Koszovó (Szerbia): milyen tanulságok vonhatók le?

A szervezet felhívja a nemzetközi és a koszovói hatóságokat, hogy zárják le a nemzetközi és a helyi igazságügyi szervek által a háborús és az emberiség elleni, illetve etnikai bûncselekményekért felelős személyek bíróság elé állítása során végzett munka felülvizsgálatát, és hozzák nyilvánosságra az eredményeket, illetve az említett bûncselekményekkel kapcsolatos valamennyi ítéletet és bírósági dokumentumot.

“Több száz háborús és emberiség elleni (ideértve a nemi erőszakot és az erőszakos eltûnéseket is), illetve egyéb etnikai bûncselekmény még mindig megoldatlan, pedig már hét év telt el azóta, hogy az ENSZ megkezdte a koszovói igazságügyi rendszer helyreállítását. Több száz ügyet bizonyíték hiányában zártak le, ugyanis ezeket a bizonyítékokat nem szerezték meg azonnal, illetve kellően eredményesen. Az eltûntek hozzátartozói azt állítják, hogy a nemzetközi rendőrség és az ügyükbe újonnan bekapcsolódó ügyészek igen sokszor kérdezték ki őket, mégsem sikerült előrelépni” – mondta Sian Jones, az Amnesty International Koszovóval foglalkozó kutatója.

Az Amnesty International küldöttei 2007 novemberében és decemberében felkeresték Koszovót, és beszéltek az uniós tervezőcsoport (EUPT-Koszovó) tagjaival, az ENSZ Koszovói Ideiglenes Közigazgatási Missziójának (UNMIK) tisztviselőivel – beleértve a rendőrségi és igazságügyi tisztviselőket is -, továbbá a nemzetközi ügyészeket és bíróságokat ellenőrző helyi és nemzetközi szervezetekkel. A küldöttek megállapították, hogy a tárgyalások továbbra is késedelmet szenvednek a következő okok miatt: nincs elég nemzetközi bíró és ügyész, jelentős a büntetőeljárásokban mutatkozó ügyhátralék, elmarad az eredményes tanúvédelem, továbbá nem biztosítják a nemi erőszak és más szexuális bûncselekmények áldozatainak nyújtandó szükséges támogatást. Ez okozza, hogy a vádeljárások továbbra sem kerülhetnek bírósági szakaszba.

Az egykori Jugoszláv Szövetségi Köztársaság koszovói tartományában kirobbant 1999. évi konfliktust követően a büntető és polgári igazságszolgáltatási rendszer összeomlott. Habár a volt Jugoszlávia tekintetében létrehozott nemzetközi büntető-törvényszék joghatósága Koszovóra is kiterjedt, egyértelmû volt, hogy ez csak igen kevés ügyben képes eljárni. Ezért hozta létre az ENSZ nemzetközi bírói és ügyészi programját, mivel így néhány külföldi bírót és ügyészt is bevonhatott a helyi büntető-igazságszolgáltatási rendszerbe.

Az Amnesty International Koszovó (Szerbia): Kihívások az ENSZ megbukott igazságszolgáltatási missziója helyreállításában címû jelentése megvizsgálja és összehasonlítja a program teljesítményét a tisztességes tárgyaláshoz való jogra, illetve az áldozatok igazságszolgáltatáshoz és teljes körû jóvátételhez való jogára vonatkozó nemzetközi jogszabályokkal és normákkal. Levonja a fontos tanulságokat, egyúttal kialakítja és végrehajtja a jövőbeli kezdeményezéseket, továbbá egy nemzetközi egység bevonását javasolja az összeomlott nemzeti igazságügyi rendszerekbe.

“Sajnos a nemzetközi bírói és ügyészi program több mint hét éves teljesítménye nem felelt meg az elvárásoknak. A helyi ügyészek és bírók még mindig nem állnak készen a nemzetközi jog hatálya alá tartozó esetek, illetve bûncselekmények kezelésére. Az ilyen ügyekhez szükséges jogi reformokat még mindig nem emelték törvényerőre. Az igazságügyi rendszer teljes helyreállítására nem tûztek ki határidőt, így az továbbra is folyamatos nemzetközi közremûködés nélkül mûködhet” – mondta Sian Jones. 

Az Amnesty International elmondta, hogy hosszú távon még mindig eredményeket hozhat számtalan bûncselekmény a nemzetközi jog alkalmazásával történő kinyomozásában és vádeljárás indításában, az áldozatok számára jóvátétel biztosításában és a jogállamiság átalakított igazságügyi rendszer útján való helyreállításában egy olyan modell, melyben a nemzeti bíróságokat időlegesen nemzetköziesítik, és tapasztalt nemzetközi munkatársakat vonnak be az összeomlott vagy sérült nemzeti igazságügyi rendszer valamennyi területén a helyi munkatársak mellé.

Elszomorító ugyanakkor, hogy a nemzetközi bírói és ügyészi program struktúrája és mûködése a kezdetektől fogva annyira elhibázott, hogy a koszovói példa alapvető változtatások nélkül egyáltalán nem lehet modellértékû a nemzeti igazságügyi rendszerek nemzetköziesítését illetően. 

Az Amnesty International jelentése számos átfogó ajánlást tesz olyan létfontosságú reformok azonnali végrehajtását illetően, melyek célja egyrészt az EU támogatása abban a tervezési folyamatban, melyben a koszovói igazságszolgáltatási rendszerrel kapcsolatosan a nemzetközi bírók és ügyészek által ígért fejlesztések megvalósíthatóságán dolgoznak, másrészt pedig az ENSZ támogatása a jövőbeli átmeneti igazságszolgáltatási segítségnyújtással kapcsolatos tervezésben.

Amennyiben ezeket az ajánlásokat nem hajtják végre a lehető leghamarabb, egy, az emberi jogokat tiszteletben tartó, tartós béke kilátásai súlyos veszélybe kerülnek Koszovóban.

A jelentés itt olvasható.