Kifogásolható az izraeli Gáza bizottság átláthatósága és elszámoltathatósága / Israel Gaza commission criticised over transparency and accountability

Az izraeli kormány egy háromfős bizottságot nevezett ki, melyben két nemzetközi megfigyelő is részt vesz, gázai parton indított katonai akció kivizsgálására, mely során az izraeli hadsereg kilenc nemzetközi aktivistát ölt meg.

„A kormány által kijelölt bizottság megalakulása elszalasztott lehetőség és hatalmas csalódás,” nyilatkozta Malcolm Smart, az Amnesty International Közel-Keleti és Észak-Afrikai igazgatója.

„A bizottság nem független, munkája pedig nem eléggé átlátható, a két nemzetközi megfigyelőnek nincs hozzáférése fontos információkhoz és a vizsgálat eredményei nem használhatóak fel későbbi büntető eljárások során.”

A Bizottságnak nincs hozzáférése az izraeli hadsereg azon tagjaihoz, akik részt vettek a katonai akció kitervelésében és végrehajtásában, csak a Törzsfőnökhöz, és semmi jel nem utal arra, hogy a Bizottság magállapításai vagy javaslatai kötelező jellegűek lesznek.

A Bizottság elnöke Jacob Turkel, az izraeli legfelsőbb bíróság volt tagja, aki a polgári jog szakértője és aki több katonai fellebbezési bizottságban is részt vett már.

A Bizottság másik két tagja Amos Horev, nyugalmazott vezérőrnagy és az izraeli védelmi létesítmények volt vezető tudósa, és Shabbtai Rosen, a Bar Ilan Egyetem nemzetközi jogok szakos professzora, aki korábban Izraelt képviselte az Egyesült Nemzetektek Szervezetében.

A két nemzetközi megfigyelő David Trimble, Észak-Írország volt Első Minisztere, és Ken Watkin, Kanada katonai bíróságának volt vezetője. A megfigyelők csak a Bizottság meghallgatásaiban és megbeszéléseiben vesznek részt.

Bármilyen információt, melyről a Bizottság feje úgy gondolja, hogy „szinte biztos, hogy jelentős kárt okoz” Izrael nemzetbiztonságának vagy nemzetközi kapcsolatainak, elhallgatnak a nemzetközi megfigyelők elől.

A Bizottság úgy is dönthet, hogy ezen indokok alapján cenzúrázza saját jelentését, miután konzultált az úgynevezett „felhatalmazott szervekkel”.

„A Bizottság működésének nyíltnak, átláthatónak kéne lennie és hozzáférést kéne biztosítania minden információ forrásához,” mondta Malcolm Smart. „Nem szabad, hogy az izraeli kormány politikai döntései befolyásolják, mely eredmények kerülnek nyilvánosságra.”

Az sem tisztázott, hogy milyen mértékben lesz a Bizottságnak hozzáférése minden dokumentációhoz, többek között televíziós stáboktól és másoktól elkobzott, a hajókon készített videofelvételekhez, és hogy milyen erőfeszítéseket fog a Bizottság tenni annak érdekében, hogy olyan aktivistáktól gyűjtsön információkat, akik a flottilla hajóinak fedélzetén tartózkodtak.

„Különösen aggasztó az a kikötés, mely szerint a vizsgálat eredményeit nem lehet felhasználni későbbi büntető eljárások során” mondta Malcolm Smart.

„Ezek alapján kérdéses, hogy felelősségre vonnak-e bárkit, akiről a vizsgálat során kiderül, hogy parancsba adott, vagy követett el emberi jog vagy nemzetközi humanitárius jog elleni sérelmeket.”

Izraelnek, mint minden más államnak, kötelessége vádat emelni és elítélni a nemzetközi törvények megsértőit. Ezen felül az egyes parancsnokok és elöljárók büntetőjogi felelősséggel tartoznak az alárendeltjeik viselkedéséért. Az izraeli vizsgálatnak meg kell erősítenie Izrael állam a büntetlenség ellen folytatott küzdelemmel kapcsolatos kötelezettségeit.

Bár a megbízásában szerepel a „tengeri blokád bevezetésének biztonsági körülményeinek” vizsgálata, a Bizottság nem kapott felhatalmazást a gázai zárlat törvényességének széles körűbb vizsgálatára, melybe bele tartozik a szárazföldi, légi és tengeri blokád is.

„A Bizottság létrehozása nem szabad, hogy elterelje a figyelmet arról a tényről, hogy Izrael továbbra is blokád alatt tartja a gázai övezetet, melyet azonnal fel kell oldania, „mondta Smart. „A gázai övezet izraeli blokádja kimeríti a kollektív büntetés fogalmát és ezzel Izrael, mint megszálló hatalom, megsérti jogi kötelezettségeit.”

Sok kritika érte az Izraelen belül, a panaszok kivizsgálását lehetővé tevő folyamatokat is.

