazása nélküli eljárás keretében.  

2019. október 27-én a tabúki büntetőbíróság halálra ítélte Abdullah al-Huwaitit, akit egy ékszerüzletben elkövetett csoportos és fegyveres rablással, és egy biztonsági tiszt szándékos meggyilkolásával vádoltak. 2021. november 10-én a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezte a halálos ítéletét, és újratárgyalást rendelt el. Az eset újratárgyalása során, 2022. márciusában a tabúki büntetőbíróság Abdullah al-Huwaiti-t ugyanazon vádak alapján ismét bűnösnek találta, és ismételten halálra ítélte.  

A szaúd-arábiai igazságszolgáltatási eljárásokkal – különösen a halálbüntetésekkel – kapcsolatos átlátható információk hiányában a vádlottak családjai csak a médiából értesülhetnek szeretteik sorsáról.  Az Amnesty International értékelése szerint Abdullah-t a kivégzés közvetlen veszélye fenyegeti, amit – amint a Legfelsőbb Bíróság ratifikálja azt – családja tájékoztatása nélkül bármikor végrehajthatnak.  

Egy 2020-ban kiadott királyi rendelet ugyan bejelentette a halálbüntetés alkalmazásának megszüntetését a 18 év alattiakkal szemben, a rendelet azonban a saría jogrend szerint bizonyos esetekre – például terrorizmussal összefüggésbe hozott bűncselekményekre – nem terjed ki.  

2022. március 13-án például Szaúd-Arábia belügyminisztériuma bejelentette, hogy 81, többek között terrorizmussal, fegyveres rablással és fegyvercsempészettel vádolt embert végeztek ki. Közülük többeket olyan vádpontokban is bűnösnek találtak, mint például “a társadalmi és nemzeti kohézió megbontása”, valamint “ülősztrájkokban és tüntetésekben való részvétel és felbujtás”, ami azonban a véleményszabadsághoz és a szabad gyülekezéshez való jog súlyos megsértése. A kivégzettek közül 41-en a szaúd-arábiai síita kisebbséghez tartoztak. 

2021-ben az Amnesty International a szaúd-arábiai hatóságok által végrehajtott kivégzések 140%-os növekedését dokumentálta: 2020-ban a kivégzettek száma – beleértve egy női elítéltet is – 27-ről 65-re nőtt. Ez az emelkedő tendencia 2022-ben is folytatódik: csak idén január és június között 120 embert végeztek ki.  

Napjainkra a halálbüntetést 144 ország törölte el vagy törvényileg vagy a gyakorlatban. Az Amnesty International minden esetben ellenzi a halálbüntetést, függetlenül a bűncselekmény jellegétől vagy körülményeitől, a bűnösségtől vagy ártatlanságtól, vagy az állam által a kivégzés végrehajtására alkalmazott módszertől. A szervezet azért kampányol, hogy ezt a kegyetlen büntetést az államok teljesen és véglegesen eltöröljék. 

Ennek jegyében a 14 évesen letartóztatott Abdullah al-Huwaitit azonnal fel kell menteni a halálbüntetés terhe alól, és egy tisztességes eljárás keretében újból bíróság elé kell állítani!