Borsodnádasd

TE, ÉN, MI és az emberi jogok

* 2015. márciusától a Norvég Civil Támogatási Alap közepes pályázatának köszönhetően tanodai keretek között is! *

Kisképzésnek, négy alkalmas képzésnek is nevezzük azt a képzési struktúránkat, melyet a Norvég Civil Támogatási Alap mikro pályázatán nyert projektünkhöz állítottunk össze (NCTA-2013-2986-G), s amely a Norvég Civil Támogatási Alap közepes pályázatán nyert projektünk (NCTA-2014-10876-G) alapja.

Célcsoport: felső tagozatos diákok és középiskolások

Tematika: Te, én, mi és az emberi jogok tanári kézikönyv

Az emberi jogok iránti érzékenyítést nem lehet elég korán kezdeni. A nyitottság, a tisztelet, a figyelem olyan alapvető értékek, amelyek hozzásegítik a gyerekeket ahhoz, hogy az emberi jogok értői és követői legyenek.

Az első alkalommal a fiatalokból egymásra figyelő közösséget próbálunk formálni. A második alkalommal az értékrendszer kialakítása, a tolerancia fejlesztése a cél. A harmadik óra a gender témájában hívja fel a figyelmet az általánosítás, az előítéletek következményeire, a negyedik pedig az Amnesty International Magyarország kampányait és az emberi jogi cikkelyeket mutatja be.

A foglalkozásokon drámapedagógiai módszerekkel hangolunk, a témákat pedig csoportokba rendezve dolgozzuk fel. Cél, hogy a fiatalok megértsék és megérezzék az emberi jogok lényegét. Egy foglalkozás akkor számít sikeresnek, ha a jelenlevők mertek bátran kérdezni, válaszolni, vitatkozni.

Szeretnénk minél több iskolával, tanodával, szociális intézménnyel felvenni a kapcsolatot, és végigvinni a teljes képzési struktúrát. A legmotiváltabb gyerekeket pedig szeretnénk Emberi Jogi Nyári Táborunkban is tovább képezni.

Érdeklődők jelentkezését várjuk az office@amnesty.hu e-mail címen.

A tematika eddigi története:

* A 2013/2014-es tanévben a Norvég Civil Alap pályázatának köszönhetően  elndíthattuk az Emberi jogi oktatás az ózdi kistérségben elnevezésű projektünket. Borsodnádasdon és Pétervásárán tartottunk képzéseket a Borsodnádasdi Móra Ferenc Általános Iskolában és a Szent Márton Tanodában. 2013 októberétől 2014 júniusáig minden hónapban kétszer voltunk jelen a csoportokban. A képzéseket Hervoly Vandával és Zsúdel Gáborral, a Dr. Ámbédkar Iskola (Emberi Jogi Barát Iskola) pedagógusaival tartotta képzési koordinátorunk, Pénzes Judit. 

*2014 március-május időszakban a Bokréta Lakásotthon Farkasbab utcai telephelyének lakóival is végigvettük a tartalmat.

*A 2014/2015-ös tanévben a Váci Madách Imre Gimnáziumban kezdtük el és visszük végig a korosztályra igazított tematikát

*2015. február 27-én megtudtuk, hogy indulhat a Te, én, mi és az emberi jogok tanodai keretek között:

A pályázat területe: 
Társadalmilag sérülékeny csoportok megerősítése (fókusz: roma integráció)

A projekt tervezett kezdése: 
2015. március 1., vasárnap
A projekt időtartama: 

14hónap

Magyarországon a tankötelezettség korhatára 16 év lett. Emellett a közoktatásban gyakran szembesülnek kirekesztő, előítéletes megközelítésekkel, készségeikhez nem illeszkedő módszertannal, nincsen eszköztáruk a konfliktusok megoldására, nem megfelelő az  önbecsülésük, önérdek-érvényesítő képességük, otthonról sem mindig kapnak támogatást; ezért egyesek önként döntenek a kilépés mellett, míg másokat az iskolák küldenek el.

Ennek következménye, hogy a sérülékeny fiatalok még kevésbé tudják érvényesíteni érdekeiket és alapvető emberi jogaikat, különösen az oktatáshoz való jogukat. Jelen projekt célja a 10-16 év közötti társadalmilag sérülékeny fiatalok és közvetlen környezetük érdekérvényesítési képességének fejlesztése az emberi jogi szemlélet átadásán keresztül.

10 tanodával való együttműködésünkben emberi jogi érzékenyítő és előítélet-mentesítő képzéseket, táborokat, tematikus napokat szervezünk, teret adva a különböző megyékből származó fiataloknak és hozzátartozóiknak egymás és az emberi jogi szemlélet megismerésére, jogaik gyakorlására. A tanodák vezetőinek, fenntartóinak szervezett konferenciával; a hozzátartozók számára is nyitott Képzők Képzése tréninggel; a civil szervezetek bevonásával, online és offline kapcsolattartással, híradással szeretnénk megalapozni a projekten túli folytatás lehetőségét. Kulcsszavak: emberi jogok, te-én-mi, sokszínűség, tudásátadás, kiállás, hosszútáv, méltóság, közös cél.

*A 2016/2017-es tanévben három iskolában tartottuk meg egy-egy osztályban a foglalkozássorozatot: Budapesten a Budai Középiskolában, Tatabányán a Váci Mihály Általános Iskolában és Tatán a Vaszary János Általános Iskolában.

Fotógaléria