Fegyverszállítások Szudánba

Az Amnesty International (AI) jelentésében bemutatja a fegyverek odajutásának folyamatát, és hatását Darfúr és a szomszédos Kelet-Csád népére, akik közül sokan lakóhelyük elhagyására kényszerültek. Beszámol arról, hogyan sértették meg a konfliktus résztvevői 2007. januárja és márciusa között a Darfúrra vonatkozó ENSz-fegyverembargót.

A jelentés többek közt bemutatja, hogy a szudáni kormány hogyan sérti meg az embargót darfúri hadtáp-mûveleteinek álcázása révén és részletesen felsorolja, milyen, a Biztonsági Tanács két tagja – Kína és Oroszország – által szállított fegyverfajtákkal sértette meg Szudán az éppen a Biztonsági Tanács által kimondott kötelező fegyverembargót.

Azok az államok, melyek fegyvert és más harci eszközöket szállítanak Szudánnak és a konfliktusban részt vevő más feleknek, tudják, vagy tudniuk kellene, hogy ezeket a fegyvereket gyakran emberijog-sértésekhez és a nemzetközi emberi jogi egyezmények megsértéséhez használják eszközül. Azt, hogy egyes államok és egyének büntetlenül sérthetik meg az embargó előírásait, az teszi lehetővé, hogy a Biztonsági Tanács a fegyverembargó szövegét meglehetősen homályosan fogalmazta meg és nem rendelt hozzá szigorú ENSz monitoring, ellenőrző és jelentéstevő mechanizmust.

Az AI felhívja a nemzetközi közösséget: sürgősen vesse latba tekintélyét és hatalmát, fogadjon el olyan intézkedéseket, melyek révén szigorodhat az ENSz fegyverembargójának kikényszerítése, és melyek révén gátat lehet vetni a fegyverek Darfúrba áramlásának. Mindennek részét kell képeznie egy olyan haladéktalan intézkedéscsomagnak, mellyel meg lehet ott védeni a polgári lakosságot és emberi jogaikat, amint ezt a nemzetközi jog előírja.

Nemzetközi Fegyverkereskedelmi Megállapodásra van szükség, hogy megakadályozzuk azt, fegyverek áramoljanak katasztrofális konfliktusok helyszíneire. Az AI, a Fegyverzetellenőrzési Kampány részeseként 2003. októbere óta küzd egy ilyen megállapodásért.