Európa nem tisztázza szerepét az USA fogolyszállítási és titkos fogvatartási programjában

Az Amnesty International A tagadás állapotában: Európa szerepe a
fogolyszállításban és a titkos fogva tartásban címen közzétett
jelentése további információkat közöl arról, hogy mekkora szerepe volt
Európának az USA fogolyszállítási és titkos fogvatartási programjaiban,
illetve abban, hogy az európai államok továbbra sem hajlandók beismerni
vagy kivizsgálni az állampolgáraik által a területükön elkövetett
jogsértéseket.

“Európa kormányai tagadnak, és túl sokáig
rejtegették az igazságot” – közölte az Amnesty International. “A
fogolyszállításokban és a titkos fogvatartásban való részvételük éles
ellentétben áll azzal, hogy állításuk szerint a terrorizmus elleni
küzdelem felelősségteljes résztvevői.”

A jelentés hat esetet emel
ki – mely 13 személlyel kapcsolatos -, és részleteket közöl az európai
államok részvételéről, ideértve azt, hogy a fogolyszállításban érintett
CIA-járatok európai repülőtereket és légtereket használnak a titkos
fogvatartási központok, azaz a “fekete területek” befogadására, és
összehangolt, egész Európára kiterjedő intézkedésekre szólít fel annak
biztosítása érdekében, hogy ezek a jogsértések nem ismétlődnek meg.

Az
Európából átadott foglyok közül hatot illegálisan a kubai
Guantánamói-öbölben tartanak fogva, egyet pedig Egyiptomban, egy
katonai bíróság előtt lefolytatott jogszerûtlen tárgyalást követően. A
fogolyszállítások és a titkos fogva tartás Amnesty International által
megkérdezett valamennyi áldozata elmondta, hogy kínozták vagy másképpen
tanúsítottak rossz bánásmódot vele szemben.

“Ahogy egyre több a
bizonyíték arra, hogy Európa partner az USA fogolyszállítási
programjában, megerősíti, hogy azonnali intézkedésekre van szükség a
további bûnrészesség elkerülése érdekében” – közölte az Amnesty
International.

A szervezet rámutatott, hogy egy állam akkor
felelős a nemzetközi jog megsértéséért, ha tudatosan segít egy másik
államot az emberi jogok megsértésében. Minden olyan európai szerv, mely
tudatosan vett részt a CIA fogolyszállítási vagy fogvatartási
programjában, megsértette államának jogi kötelezettségeit, tekintet
nélkül arra, hogy aktív vagy passzív szerepet játszott, illetve hogy
kormányuk más tagjai engedélyezték-e tevékenységeiket.

“Van egy
elszámoltathatósági hiányosság: az emberrablásokért és a jogellenes
átszállításokért felelős személyeket még mindig nem vonták
felelősségre” – közölte az Amnesty International.

Például a német
állampolgárságú Khaled el-Masrit Macedóniában fogták el, majd az USA
kezébe került, és Afganisztánba vitték, ahol elmondása szerint titokban
fogva tartották, és amerikai ügynökök verték meg és hallgatták ki,
illetve egy “Sam” nevû német anyanyelvû kérdezte ki. Az USA ügynökei
négy hónap elteltével éjszaka Albániába szállították, egy kihalt vidéki
útra vitték, és magára hagyták: “ahogy mentem, attól rettegtem, hogy
hátba lőnek és otthagynak holtan.” Ehelyett fegyveres albán tisztekkel
találkozott, akik feltették egy Németországba menő repülőgépre. Több
mint négy év telt el, és még mindig nem kapott hivatalos elismerést
fogva tartásáról, kártérítést az elszenvedett jogsértésekért pedig
főleg nem. A felelősöket – Európában és az USA-ban – sohasem
számoltatták el.
 
“Bár néhány ügyész megkísérli a korábbi
jogsértéseket kivizsgálni és biztosítani a felelősségre vonást, az
európai kormányok a nemzetbiztonságra és az állami titoktartásra
hivatkozva akasztják meg a nyomozásokat.”

Az Amnesty
International elmondta, hogy amikor az európai családtagok nem tudták,
hogy eltûnt rokonukat hol tartják fogva, illetve hogy egyáltalán fogva
tartják-e, az európai államok egyes esetekben ténylegesen kihallgattak
külföldi börtönökben fogva tartottakat, és sorsukat és hollétüket
titokban tartották.

“Ha az európai nyomozók kérdéseket tesznek
fel egy fogolynak úgy, hogy tudják, hogy folyamatos fájdalmat és
szenvedést él át, akkor azzal bûnrészességet kockáztatnak a kínzásban”
– mondta az Amnesty International. “Amikor egy állam nem hajlandó
elismerni, hogy eltûnt személyt tartott fogva, vagy nem hajlandó
elárulni hollétét, ezzel az eltûnt személy családjának jogait is
megsérti.”

Az Amnesty International hat pontból álló tervet adott
ki a fogolyszállításokban és a titkos fogva tartásban való európai
részvétel megszüntetésére, melyben felhívják az államokat, hogy ítéljék
el a fogolyszállításokat és a titkos fogva tartást, kezdjenek független
vizsgálatot minden olyan esetről, mely európai ügynököket vagy
területet érintett, állítsák igazságszolgáltatás elé az elkövetőket,
biztosítsák a hírszerző szervek részéről a felügyeletet, tagadják meg a
fogvatartottak megfelelő bírói felügyelet nélkül való átszállítását
vagy ennek segítését másik államba, és biztosítsanak az áldozatok
számára kártérítést.

További ajánlások között szerepel olyan
kérés, hogy az európai terület felett átrepülési vagy ott leszállási
engedélyt kérő légi jármûvek jelezzék, hogy a fedélzeten található
utasok bármelyikét megfosztották-e szabadságától, és ha igen, akkor
számoljanak be helyzetükről, illetve a szállítás úticéljáról és
jogalapjáról.

Az Amnesty International megismételte, hogy a
kormányok kötelesek az emberek terrorcselekményektől való megvédésére,
ezt azonban az emberi jogok és a nemzetközi jog érvényesítése mellett
kell tenniük. “A fogolyszállítás és a titkos fogva tartás veszélyezteti
az ilyen intézkedéseket, mivel korlátozzák az államok képességét a
terrorcselekmények elkövetéséért felelős személyek igazságszolgáltatás
elé állítására.

“A nyilvánosság megkerülésével tervezett
tevékenységek kormánytámogatása gyengíti a jogállamiságot, ami a valódi
biztonság alapja” – közölte az Amnesty International.

A tagadás
állapotában: Európa szerepe a fogolyszállításban és a titkos fogva
tartásban címû jelentés teljes szövege itt érhető el.

A jelentés teljes szövegében említett ügyek közül néhány részletes dokumentációját itt érheti el.

Téma