ENSZ, egyetemes emberi jogok és Izrael: Nagy a tét

Az
Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat (Universal Periodic Review –
UPR), a tagállamok emberi jogi teljesítményét vizsgáló eljárás,
ez idáig valóban egyetemes volt: 2011 végéig az összes ENSZ
tagállamot felülvizsgálták és a felülvizsgálatok második köre
is elkezdődött már.

Jelenleg
azonban az izraeli kormány vonakodik részt venni az eljárásban.
Minden jel arra mutat, hogy Izrael nem lesz jelen, amikor az
Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat során az országra sor
kerülne. Mint a 193 tagország közül az egyetlen ellenszegülő
ország, Izrael szándékos távolmaradása szabotálná az
egyetemesség elvét. Következésképp az Egyetemes Időszakos
Felülvizsgálat elveszítené a kötelező jellegét, amely abból
ered, hogy egységesen minden tagállamra alkalmazzák azt. Miért
kellene azon országoknak alávetniük magukat az eljárásnak,
amelyek inkább elkerülnék az emberi jogi teljesítményük
vizsgálatát, vagy amelyek
szigorúan korlátozottak erőforrásaikban, ha egyszer Izrael
engedetlensége azt mutatja, az eljárás többé már nem egyetemes?

Nem
olyan régen Izrael és több másik állam és szervezet is
kifejezte aggodalmát, miszerint az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága
részrehajló és kettős mérce alapján működik. A bizottságot
feloszlatták és 2006-ban felállították az Emberi Jogi Tanácsot.
Ez hatalmas előrelépést hozott magával: egyúttal kialakították
az Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati mechanizmust is. Végre egy
következetesen, minden tagállamra alkalmazott eljárás jött
létre, és a felülvizsgálatok első köre jól működött.
Ironikus, hogy Izrael most aláássa a mechanizmust, amely azért
jött létre, hogy orvosolni próbálja az éppen általa ellenzett
részrehajlást.

Az
izraeli kormány kifogásolta, hogy az Emberi Jogi Tanács állítólag
kiszemelte Izraelt, hiszen 2012 márciusában tényfeltáró
csoportot hozott létre a ciszjordániai izraeli telep-építések
vizsgálatára. Ezt követően pedig megszakították
együttműködésüket a Tanáccsal. Izrael korábban is megtagadta
már az együttműködést számos fontos emberi jogi mechanizmussal,
így a 2009-es, a gázai konfliktussal kapcsolatban létrehozott
tényfeltáró misszióval. Ezen lépések azonban nincsenek
összefüggésben az Egyetemes Időszakos Felülvizsgálattal.

Az
Amnesty International a globális egyetértésnek hangot adva arra
sürgeti Izraelt, hogy vegyen részt 2013-ban az Egyetemes Időszakos
Felülvizsgálatban, az Emberi Jogi Tanács szabályaival
összhangban. Bármely más, a legfelsőbb izraeli vezetői szint
által a UPR eljárásban való részvétellel kapcsolatban
kinyilvánított elkötelezettségnél gyengébb hozzáállás,
csökkenteni fogja az ENSZ mechanizmusának hatékonyságát. Még
Izrael legközelebbi szövetségeseinek is nehéz lesz az ilyen
cselekedetek védelmére kelni. Az Emberi Jogi Tanács ügyrendje
értelmében megfelelő intézkedéseket foganatosíthatnak az olyan
államokkal szemben, amelyek folyamatosan visszautasítják az
Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat során az együttműködést.

Számos
bizonyíték áll rendelkezésre arra nézve, hogy az Egyetemes
Időszakos Felülvizsgálat, világszerte sok országban hozzájárult
az emberi jogi normák és azok végrehajtása közötti szakadék
csökkentéséhez. Hatalmas veszteség lenne a globális emberi jogi
fejlődés számára, ha az Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat
működését veszély fenyegetné.

Ha
Izrael nem kötelezi el magát teljes mértékben a 2013 során
lefolytatandó Egyetemes Időszakos Felülvizsgálat teljesítése
mellett, a jogsértések áldozatai Afganisztántól Zimbabwéig
vajon köszönetet mondanak majd az izraeli kormánynak?

Peter
Splinter, az Amnesty International genfi ENSZ-képviselőjének írása