Kötelezettségszegési eljárás indult a magyar roma gyerekek iskolai szegregációja miatt

Az Európai Bizottság roma gyerekek szisztematikus diszkriminációja miatt Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárásának egyszer és mindenkorra véget kell vetnie a generációk óta tartó igazságtalanságnak az országban – áll a European Roma Rights Centre és az Amnesty International közleményében.

A
döntés azután született, hogy emberi jogi szervezetek – köztük
a European Roma Rights Centre és az Amnesty International  – kimerítő bizonyítékokat szolgáltattak arról, hogy a roma
gyerekek állandósult diszkrimináció és szegregáció áldozatai
a magyar oktatási rendszerben.

A
magyar kormánynak figyelembe kell vennie az Európai Bizottság
felszólítását, és azonnali lépéseket kell tennie, hogy véget
vessen a roma tanulókkal szemben tapasztalható súlyos
előítéleteknek az ország iskoláiban.

Végre
történik valami ezeknek
az
alapvető emberi jogsértéseknek az ügyében, amelyek
ellehetetlenítik a roma gyerekek számára a hozzáférést a
minőségi oktatáshoz. Az Európai Bizottság szerint ami sok az
sok, és nem tűri tovább a magyar iskolákban tapasztalható
szisztematikus diszkriminációt és szegregációt”
mondta Iverna McGowan, az Amnesty International európai irodájának vezetője.

A
Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárás az
Európai Bizottság mechanizmusa, amelynek célja biztosítani, hogy
a tagállamok jogszabályai és joggyakorlata megfeleljen az uniós
szabályoknak. 2014 óta két alkalommal indítottak ilyen eljárást
az EU antidiszkriminációs szabályainak megsértése miatt, hogy
felszámolják a roma gyerekek oktatáshoz való hozzáférését
ellehetetlenítő intézkedéseket Csehországban és Szlovákiában.

Ha
a magyar kormány elmulasztja orvosolni a Bizottság által
megnevezett problémákat és nem vet véget a jogellenes helyzetnek,
az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet, amely komoly
szankciókkal sújthatja az országot.

A
Bizottság által Magyarország ellen indított kötelezettségszegési
eljárás a magyar oktatási rendszerben tapasztalható állandósult
szegregációt alátámasztó bizonyítékok következménye: a roma
gyerekek 45 százaléka jár Magyarországon szegregált osztályokban
vagy iskolákba. Emberi jogi szervezetek, köztük a European Roma
Rights Centre, több szegregációs ügyet is vitt már bíróságok
elé.

Annak
ellenére, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága, hazai bíróságok
és az Egyenlő Bánásmód Hatóság több döntése is kimondta,
hogy az iskolai szegregáció jogellenes, mégsem történt semmilyen
intézkedés a hatóságok részéről annak felszámolására.
Ellenkezőleg, a bizonyítékok egyértelművé teszik, hogy a magyar
kormány egyenes szándéka, hogy még nagyobb legyen a faji
szegregáció mértéke a magyar iskolarendszerben.

“Annak
ellenére, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága egyértelműen
kimondta, hogy Magyarországnak véget kell vetni az iskoláiban a
hozzám hasonló romákat érintő
faji
alapú szegregációnak, a magyar hatóságok szándékosan
lehetetlenítenek el több ezer gyereket egy előítéletes oktatási
rendszerben” –
mondta Dorde
Jovanovics
a
European Roma Rights Centre elnöke.

A
szegregáció soha nem vezet egyenlőséghez, a Magyarország által
a roma gyerekekkel szemben alkalmazott agresszív hátrányos
megkülönböztetés pedig esélyt sem ad nekik a boldogulásra,
csak a nélkülözés és szegénység csapdájában tart egy
újabb generációt.”

Most
a magyar kormány felelőssége, hogy konkrét és azonnali lépéseket
tegyen az iskolai szegregáció felszámolására, és biztosítsa
minden roma gyerek számára az oktatáshoz való jogot az ország
nemzetközi és regionális emberi jogi kötelezettségeivel
összhangban.

Téma

    © 2024 Amnesty International Magyarország