Európai nők millióit fenyegeti a növekvő bizonytalanság, a fokozódó erőszak és diszkrimináció

A koronavírus-járvány eredményeként Európa-szerte fokozódott a nőket érintő bizonytalanság és erőszak, valamint a szükséges kormányzati intézkedések hiányában nőtt a nemek közötti egyenlőtlenségek és nemi alapú diszkrimináció kockázata – figyelmeztet az Amnesty International, a Women’s Link Worldwide és az International Planned Parenthood Federation.

A közös jelentés sorra veszi a lányok és nők jogainak védelméhez szükséges kormányzati lépéseket, különös tekintettel mindazon nők jogaira, akiket a diszkrimináció többféle formája is folyamatosan érint.

 „A lányok és nők jogait a koronavírus-járvány által kiváltott közegészségügyi válsághelyzet alatt és után is tiszteletben kell tartani és érvényre kell juttatni.” – nyilatkozta Viviana Waisman, a Women’s Link Worldwide elnöke és igazgatója.

„Az iránymutatásban foglaltak alapján egyértelmű, hogy az európai államoknak a járvány alatt és után is kötelessége eleget tenni a lányok és nők jogainak védelmére vállalt kötelezettségeiknek.”

Kapcsolati és szexuális erőszak

A kapcsolati erőszak Európában már a koronavírus-járvány előtt is minden ötödik nőt érintett. A vírus megfékezésére hozott karanténintézkedések és kijárási korlátozások tovább növelték annak a kockázatát, hogy a lányok és nők otthonukban partnereik vagy más családtagjaik általi erőszak áldozatául essenek, gyakran a szükséges támogatás és segítség is átmenetileg hozzáférhetetlenné vált számukra.

Bár Európa néhány országában hoztak intézkedéseket a családon belüli erőszak által fenyegetett lányok és nők védelmére, a járvány számos országban felfedte a probléma kezelésére alkalmazott módszerek hiányosságait, amelyek erőteljesen hátráltatják a válság alatt még inkább segítségre szoruló nők ellátását.

A statisztikák szerint több országban is aggasztóan megugrott a nők elleni és kiváltképp a családon belüli erőszakról érkezett bejelentések száma. A WHO friss adatai szerint számos európai országban az előző évhez képest akár 60 százalékkal több segélykérő hívás érkezett. Néhány országban viszont csökkent a családon belüli erőszakról szóló bejelentések száma, ami azonban arra is utalhat, hogy a bántalmazóval egy fedél alatt élő nőknek csak korlátozottan van lehetőségük bejelentést tenni.

A nemi alapú – és szexuális – erőszak európai áldozatai számára az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és az elkövetők büntetlenségének magas aránya már a koronavírus-járvány előtti időkben komoly kihívást jelentett. Ezért elengedhetetlen, hogy az államok a közegészségügyi intézkedések során is eleget tegyenek a nemzetközi kötelezettségvállalásaiknak, és a kijárási korlátozások alatt és után is kellő gondossággal vizsgálják ki, és folytassák le az erőszakkal kapcsolatos ügyeket.

Szexuális és reproduktív jogok

Míg bizonyos országokban külön intézkedésekkel gondoskodtak arról, hogy a járvány alatt is biztonságosan és időben hozzá lehessen férni az alapvető szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz, termékekhez és információhoz, sok országban nem ez volt a jellemző. Úgy tűnik, néhány ország arra használta a korlátozásokat, hogy még inkább ellehetetlenítse vagy szigorítsa a szexuális és reproduktív jogokhoz való hozzáférést.

A kórházakban és rendelőkben minimálisra csökkentették a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokat, vagy például a személyzet hiánya és áthelyezése miatt azok teljes szüneteltetésére kényszerültek. Számos helyen a mindennapos klinikai szolgáltatásokhoz való hozzáférés is rendkívül nehézkessé vált.

„Ha az európai kormányok nem biztosítanak hozzáférést az alapvető szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz, azzal még tovább súlyosbítják a koronavírus-járvány nőkre gyakorolt negatív hatásait, ez márpedig megengedhetetlen.” – nyilatkozta Caroline Hickson, az IPPF európai szervezetének regionális igazgatója.

„Az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés korlátozása nők százezreinek életét, egészségét és jóllétét veszélyezteti. Az egészséget előtérbe helyező államok már megtették a lányok és nők biztonságának és szabadságának védelméhez szükséges lépéseket. A feladat tehát nem lehetetlen, a nőket és a lányokat pedig nem hagyhatjuk cserben.”

A koronavírus után

Mindeközben a koronavírus-járvány által előidézett gazdasági nehézségek szintén lányok és nők millióit fenyegetik.  Az egészségügyi válsághelyzet hatásai várhatóan súlyosan érintik majd a nők megélhetését, főként az ápolói, illetve informális szektorokban dolgozókat és azokat, akik már eleve a társadalom peremére szorultak. A lányok és nők szükségleteit ezért fokozottan figyelembe kell venni a koronavírus-járvány alatt hozott intézkedések során és a későbbiekben is.

Azon nők körében, akiket a diszkrimináció többféle formája halmozottan érint – például a roma, a bevándorló és a menedékkérő nők, a szexmunkások, a fogyatékossággal élők, a transznemű nők és más, perifériára szorult csoportok tagjai –, fokozottan fennáll annak veszélye, hogy a hatóságok előítéletesen állnak hozzájuk, vagy más sérelem, például hátrányos megkülönböztetés áldozatai lesznek. Elengedhetetlen, hogy minden állam megbizonyosodjon arról, hogy a megnövelt rendőri készültség és többlet hatáskörök nem érintik aránytalanul hátrányosan ezeket a nőket.

„A koronavírus örökre megváltoztatja Európát. A járvány egy olyan soha nem tapasztalt válságot szült, amely a lányok és nők emberi jogainak szempontjából is nyugtalanító. Paradox módon ezek a sötét idők azonban lehetőséget is jelentenek arra, hogy fellépjünk a diszkrimináció és a társadalmi egyenlőtlenségek ellen.” – mondta Marie Struthers, az Amnesty International európai regionális igazgatója.

„Arra szólítjuk most fel az államokat, álljanak ki a nőkért, és tegyék a lányok és nők számára egy jobb és élhetőbb hellyé a járvány utáni Európát.”

A három szervezet arra kéri az európai kormányokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy minden lány és nő élhessen jogaival, és senki se maradjon megfelelő támogatás, segítség vagy ellátás nélkül.