Előre kitervelt, aljas támadás a magyar civilek ellen

A ma elfogadott, a külföldi támogatásban részesülő civil szervezeteket megbélyegző törvény egyszerre támadás a civilek és minden szabadságot szerető, demokratikus elkötelezettségű magyar ember ellen.

A
törvény a támogatás forrása alapján hátrányosan
megkülönböztet szervezeteket, és további szükségtelen
adminisztratív terheket ró rájuk. A szervezeteknek már így is
törvényes kötelessége évente beszámolni a külföldi
támogatásaikról, amelyek valódiságát a hatóságok bármikor
ellenőrizhetik. Ugyanennek a kormánynak a javaslatára fogadta el
az Országgyűlés 2011-ben azt az átfogó törvényt, amely az
átláthatóság és elszámoltathatóság érdekében részletes
jelentéstételi kötelezettséget ír elő a szervezetek számára.

Mivel a törvény csak bizonyos civil szervezetekre vonatkozik, nagy valószínűséggel ellentétes az uniós egyenlő bánásmód követelményével, és sérti az egyesülési szabadságot, különösen a külföldi és nemzetközi források megszerzéséhez és felhasználásához való jogot. Azok a szervezetek, amelyek nem tesznek eleget az új előírásoknak,
először figyelmeztetéssel, majd pénzbüntetéssel és végül
akár feloszlatással néznek szembe.

Tegyük
egyértelművé: a ma elfogadott törvény egy durva és előre
kitervelt támadás a véleménynyilvánítás és az egyesülés
szabadsága, illetve a legalapvetőbb közös európai értékeink
ellen.” – mondta Iván Júlia.

Az
a jó hírünk van a magyar emberek számára, hogy az Amnesty
International Magyarország marad, és tovább dolgozik az emberi
jogokért. Nem tesszük meg azt a szívességet a magyar kormánynak,
hogy felhagyunk
a munkánkkal,
és továbbra is minden törvényes lehetőséget megragadunk annak
érdekében – bosszantsa ez bármennyire is a kormányt -, hogy
hazai és nemzetközi fórumokon tiltakozzunk a törvény ellen, és
érvényt szerezzünk az igazságunknak.”

Téma