Klímaváltozás/ Climate Change

Mary Robinson, Írország korábbi elnöke, az ENSZ emberi jogi főbiztosa és az Etikus Globalizáció elnevezésű kezdeményezés elnöke, valamint Irene Khan, az Amnesty International főtitkára is részt vettek az Amnesty International által szervezett konferencián, melynek célja az volt, hogy az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozással foglalkozó konferenciáját (COP15) megelőzően megvitassák az éghajlatváltozás emberi jogokra gyakorolt hatását.

Mary Robinson és Irene Khan az alábbi közös nyilatkozatot adták ki:

A globális éghajlatváltozással kapcsolatos kegyetlen tény, hogy míg a probléma javarészt a leggazdagabb országok károsanyag-kibocsátásának köszönhető, ennek árát mégis a legszegényebbek fizetik meg. Ha a kormányok e hónapban Koppenhágában nem cselekednek, a világ legszegényebb és leginkább háttérbe szorult közösségeinek alapvető emberi jogai kerülnek veszélybe. A klímaváltozás az élelemhez, vízhez, lakáshoz és egészséghez való jogot is aláássa. Sürgető szükség van arra, hogy a koppenhágai COP15 találkozón egy céltudatos, igazságos és kötelező érvényű megállapodás szülessen.

Mary Robinson és Irene Kahn azt állítják, hogy az éghajlatváltozás hatásait leginkább az emberi jogaikban sértett csoportok érzik majd meg, mivel ők szegények vagy sebezhetők, mint például a nők vagy az őslakosok. Ezért arra figyelmeztetnek, hogy amennyiben a kormányok az éghajlatváltozás kezelése során az emberi jogokkal kapcsolatos kötelességeiknek nem tesznek eleget, úgy az megerősíti a jogok megtagadása és a klímaváltozás okozta sebezhetőség közötti kapcsolatot. A kormányok törvény által előírt kötelessége, hogy az egyenlőtlenség és diszkrimináció problémáját kezeljék, és hogy politikai intézkedéseiket a diszkrimináció folytán jogaikban leginkább veszélyeztetettek előnyben részesítése céljából átalakítsák és mérsékeljék.

Arra is felhívják a figyelmet, hogy bár a klímaváltozás a világ legszegényebbjeit érinti a leginkább hátrányosan, az ENSZ éghajlatváltozással foglalkozó konferenciája mégsem őket helyezi a középpontba. Ezért a klímaváltozás megfékezésére egy emberközpontú megközelítés kidolgozását sürgetik, amely biztosítja a jövőt a későbbi generációk számára is. A kormányokat arra is ösztökélték, hogy az érintettekkel elegendő mértékű és értelmes konzultációt igyekezzenek folytatni, és vonják be őket az ő életüket is érintő átalakítási és mérséklési stratégiákkal kapcsolatos döntések meghozatalába.

„Elmúlt már az az idő, amikor a politikusok és az emberek a klímaváltozásra a jövő problémájaként tekinthettek” — figyelmeztetett Mary Robinson.

„Az éghajlatváltozás az emberi jogok fennmaradását és biztosítását fenyegeti. Ha nem foglalkozunk a klímaváltozás kérdésével, a világ senki számára sem lesz biztonságos.”

„A szegénység elleni harc és az éghajlatváltozás elleni küzdelem együttesen a világ háttérbe szorult népeinek jogaiért vívott harcot jelentik” – nyilatkozta Irene Khan.

„Ha nem teszünk valamit a klímaváltozás kérdésében, a szegénység felszámolása ügyében elért eredmények semmivé válhatnak.”

Mindkét emberi jogi vezető arra hívta fel a nagyközönséget, hogy támogassák a Tck Tck Tck kampányt (www.tcktcktck.org)

30 November 2009

************************************

Mary Robinson – former President of Ireland, former UN High Commissioner for Human Rights and President of the Ethical Globalization Initiative – and Irene Khan – Secretary General of Amnesty International – participated in a conference organized by Amnesty International to discuss the impact of climate change on human rights in the run up to the United Nations Climate Change Conference (COP15).

Mary Robinson and Irene Khan issued the following joint statement:

The cruel fact about global climate change is that while the problem has largely been caused by emissions from the richest countries, the poorest will pay the price. If governments fail to act in Copenhagen next month, basic human rights for the worlds poorest and most marginalised communities will hang in the balance. The rights to food, water, shelter and heath all risk being undermined by climate change. There is an urgent need for an ambitious, fair and binding agreement at COP15 in Copenhagen.

Stating that the effects of climate change will be felt most by people experiencing human rights abuses because they are poor or vulnerable, like women and indigenous people, Mary Robinson and Irene Khan cautioned that if governments don’t comply with their human rights obligations when responding to climate change, it could reinforce the links between denial of rights and vulnerability to climate change. Governments are legally bound to address inequality and non-discrimination and they called for adaptation and mitigation policies to prioritize those whose rights are most at risk through patterns of discrimination.

Warning that billions of the world’s poorest people are adversely affected by climate change and yet are not central to the UN Climate Change Conference, they called for an urgent, people-centered approach to countering climate change and ensuring the future for generations to come. They urged governments to conduct adequate and meaningful consultation with affected people, involving them in decision-making on the adaptation and mitigation strategies that would affect their lives.

“The time has passed when politicians and the public could imagine climate change as problem for the future,” cautioned Mary Robinson.

“Climate change is a threat to the survival and enjoyment of human rights. “If we don’t deal with climate change no one will have a secure world.”

“The fight against poverty and the fight against climate change are an integral fight for the rights of the marginalized peoples of this world,” said Irene Khan

“If we don’t address climate change all gains to eradicate poverty risk being wiped out.”

Both human rights leaders called on the general public to support the Tck Tck Tck campaign (www.tcktcktck.org).

 

Téma