Elképzeltünk egy jobb világot

Salil Shettynek, az Amnesty International főtitkárának és más civil szervezetek vezetőinek közös kiáltványa. A civil szervezetek közös fellépésre szólítják fel az embereket, kormányokat, szakszervezeteket és vállalatokat, hogy közösen szálljunk szembe az egyenlőtlenséggel és az emberi jogok megsértőivel.

Civil vezetők közös
nyilatkozata az egyenlőtlenség ellen

Egyre jobban elszabadul és lassan
kezelhetetlenné válik az egyenlőtlenség. A különbség mértéke
a leggazdagabbak és a többiek között az egész világon olyan
extrém méretűre nőtt, amire egy évszázada nem volt példa.

Az egyenlőtlenség súlyosan
veszélyezteti azoknak a munkáját, akik egy jobb világért
dolgoznak. A munkavállalók egyre kevesebb pénzt visznek haza, és
egyre rosszabb körülmények között dolgoznak. A nők jogai
rendszerszintűen sérülnek a nagyobb gazdasági egyenlőtlenség
következményeként. A világ leggazdagabb embereinek túlnyomó
része férfi; a legbizonytalanabb és legrosszabbul fizetett
munkákat nők végzik. A fiatalok a munkanélküliséggel küzdenek.
A migránsok, nemzeti és etnikai kisebbségek, LMBTI emberek,
fogyatékkal élők és őslakosok továbbra is szisztematikus
diszkrimináció áldozatai. A küzdelmet, amely az emberi jogok
elismertetéséért folyik, aláássák a vagyoni és hatalombeli
óriási különbségek.

Az egyenlőtlenség extrém mértéke
gyakran összekapcsolódik a civil szféra elleni támadásokkal és
a demokratikus jogok korlátozásával, miközben a gazdasági és
politikai elit tagjai vállt vállnak vetve védik a közös
érdekeiket. A békés véleménynyilvánításhoz való jogot és a
lehetőséget, hogy az állampolgárok megkérdőjelezzék a fennálló
gazdasági rendszert majdnem mindenhol a világon szűkítették,
mivel az elit is tisztában van vele, hogy az extrém egyenlőtlenség
és a részvételi demokrácia egymás mellett nem létezhet már
sokáig.

A bolygónk jövője is nagyban függ
attól, hogy sikerül-e az óriási különbségeknek véget venni:
az 1% szén-dioxid kibocsátása 175-ször nagyobb mint a
legszegényebbeké.

A jelenlegi gazdasági rendszerünk
számos ponton megbukott. A piac előnyeibe vetett túlzott hit csak
egy kisszámú elit számára előnyös, a nagy többség és a
bolygó számára azonban komoly hátrányt jelent. Széles körben
elismert gondolat, hogy jelenleg az egyenlőtlenség válságában
élünk. Ebben az IMF, a pápa és sok más befolyásos hang is
egyetért. Itt az idő, hogy végre tegyünk valamit. A mostani
helyzet nem véletlenül alakult ki. Szándékos közpolitikai
döntések vezettek ide. Annak az eredménye, hogy a vezetőink az
1%-ra hallgattak az emberek többsége helyett. Ennek meg kell
változnia.

Mindez abban a korszakban, amikor a
nemzetközi közösség új Fenntartható Fejlesztési Célokban
(Agenda 2030) állapodott meg, és felismerték a párizsi
klímacsúcson, hogy közösen kell együttműködniük a
klímaváltozás elleni küzdelemben.

Tisztában vagyunk vele, hogy
jelenlegi feladatainkat – illetve azokon túl is még rengeteg a
tennivaló – nem valósíthatjuk meg harc nélkül. Ezért
egyesítjük most erőinket egy nemzetközi szövetségben, hogy
felvegyük a harcot az egyenlőtlenséggel.

Közösen fogunk dolgozni azért,
hogy a gyökerénél vágjuk el az egyenlőtlenség okait, legyenek
azok akár gazdasági, politikai, szociális vagy kulturális
természetűek. Nyomást gyakorlunk a kormányokra, hogy tegyenek
eleget a kötelezettségeiknek, és biztosítsák az egészségügyi
ellátáshoz, oktatáshoz és más létfontosságú közösségi
szolgáltatásokhoz való hozzáférést; felvesszük a küzdelmet az
adóelkerüléssel szemben, és progresszív adózásért és
megfelelő költségvetésért harcolunk. Támogatni fogjuk a
munkavállalókat az egyesülési jog szabad gyakorlásában és a
kollektív tárgyalásokban; harcolni fogunk a gazdagok és szegények
közötti különbségek csökkentéséért. Küzdeni fogunk az
ellen, hogy a nők ingyen végezzenek ápolási tevékenységeket, és
kiállunk a nők jogaiért az államokkal és az egyre nagyobb teret
nyerő fundamentalizmussal szemben. Harcolni fogunk egy univerzális
szociális ellátórendszerért. Küzdeni fogunk a földreformért.
Együttműködünk másokkal, hogy véget vessünk a vállalatok
aránytalan befolyásának, amely aláássa küzdelmünket, és az
emberi jogok megsértéséhez és növekvő egyenlőtlenséghez
vezet. Másokkal együtt biztosítani fogjuk a klíma-igazságosságot.
Felvállaljuk a harcot azokkal a vállalatokkal, ideértve a
fosszilis tüzelőanyagokat előállítókkal és azzal
kereskedőkkel, amelyek veszélyeztetik az emberek és a bolygó
biztonságát. Együttműködünk, hogy minden ország kivegye a
részét ebből a munkából, és hogy elkerüljük a további
lecsúszást.

A megbukott globalizáció jelenleg
egyenlőtlenséghez, konfliktusokhoz, korrupcióhoz és elnyomáshoz
vezet. Alapvető változásra van szükség a világban, egy olyan
gazdasági modellre, amely az emberek érdekeit tartja szem előtt.
Több dolgon kell változtatnunk, mint eddig valaha. Az embereknek és
a követeléseiknek kell a változás középpontjában állniuk.
Csak egy olyan emberekből álló mozgalom érhet e változást,
amely egyesíti a kormányokat, szakszervezeteket, civil
szervezeteket és vállalatokat, amelyek közösen osztoznak a közös
jó iránti felelősségvállalásban.

Elképzeltünk egy a mostaninál jobb
világot, ahol az emberi jogokat tiszteletben tartják és megvédik.
Hisszük, hogy az emberiségnek megvan a tehetsége, fejlettsége és
tudása, hogy egy jobb világot építsen, ahol a többség érdeke
az első. És hisszük, hogy most jött el a harc ideje.

Adriano
Campolina, vezérigazgató, ActionAid

John Nduna, főtitkár, ACT
Alliance

Salil Shetty, főtitkár, Amnesty International

Lydia
Alpízar Durán, vezérigazgató, Association for Women’s Rights in
Development (AWID)

Bernd Nilles, főtitkár, CIDSE

Dhananjayan
Sriskandarajah , főtitkár, CIVICUS

Mads Christensen, megbízott
vezérigazgató, Greenpeace

Sharan Burrow, főtitkár,
International Trade Union Confederation (ITUC)

Winnie Byanyima,
vezérigazgató, Oxfam