Európa vessen véget a romák diszkriminációjának

A második EU roma csúcstalálkozó alkalmából, melyre 2010. április 8-án, Spanyolországban, Córdobában kerül sor, az Amnesty International felszólítja az EU-t, hogy olyan átfogó stratégiát dolgozzon ki, mely biztosítja a romák egyenlő jogait és diszkrimináció-mentességét.

„Annak ellenére, hogy romák milliói szenvednek diszkriminációtól az egész kontinensen, az EU nem vonja felelősségre a nemzeti hatóságokat kötelezettségeik elmulasztása miatt”- nyilatkozta Claudio Cordone, az Amnesty International ideiglenes főtitkára.

„Az EU vezetőinek konkrét cselekvési tervet kell elfogadniuk, mely a roma közösségek emberi jogainak megsértésére hívja fel a figyelmet. Az EU-nak hangot kell emelnie a rasszista támadások és gyűlöletbeszédek ellen, és konkrét lépéseket kell tennie a diszkrimináció megszüntetése érdekében, mely a lakhatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz és munkához való hozzáférésben egyaránt megnyilvánul.”

Az Amnesty International, más roma és civil szervezetekkel együtt, számos hatósági mulasztást tárt fel sok európai országban, melynek során a hatóságok nem biztosították a roma közösségek számára a diszkrimináció-mentességet az állami és nem állami szereplők részéről. Az emberi jogi szervezet rávilágít arra is, hogy a roma gyerekek iskola szegregációja és a roma közösségek megfelelő lakhatáshoz való jogai továbbra sem garantáltak.

Az Amnesty International által ma megjelentetett„Állítsák meg a romák erőszakos kilakoltatását Európában” című jelentés részletesen taglalja, hogy hogyan esnek áldozatul Európában a roma közösségek a célzott erőszakos kilakoltatásoknak.

Az elhanyagolt környékeken élő roma közösségeket gyakran kilakoltatják otthonaikból anélkül, hogy előzetesen értesítenék őket, vagy konzultálnának velük, ill. megfelelő szálláslehetőséget kínálnának fel nekik alternatívaként. Ennek eredményeképp az erőszakos kilakoltatások áldozatai gyakran hajléktalanokká válnak, és arra kényszerülnek, hogy elkeserítő lakás- és életkörülmények között éljenek. Sokan elvesztik vagyontárgyaikat és az oktatáshoz, foglalkoztatáshoz és közszolgáltatásokhoz való hozzáférésüket is.

Az Amnesty International jelentése bemutatja, hogy az európai kormányok például Bulgáriában, Görögországban, Olaszországban, Romániában és Szerbiában hogyan hajtottak végre erőszakos kilakoltatásokat, megszegve ezzel nemzetközi kötelezettségeiket. Azzal, hogy a roma közösségek tagjai számára nem ajánlottak fel megfelelő szálláshelyet cserébe, vagy hogy elkülönített lakóhelyekre telepítették őket, a hatóságok tovább mélyítették a romák szegregációját.

„A romák európai polgárok, így az európai vezetőknek biztosítaniuk kell, hogy ők is ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek, mint a többi állampolgár. Európában, a 21. században ma már nem létezhetnek másodrangú állampolgárok” – mondta Claudio Cordone.

„A córdobai csúcstalálkozón az EU vezetőinek egy átfogó uniós kerettervet kell elfogadniuk, mely a romák európai diszkriminációja ellen hoz hatékony intézkedéseket. Az EU-nak ki kell nyilvánítania politikai szándékát a romák társadalmi befogadása mellett.

Esetek

Bulgáriában 2009 szeptemberében legalább 200 roma vált hajléktalanná, amikor a helyi hatóságok erőszakosan kilakoltatták őket otthonaikból és lerombolták a házaikat Gorno Ezerovóban és Medni Rudnikban a Fekete-tengeri Burgas közelében.

Az Olaszországban, 2009 júliusában elfogadott „Nomád Terv” közel 100 roma település lerombolását tervezi a főváros környékén. A hatóságok közel 6000 roma áttelepítését tervezik 13 újonnan kibővített táborba a külváros környékén anélkül, hogy előzetes konzultációt folytatnának a közösségek tagjaival. A terv közel 1000 romát tenne hajléktalanná.

2009. április 3-án a szerb hatóságok 250 romát telepítettek ki átmeneti szállásaikból Új Belgrádban. Sok itt lakó számára, akiket eredetileg Koszovóból telepítettek ide, nem ez volt az első eset, hogy elszakították őket otthonaikból. A hatóságok a kilakoltatott családoknak konténereket ajánlottak fel szálláshelyül Belgrád egy másik részében, amiket az ottani lakók megpróbáltak felgyújtani. A roma családoknak egyszer sem kínáltak megfelelő lakhatási lehetőséget.