Annak ellenére, hogy a 22 napos gázai hadművelet befejezte óta eltelt 18 hónap alatt az ENSZ Közgyűlése többször is felszólította Izraelt, nem indult „független, hitelt érdemlő és nemzetközi elvárásoknak megfelelő” vizsgálat az izraeli hadsereg által elkövetett állítólagos háborús bűnök és súlyos nemzetközi jogsértések ügyében, melyekről még az ENSZ által megbízott Tényfeltáró Misszió számolt be a gázai és dél-izraeli konfliktust követően.

Az Amnesty International teljes elszámoltathatóságot és egy gyors és hitelt érdemlő nemzetközi vizsgálatot követel azon aktivisták halálával kapcsolatban, akik május 31-én, a flottilla ellen indított akció során vesztették életüket.

A vizsgálat levezetésére felkért személynek elismerten pártatlannak, hozzáértőnek és szakértőnek kell lennie. Izraelnek teljes mértékben együtt kell működnie ezzel a nemzetközi vizsgálattal.

***********

The Israeli cabinet approved a three-man Israeli commission, with two international observers, to examine Israel’s military action off the Gaza coast in which nine international activists were killed by Israeli forces.

“The format of this government-appointed Commission represents a disappointment and a missed opportunity,” said Malcolm Smart, Amnesty International’s director for the Middle East and North Africa.

“The Commission looks to be neither independent nor sufficiently transparent, the two international observers may be denied access to crucial information, and the Commission’s findings may not be used in future prosecutions.”

The Commission will not have access to members of the Israeli military who were involved in the planning and implementation of the military action, except for the Chief of Staff, and there is nothing to indicate that its findings or recommendations will be binding.

The Commission will be chaired by former Israeli high court judge Jacob Turkel, a specialist in civil law who has also served as a judge on military court appeals panels.

The other two Commission members will be Amos Horev, a retired major-general and former chief scientist of Israel’s defence establishment, and Shabbtai Rosen, a professor of international law at Bar Ilan University and former representative of Israel to the United Nations.

The two international observers, David Trimble, former First Minister of Northern Ireland, and Ken Watkin, former head of Canada’s military judiciary, will only participate in the hearings and discussions of the Commission as observers.

Any information considered “almost certain to cause substantial harm” to Israel’s national security or foreign relations, by the Commission chair can be withheld from the international observers.

The Commission may also choose to censor their report on similar grounds, after consulting with what is vaguely termed ‘the authorized bodies’.

“The processes of the Commission must be open, transparent and allow access to all information sources,” said Malcolm Smart. “It should not allow the political considerations of the Israeli government to determine which of its findings are made public.”

It is unclear too whether and to what extent the Commission will have access to all documentation, including film and video footage seized from television crews and others aboard the ships in the flotilla, and what efforts it will make to gather information from the international activists who were on board the ships making up the flotilla.

“The stipulation that the findings of the Commission cannot be used in future legal proceedings is particularly worrying” said Malcolm Smart.

“Its puts into serious question the possibility that anyone found to have ordered or committed human rights violations or violations of international humanitarian law will be held accountable.”

Israel, like all states, has an obligation to prosecute and punish perpetrators of crimes under international law. In addition, individual commanders and superiors may be criminally responsible as a result of the conduct of their subordinates. The Israeli investigation should reaffirm the State of Israel’s obligation to combat impunity.

While its mandate includes examining “the security circumstances surrounding the imposition of the naval blockade” the Commission has not been given scope to examine more broadly the legality of Israel’s closure of Gaza, which includes a blockade by land and air as well as by sea.

“The creation of this Commission must not distract attention from Israel’s continuing blockade of Gaza, which Israel must lift immediately,” said Smart. “The Israeli authorities’ closure of Gaza constitutes collective punishment and is in clear violation of the Israel’s legal obligations as the occupying power.”

The mechanisms available within Israel for investigating complaints have been widely criticized.

Despite repeated calls from the UN General Assembly, in the 18 months since the end of its 22-day military operation in Gaza, Israel has so far failed to conduct investigations that are “independent, credible and in conformity with international standards” into the alleged war crimes and other serious violations of international law by its forces which were reported by the UN-mandated Fact-Finding Mission on the conflict in Gaza and southern Israel.

Amnesty International has called for a prompt and credible international inquiry into the deaths of nine international activists during the Israeli action against the flotilla on 31 May and for full accountability.

Those selected to conduct such inquiry should be persons of acknowledged impartiality, competence and expertise. Israel should cooperate fully with this international inquiry.

Az Amnesty International bírálta a május 31-i gázai segély flottilla ellen indított katonai akció ügyében indított vizsgálatot, mivel az nem átlátható és nem valószínű, hogy eredményeket érhet el a támadás során megölt kilenc aktivista ügyében.