Litvánia kriminalizálni akarja a homoszexualitást / Lithuanian parliament moves to criminalise homosexuality

„Ezek a javaslatok újabb mélypontot jelentenek Litvánia államilag támogatott homofóbiához való közeledése során” – mondta Nicola Duchworth, Európai és Közép-Ázsiai programigazgató.

Amennyiben elfogadják a javaslatot, rendkívül széles lesz a büntethető tevékenységek köre, ez vonatkozna többek között a szexuális beállítottsághoz és nemi identitáshoz kapcsolódó emberi jogi kampányokra, szexuális egészségügyi információk nyújtására, leszbikus, homoszexuális, biszexuális vagy transzszexuális (LGBT) személyek számára, meleg filmfesztiválok vagy Pride-események rendezésére.

„Bárkit, akit a Büntető Törvénykönyv javasolt módosítása alapján tartanak fogva, az Amnesty International ún. lelkiismereti fogolyként (prisoner of conscience) tartana számon” – mondta Nicola Duckworth. 

A javasolt törvénymódosítások az idén júliusban elfogadott, „a kiskorúak védelme a nyilvános információk káros hatásaival szemben” diszkriminatív törvényt követik. Ez a törvény betiltotta a „homoszexuális, biszexuális és poligám kapcsolatok mellett kampányoló” anyagok iskolákban, nyilvános helyeken, vagy gyermekek által hozzáférhető médián keresztüli terjesztését. Az új módosítások még messzebbre mennek, ugyanis büntethetővé tesznek bármilyen, homoszexualitással kapcsolatos nyilvános megjelenést, ábrázolást vagy információnyújtást.

A módosítások gyakorlatilag meggátolnák az LGBT személyeket abban, hogy hozzájussanak azokhoz az információkhoz, támogatáshoz és védelemhez, melyek lehetővé teszik számukra, hogy együtt éljenek szexuális irányultságukkal és nemi identitásukkal. Ezek a módosítások valószínűleg növekvő diszkriminációhoz és jogi visszaéléshez vezetnének számos területen, köztük a foglalkoztatás, valamint a javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés terén.

„Húsz évvel a berlini fal leomlása után a litván parlament visszafordítja az időt azzal, hogy drákói szigorral korlátozza az információáramlást és a kifejezés szabadságát, illetve megbélyegzi a népesség egy részét” – mondta Nicola Duckworth.

„Nehéz elhinni, hogy egy európai uniós tagállam egyáltalán fontolóra veszi egy ilyen törvény elfogadását”.

„A parlamenti képviselőknek, mint a nép által választott képviselőknek vezető erőként kellene fellépniük az emberi jogok védelmében, és ki kellene állniuk az ország nemzetközi kötelezettségeinek teljesítése mellett.”

***********

“These proposals are a new low in Lithuania’s slide to state-sponsored homophobia,” said Nicola Duckworth, Europe and Central Asia Programme Director.

If adopted, they would permit the prosecution of an extremely wide variety of activities, including campaigning on human rights issues relating to sexual orientation and gender identity, providing sexual health information to lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT) people or the organization of gay film festivals, or Pride events.

“Anyone detained under the proposed amendment to the Penal Code would be considered by Amnesty International to be a prisoner of conscience,” said Nicola Duckworth.

The proposed amendments follow the adoption in July this year of the discriminatory “Law on the Protection of Minors against the Detrimental Effect of Public Information”. This law bans materials that “agitate for homosexual, bisexual and polygamous relations” from schools or public places and media where they could be viewed by children. The new amendments go even further as they would potentially criminalise almost any public expression or portrayal of, or information about, homosexuality.

The amendments would effectively prevent LGBT people from accessing the appropriate information, support and protection to enable them to live with their sexual orientation and gender identity. They are also likely to lead to increased discrimination and other human rights abuses, in a range of areas, including employment and the access to goods and services.

“Twenty years after the fall of the Berlin wall, the Lithuanian parliament is turning the clock back by imposing draconian limitations on the flow of information and the freedom of expression and stigmatising part of the population,” Nicola Duckworth said.

“It is hard to believe that a member of the European Union should even be considering the adoption of such legislation.”

“Parliamentarians, as the elected representatives of the people, should be the leading force in safeguarding the rights of all and respecting the country’s international obligations.”