Durva pontatlanságok a Shell Niger-deltai olajkiömlésről adott jelentéseiben

Egy
az Amnesty International és a Centre for Environment, Human Rights
and Development (CEHRD) birtokába jutott független vizsgálat
szerint sokkal komolyabb volt a Niger folyó torkolatánál történt
jelentős olajszennyezés, mint azt a Shell korábban beismerte; a
vizsgálatból kiderül, hogy az olajipari óriáscég drasztikusan
alábecsülte a szóban forgó olaj mennyiségét.

A
Shell egyik vezetékének meghibásodása következtében 2008-ban
több tízezer hordónyi olaj okozott szennyezést a Niger folyó
torkolatánál fekvő várost, a mintegy 69 000
lakos
ú
Bodót környező földeken és patakokban.

Az
egyesült államokbeli Accufacts Inc. által végzett, a nyilvánosság
előtt eddig ismeretlen vizsgálat megállapította, hogy a
szivárgást követően naponta 1 440–4 320
hord
ónyi
olaj árasztotta el Bodó környékét. A nigériai hatóságok
megerősítették, hogy a szennyezés 72
napig tartott
.
A Shell hivatalos vizsgálati jelentésében azt állítja, hogy
összesen csupán1 640
hord
ónyi
olaj szivárgott a környezetbe. A független vizsgálat alapján
viszont a 72
nap sor
án
kiömlött olaj összmennyisége 103 000 és 311 000
hord
ó
közötti értékre tehető.

A
különbség megdöbbentő: ha az Accufacts becslésének alsó
határát vesszük, a Bodónál kiömlött olaj mennyisége akkor is
több mint 60-szorosa annak a mennyiségnek, amely a Shell többszöri
elmondása szerint kiszivárgott,” mondta Audrey Gaughran, az
Amnesty International Globális Ügyek részlegének igazgatója.

A
Shell az olajszennyezésről készített vizsgálati jelentésében
azt is állítja, hogy az olajkiömlés 2008. október 5-én
kezdődött – ezzel szemben a helyi közösség és a nigériai
hatóságok 2008. augusztus 28-át jelölik meg a szennyezés
kezdetének. Az azonban vitathatatlan, hogy a Shell november 7-ig –
négy héttel a vállalat, illetve tíz héttel a helyi közösség
és a hatóságok szerinti kezdet után – nem szüntette meg az
olajszennyezést.

Még
a Shell által megadott kezdő időpontot alapul véve is jóval több
olaj ömlött ki, mint azt a Shell állította,” közölte Audrey
Gaughran. A mennyiséget literre átszámolva a Shell által közölt
adatok szerint valamivel több mint 260 000
literr
ől,
míg az Accufacts vizsgálatának legvisszafogottabb becslése
alapján is a szivárgás Shell szerinti kezdetével számolva 7,8
milli
ó
literről beszélhetünk.

A
helyi közösség és a hatóságok által jelzett kezdő időpontból
és a becslés felső határából kiindulva azonban elképzelhető,
hogy még 49
milli
ó
liternél is több olaj ömlött ki Bodónál. A független vizsgálat
közzététele egybeesik azzal a globális kampányhéttel, amelynek
keretében világszerte arra szólítják fel a Shellt, hogy ne
bújjon ki a továbbiakban a Niger-deltai műveletei következtében
az emberek életét és a környezetet érő katasztrofális hatások
felelőssége alól.

A
bodói szennyezés súlyos alul becsléséből messzebbre mutató
következtetések is levonhatók: a Shell rendre azt állítja
befektetőinek, ügyfeleinek és a médiának, hogy a Niger-deltai
olajkiömlés nagyobb részét szabotázsakció okozta. Az állítás
alapjául az olajszennyezés kivizsgálásának folyamata, egy
meglehetősen hibás és hitelességet nélkülöző folyamat
szolgál. A kiömlések okát, a kiömlött olaj mennyiségét és
más fontos paramétereket, mint például a szennyezés kezdetét,
nem hitelt érdemlő módon állapítják meg.

Bodo
csupán egyike a példáknak, az Amnesty International és a CEHRD
súlyos hiányosságokat tárt fel más olajszennyezési
vizsgálatokban is. Mindkét szervezet több ízben az
olajszennyezések független kivizsgálására és annak a
rendszernek a felszámolására szólított fel, amely a vizsgálati
folyamat felett ilyen mértékű befolyást biztosít az
olajvállalatoknak.

A
Shell eredetileg azt nyilatkozta a médiának, hogy a Niger folyó
torkolatánál 2008-ban kiömlött olaj 85
sz
ázaléka
szabotázs következménye volt. A vállalat később beismerte, hogy
ez az adat nem terjedt ki arra a nagyobb olajszennyezésre, amelyről
a későbbiekben megállapították, hogy üzemelési hibák okozták.

A
2008-as bodói olajszennyezéssel kapcsolatban az Amnesty
International és a CEHRD birtokába került újabb bizonyítékok
alapján a 2008-as Niger-deltai olajkiömlés több mint felerészben
– de akár 80
sz
ázalékban
is – üzemelési hibának tulajdonítható. Tekintettel azonban az
olajszennyezés kivizsgálási folyamatában tapasztalható súlyos
hiányosságokra, a pontos adatok érdekében minden olajszennyezést
független kivizsgálásnak kellene alávetni.

A
szabotázs valós és súlyos probléma a Niger-delta környékén, a
Shell viszont visszaél ezzel, mintegy PR-pajzsként használva a
problémát olyan kijelentéseket tesz, amelyek egyszerűen nem
állják meg a helyüket,” mondta Audrey Gaughran.

Több
mint három évvel a bodói olajszennyezés után a Shell még mindig
nem hozta megfelelően helyre a környezetet, és hivatalos
kártérítést sem fizetett az érintett közösségeknek. Miután
Nigériában évekig próbáltak igazuknak érvényt szerezni, Bodo
lakosai követeléseikkel az Egyesült Királyság bíróságához
fordultak.

Egyre
több adat támasztja alá, hogy a Shell helytelen gyakorlatot
folytat a Niger-deltában,” mondja Patrick Naagbanton, a CEHRD
koordinátora. „A Shellt láthatóan jobban érdekli a
PR-tevékenység, mint a helyreállítás. A probléma nem szűnik
meg, és sajnálatos módon Bodo lakosainak szenvedése sem.”

Ezen
a héten
t
öbb
mint tizennégy országban – Japántól Svédországig, Szenegáltól
az USA-ig, és a Shell anyaországaiban, Hollandiában és az
Egyesült Királyságban is – több ezer aktivista vesz részt
többek között a Shell irodái és benzinkútjai elé szervezett
rendezvényeken és tüntetéseken, ahol a Shellt felszólítják,
hogy hozza helyre az általa okozott károkat a Niger deltájában. A
hét csúcspontja az a békés demonstráció lesz, amelyet az
érintett közösségek tartanak a Shellnek a Niger-deltai Port
Harcourtban található irodája előtt.

Írd
alá a petíciónkat!

Fordította Pataki
Kinga
 az
Amnesty International Magyarország fordító csapatának önkéntese!
Csatlakozz a Amnesty International Magyarország aktivista
csoportjaihoz: Várjuk jelentkezésed: 
www.amnesty.hu/aktivizmus

Téma