Meghívó a Közgyűlés-előkészítő Bizottság alakuló ülésére

Meghívó a Közgyűlés-előkészítő Bizottság alakulóülésére

 

Az Amnesty International Magyarország Egyesület 2013 tavaszi rendes közgyűlésének előkészítésének megkezdése érdekében az elnökség 2013. január 14-ére (hétfő), 18.00-ra hívja össze a Közgyűlés-előkészítő Bizottság (KEB) alakuló ülését.

Helyszín: az Amnesty International Magyarország irodája, 1064 Budapest, Rózsa u. 44.

A KEB feladata, hogy a közgyűlés napirendjére, ügyrendjére, helyére és időpontjára, valamint a közgyűlésen megtárgyalandó kérdésekre javaslatot tegyen az elnökségnek. A bizottságban az elnökséget egy elnökségi tag képviseli, rajta kívül tagja lehet a bizottságnak az egyesület bármely tagja. A bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza. A KEB tagjai közül egyszerű többséggel és titkos szavazással elnököt választ, akinek a mandátuma a közgyűlés bezárásáig tart. A bizottság ügyrendjét a bizottság első ülésén maga határozza meg.

Minden érdeklődő tagunkat szeretettel várjuk!