Az Emberi Jogi Barát Iskola (Human Rights Friendly School) az Amnesty International középiskolák számára kidolgozott, nemzetközi emberi jogi oktatási projektje. A projekt célja, hogy támogassa egy olyan globális iskolakultúra fejlődését, melynek középpontjában az emberi jogok állnak. A programban résztvevő iskolák az Amnesty International helyi szervezetével együttműködve emberi jogi oktatást alakítanak ki, illetve alkalmazzák az emberi jogi értékeket és alapelveket az iskolai élet legfontosabb területein. Ennek alapján alakítják az iskolai irányítást és az iskolai életben való részvételt, a tantervet, az iskolai közösség tagjai közötti kapcsolatokat és az iskolai környezetet.

2009 és 2011 között került sor a program első fázisának kivitelezésére 14 ország részvételével, köztük szerepel például Ghána, Írország, Lengyelország, Izrael, Olaszország, Lengelország és Paraguay. Magyarország 7 további országgal együtt 2011-ben csatlakozott a kezdeményezéshez. A projekt az Amnesty International 2005-ös emberi jogi oktatási kampányára épül, mely arra volt hivatott, hogy felhívja a kormányok figyelmét az emberi jogi oktatás fontosságára.

Az Emberi Jogi Baráti Iskola hangsúlyt helyez arra, hogy minden diákot arra ösztönözzön, hogy a benne rejlő lehetőségeket a tanuláson keresztül a lehető legteljesebb mértékben kibontakoztathassa. Különös figyelmet szentel azokra a diákokra, akik sajátos helyzetük (nemük, hátrányos helyzetük, etnikumuk, szociális-gazdasági státuszuk) miatt hátrányt szenvednek. A biztonságos környezet kialakításával, az iskola a közösség tagjaiban a szolidaritás és méltóság érzésének megerősítését segíti elő.

Az emberi jogi baráti iskola alapelvei és feladatai közé tartozik például, hogy:

  • bemutatja az emberi jogokat megalapozó értékeket és megteremti a jogok tiszteletben tartásának légkörét az iskolában;

  • támogatja az alapvető gazdasági, szociális és kulturális jogok tiszteletben tartását;

  • szabad, aktív és értelmes részvételre bátorítja az iskolai közösség minden tagját az iskola mindennapi életében, valamint a szabályok és a napi gyakorlat kialakításában;

  • lehetőséget biztosít a tanulók és az iskolai közösség más tagjainak számára arra, hogy befolyásolják a döntéshozatalt;

  • hozzáférést biztosít a döntéshozatalban való részvételhez szükséges adatokhoz;

  • biztosítja a igazságosság, az elszámoltathatóság és az átláthatóság alapelveinek érvényesülését

  • törekszik egy olyan környezet kialakítására, ahol a tanulási és tanítási gyakorlat a közösség tagjai közötti megbecsülést erősíti, és amely elősegíti a tanulók, tanárok és a vezetők emberi jogainak érvényesülését;

Az Amnesty International ezzel a programmal elsősorban arra törekszik, hogy segítse a különféle iskolai közösségeket abban, hogy az emberi jogokat beépítsék az intézmények mindennapi életébe. A programról további információ található a következő címen: http://friendlyschools.tiged.org/

A pojekt eddigi története:

* 2011 óta együttműködünk a Dr. Ámbédkar Iskolával, akik 2014 októberében kapták meg a három éves periódust lezáró diplomát.

A három év alatt képeztük a diákokat, a tanárokat, foglalkozásokat, emberi jogi eseményeket szerveztünk, kiállítást készítettünk, segítettük a diákönkormányzat működését, táboroztunk a gyerekekkel, és minden módon támogattuk azt a folyamatot, mely a hivatalos Emberi Jogi Baráti Iskola-státuszhoz vezet.

Első évben kéthetenként, második évben havonta voltunk jelen az iskola életében az önkéntes képzők által tartott képzésekkel. A harmadik év a mentorálás éve volt, mely során az iskola polgárai már önállóan tevékenykedtek, s egész éves munkájuk eredményeképpen elkészítették új vizsgarendjüket és tanmenetüket, melyben már az emberi jogi tartalmak is komoly szerepet kapnak.

* 2014. november 25-én a Váci Madách Imre Gimnáziummal is aláírtuk az együttműködést. Első lépésként háromnapos képzéssorozatban vettek részt a diákok, számszerint hétszázan. November 25-27 között hat Amnesty-képzővel összesen 22 osztályban adtuk át az Amnesty International lényegét és az emberi jogi szemlélet alapjait. Következő lépések a 2014/2015-ös tanévben:- Összpont- Levélíró Maraton- kiállítások- a diákönkormányzattal való együttműködés - Mit tudunk tenni a kirekesztések és előítéletes megközelítések ellen?- tematikus napok - halálbüntetés és kínzás, abortusz, gender, LMBTI, diszkrimináció és a magyarországi kisebbségek- filmklubbok- aktív jelenlét az iskola életében, rendezvényein.

A 2015/2016-os tanévben sajnos nem tudtuk folytatni az együttműködést a váci gimnáziummal.

* A 2016/2017-es tanévben új iskola kapcsolódott be a programba, a pécsi Bártfa Utcai Általános Iskola. Az itteni tevékenységben szorosan együttműködünk az Emberség Ereje Alapítvánnyal, valamint a Baranya Megyei Esélyek Háza - Nevelők Háza Egyesülettel.

Lásd a mellékleteket