Magyar civilek a lakhatási válság ellen

Európában és
Magyarországon is lakhatási válság van, a lakásköltségek megfizethetetlenné
váltak, egyre több ember kerül nehéz helyzetbe a lakásköltségei miatt. 82
millióan a jövedelmük több mint 40 százalékát fordítják a lakhatásukra, egyre
hosszabbak a várólisták a támogatott, szociális és megfizethető bérlakásokért
és szinte az összes uniós tagállamban nő a hajléktalanság.

Felszólítjuk
az Európai Uniót, hogy biztosítsa a szociális és megfizethető lakhatáshoz való
könnyebb hozzáférést azzal, hogy:

 • eltekint
  a maastrichti kritériumok alkalmazásától a szociális és megfizethető lakásokat
  érintő állami beruházások esetén;
 • gondoskodik
  arról, hogy a szociális és fenntartható lakásépítéssel foglalkozó
  ingatlanfejlesztők könnyebben jussanak EU-finanszírozáshoz;
 • biztosítja
  a rövidtávú lakáskiadások szociális, pályázatalapú szabályozását és az európai
  lakhatási igényekre vonatkozó statisztikák összeállítását.

Bízunk benne, hogy
minél többen támogatják majd aláírásukkal a petíciót, és a sikeres akció után
az EU érdemi lépéseket tesz a lakhatási válság megoldására.

 PETÍCIÓ

A csatlakozó szervezetek

A Város Mindenkié (AVM)
olyan hajléktalan emberek és szövetségeseik csoportja, akik tenni akarnak egy
egyenlőségen alapuló és igazságos társadalomért. A csoport tagjai hajléktalan,
hajléktalanságot megtapasztalt és lakásszegénységben élő emberek és biztos
lakhatással rendelkező szövetségeseik. Tíz éve küzdünk a kikényszeríthető
lakhatáshoz való jog törvénybe foglalásáért és érvényesítéséért. Azért
csatlakoztunk ehhez a kampányhoz, mert szeretnénk elérni, hogy a megfizethető
lakhatás kérdése egy kiemelt téma legyen az Európai Unión belül, amit pénzben és
szabályozásokkal is jobban támogatnak az EU döntéshozó szervei.

Az Utcáról Lakásba! Egyesület elsőként
kezdett bele hét évvel ezelőtt abba, hogy az Elsőként Lakhatást szemlélet
jegyében üresen álló önkormányzati lakásokat hasznosítson. Magyarországon ma a
piacon vásárolt vagy bérelt lakáson kívül szinte lehetetlen otthonhoz jutnia
bárkinek: az önkormányzati lakások aránya alig 2%, más támogatott lakhatási
lehetőség sincsen a rászorulóknak. Az Utcáról Lakásba! Egyesület több, mint
ötven bérlőjének példája mutatja, hogy szükség van a szociális bérlakásokra az
egyre többeket érintő lakhatási válságból kivezető úton. Mi azért csatlakoztunk
a Housing For All kezdeményezéshez, hogy legyen esély itthon is a lakhatási
lehetőségek bővítésére, akár lakásépítéssel is.

A Habitat for Humanity a világ 70
országában már több mint negyven éve épít otthonokat lakhatási szegénységben
élőknek. A szervezet hazánkban 1996 óta segít a lakhatási nehézségekkel
küzdőknek megoldást találni, otthonhoz jutni. Terepi programjainkkal közvetlen
segítséget nyújtunk nehéz szociális helyzetben lévőknek, átmeneti otthonban élő
családoknak és hajléktalan embereknek újítunk fel szociális bérlakásokat. Azért
csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez, mert azt gondoljuk, hogy egy egységes
szempontok alapján működő, forrásokat biztosító, a közösségi otthonteremtést
megkönnyítő európai keretrendszer, valamint a más országok jó gyakorlatainak
magyarországi alkalmazása nagyban segítheti a jelenleg kritikus helyzetben élők
lakhatáshoz jutását.

Az Amnesty International Magyarország egy
magyar jogvédő civil szervezet és a nemzetközi mozgalom magyarországi
szekciója, amely azért dolgozik, hogy az emberi jogok mindenkit megillessenek.
Azért csatlakoztunk a kezdeményezéshez, mert a lakhatási szegénység, és
elsősorban a hajléktalanság már önmagában is egy sor emberi jog, például az
élethez, egészséghez vagy a megfelelő lakhatáshoz való jog sérelmét jelenti, ez
a kezdeményezés pedig egy jó lépés egy közös, az emberi jogok érvényesülését
biztosító megoldás irányába.

Háttér

Az európai polgári
kezdeményezés lehetővé teszi az EU polgárainak, hogy konkrét jogi
intézkedéseket kezdeményezzenek azokon a területeken, amelyeken az Európai
Bizottság jogszabályjavaslat előterjesztésére jogosult.

Polgári kezdeményezést
hét olyan uniós polgár indíthat, akik állandó lakóhelyük szerint legalább hét
különböző tagállamot képviselnek, és elérték a választójogi korhatárt. Ha egy
polgári kezdeményezés szervezőinek sikerült összegyűjteniük legalább egymillió
aláírást úgy, hogy a támogató nyilatkozatok száma legalább hét országban elérte
az adott országra vonatkozóan előírt küszöbértéket, a Bizottságnak döntést kell
hoznia arról, hogy eljár-e az ügyben vagy sem.

A szervezők és csatlakozó szervezetek sajtótájékoztatója május 30-án

Téma