2006 júniusa óta több, mint 100, Athén belvárosában élő roma családot kényszerítettek otthonaik elhagyására mintegy négy alkalommal anélkül, hogy konzultáltak volna velük, vagy hogy alternatív szálláslehetőséget ajánlottak volna fel nekik.

2004-ben több mint 100 roma családot lakoltattak ki erőszakosan a Miercurea Ciuc nevű romániai településről. Többségüket a hatóságok fémkonténerekbe telepítették át a külvárosban egy szennyvíztisztító telep mellé. A roma családok közül néhányan úgy döntöttek, hogy egy közeli szeméttelepre költöznek át, minthogy a szennyvíztisztító telep mellett lakjanak. A szennyvíztelep mellett kialakított szálláshely a román törvények által előírt 300 méteres védőzónán belülre esett, melynek elvileg el kell választani a lakóhelyeket a potenciálisan mérgező területektől. A roma családok kálváriája hat évig húzódott.

Lásd még:

Állítsák meg a romák elleni erőszakos kilakoltatást

++++++++++++++++++++++++++++++++++

On the eve of the second EU Roma Summit taking place in Cordoba, Spain, on 8 April 2010, Amnesty International is calling on the EU to develop a comprehensive strategy to ensure equality and non-discrimination for the Roma.

“Despite the pervasive discrimination against millions of Roma across the continent, the EU is failing to hold national authorities accountable when they do not meet their responsibilities,” said Claudio Cordone, Amnesty International’s interim Secretary General.

“EU leaders must adopt a concrete plan of action to address the human rights abuses faced by Romani communities. They must speak up against racist attacks and hate speech and provide concrete measures to end discrimination in access to housing, education, health and employment.”

Amnesty International, along with Romani and other non-governmental organizations, has documented the failures of the authorities in a number of European countries to protect Romani communities from discrimination by public and private actors. The organization has highlighted repeated failures to end segregation of Romani children in education and to guarantee Romani communities’ right to adequate housing.

Amnesty international’s document, Stop forced evictions of Roma in Europe, published today, highlights how Romani communities are targeted for forced evictions.

Living in neglected settlements, Romani communities are often evicted without adequate notice or prior consultation and without being offered any alternative accommodation. As a result, victims of forced evictions are often left homeless or in deplorable housing and living conditions. Many also lose their possessions and whatever access they had to education, sources of employment, public services.

Amnesty International’s document shows how governments in Europe, such as in Bulgaria, Greece, Italy, Romania and Serbia, have carried out forced evictions in breach of their international obligations. Their failure to provide adequate alternative housing to Roma or resettling them in isolated settlements perpetuates further segregation of Romani communities.

“The Roma people are citizens of Europe and European leaders must ensure that they have the same rights and responsibilities as their compatriots. There cannot be second class citizens in the Europe of the 21 century,” Claudio Cordone said. “

“At the summit in Cordoba, EU leaders need to develop a coherent EU Framework Policy which addresses the discrimination of Roma in Europe. They must demonstrate political will to make Roma inclusion a reality.”

Cases

In Bulgaria, at least 200 Roma were left homeless when local authorities forcibly evicted them and demolished their houses in the Gorno Ezerovo and Medni Rudnik settlements in the Black Sea city of Burgas in September 2009.

The “Nomad Plan”, which began in July 2009 in Rome, Italy, envisages the destruction of over 100 Romani settlements across the capital. An estimated 6,000 Roma are to be resettled, without adequate consultation, into just 13 new or expanded camps on the outskirts of the city.  The plan is likely to leave more than 1,000 Roma homeless.

On 3 April 2009, the Serbian authorities forcibly evicted 250 Roma from a temporary settlement in New Belgrade. For many of the residents, who were originally displaced from Kosovo, this was not the first time they were being torn away from their homes. The authorities offered the families containers in another part of Belgrade but local residents tried to set them on fire. The Romani families were at no point offered adequate housing.

Since June 2006, more than 100 Romani families living initially in the centre of Athens, Greece, were forcibly evicted four times without being consulted or offered alternative accommodation.

In 2004, more than 100 Roma were forcibly evicted from a building in the centre of Miercurea Ciuc in central Romania. Most were resettled by the authorities in metal cabins on the outskirts of the town, behind a sewage treatment plant. Some decided to move to a nearby waste dump, rather than live next to the sewage plant. The temporary dwellings  close to the sewage treatment plant fall within the 300-metre protection zone established by Romanian law to separate homes from potential toxic hazards. The ordeal of the Romani families has continued for six years.

See also: