Egyre ismertebbek és elismertebbek vagyunk

Megháromszorozódott az Amnesty International Magyarország ismertsége és javult társadalmi megítélése is az elmúlt négy év alatt – többek között ez derült ki a legfrissebb ismertségi kutatásból.

A Trend Internetional Market Research online kutatást végzett, amely kvantitatív, nagy elemszámú, reprezentatív lakossági megkérdezésen alapult. Összesen 1024, 18 és 65 év közötti embert kérdeztek meg.

A felmérésben a következő kérdésekre kerestük a válaszokat:

  • Mit jut eszükbe a név hallatán?
  • Hallottak- e már a szervezetről?
  • Tudják- e mivel foglalkozik a szervezet? 
  • Ismernek- e konkrét kampányokat, ügyeket? 
  • Milyennek ítélik meg a szervezet tevékenységét?
  • Támogatnák- e valamilyen formában a szervezet működését?

A megkérdezettek válaszaiból a következők derültek ki:

Az Amnesty International számára az elmúlt 4 év számos javulást hozott a mért eredmények terén, a szervezet ismeretsége nőtt, munkájával többen vannak tisztában és a munkája fontosságát is magasabbra tartják, mint korábban. A szervezetet támogatni akarók aránya is növekedett, azonban konkrét támogatási szándékot jelenleg kevesebben jeleztek, mint 4 évvel ezelőtt.

A képre kattintva megnézheted nagyobb méretben

Összességében kijelenthető, hogy az Amnesty Internationalt illetően sokkal szélesebb körű ismeretekkel rendelkeznek a válaszadók, mint 4 évvel ezelőtt. Mind a hallomásból ismerők, mind az egy konkrét ügyet ismerők, mind a szervezetről pontos képpel rendelkezők jelentősen többen vannak, mint 4 éve.

A 2012-es eredményekhez képest 2016-ban jelentősen többen gondolták, hogy az Amnesty International emberi jogokkal, a kisebbségek jogaival, a menekültek jogaival, humanitárius segélyekkel, karitatív szervezetekkel, és politikai ügyekkel foglalkozik.

A jelen felmérés során a legnagyobb arányban a szólásszabadság védelme, a menekült kérdés, a kisebbség védelme, a nők elleni erőszak, politikai foglyok és a halálbüntetés kapcsán hallottak az Amnesty Internationalről, és ezen témákról  (a menekült kérdés kivételével) többen is hallottak, mint 2012-ben.

A képre kattintva megnézheted nagyobb méretben

Míg 2012-ben a válaszadók közel fele megválaszolni sem tudta az Amnesty International munkájának fontosságára vonatkozó kérdést, úgy ez az arány idén közel felére csökkent. Ezzel szemben, akik nagyon fontosnak érzik a szervezet munkáját, azok aránya 7%-al nőtt, és átlagosan is 0,4 értéknyi javulás tapasztalható.

Az Amnesty International munkájának támogatását illetően is kedvező irányba fordultak a tendenciák az elmúlt 4 év alatt – az idei felmérés során már 12%-al kevesebben mondták, hogy nem támogatnák a szervezet munkáját, mint 2012-ben. Ezzel együtt az adójuk 1%-val támogatók 5%-al megnőttek, míg a más adományokkal illetve anyagilag támogatni hajlandók aránya is megnőtt 4% és 3%-al. Az önkéntesi munkára nyitottak aránya is megnőtt 3%-al. A jelen felmérésben a konkrét támogatási/részvételi/csatlakozási szándék mértéke viszont a 2012-ben mért értéknek kevesebb, mint a fele lett – összesen 7% jelezte ilyen szándékát, szemben a 2012-ben mért 16%-al.

Leginkább a szólásszabadságot és a nemzetközi igazságszolgáltatást tartják az emberek azon területeknek, melyekkel az Amnesty Internationalnek foglalkoznia kellene, míg a romák diszkriminációját, a menekültek jogait és a halálbüntetés elleni küzdelmet tartják a legkevésbé fontosnak. Azok körében, akik nyitottak lennének valamilyen formában támogatni az Amnesty Internationalt, a szólásszabadság, és a nemzetközi igazságszolgáltatás mellett a lakhatáshoz való jog és az emberi jogok oktatása a fontos működési területek a szervezetnél.

A kutatás eredményei részletesen

Téma