Közgyűlést Előkészítő Bizottság/ Prepcom Convocation

A bizottságban az Elnökséget egy elnökségi tag képviseli, rajta és a csoportok egy-egy választott képviselőjén kívül tagja lehet a bizottságnak az Egyesület bármely tagja. A Közgyűlések napirendjére, ügyrendjére, helyére és időpontjára, valamint a Közgyűlésen megtárgyalandó kérdésekre a bizottság tesz javaslatot az Elnökségnek.

 

Várjuk mindazon tagok jelentkezését, akik segíteni kívánják a szervezet munkáját.

 

Az ülés első tervezett időpontja:

2010. április 1. 18. óra

Hely: Amnesty iroda (1064 Bp., Rózsa u. 44. II/4)

 

Kérjük a tagokat, hogy részvételi szándékukat mihamarabb jelezzék a belsoelnokseg@amnesty.hu email címen, az email címben feltüntetve KEB.

 

Segítségetek köszönve:

Elnökség, Amnesty International Magyarország

**********************

Beside one official Board representative and the elected representatives of the groups any AI HU member can join the prepcom. The committee makes recommendations for the Board with regard to the agenda , procedure, place and time and also concerning the issues to be discussed at the AGM.

 

We are expecting the application of those members who would like to help the commitee work.

 

The first proposed meeting:

 

April 1st 2010 18 o’clock

AI HU Office (1064. Budapest Rózsa utca 44. II/4.)

 

We request that those members who wish to take part in the committee work

please send en email to belsoelnokseg@amnesty.hu and put in the subject line Prepcom.

 

Thank you for your help,

 

Board, Amnesty International Hungary