Dél-Oszétia: Alapvető a nemzetközi humanitárius jog és a polgárok védelme
Az Amnesty
International arra buzdítja mindkét felet, hogy tartózkodjanak a polgárok,
illetve polgári célpontok közvetlen támadásától. Katonai műveleteiknek nem
lehet célpontja az, amiről nem tudják egyértelműen megállapítani, hogy katonai-
vagy civil objektum, illetve nem hajthatnak végre olyan hadműveletet, amelynek
aránytalanul nagy pusztítással járna a polgári célpontokra nézve. Az Amnesty
International azon aggodalmát fejezte ki, hogy a felhalmozódott támadások,
háborús bűnökhöz vezethetnek.

 

Emellett,
Grúzia és Oroszország kötelessége, hogy védelmet és biztonságos átjárást
biztosítson azoknak a személyeknek, akik a konfliktus elől menekülnek, valamint
szabad hozzáférést kell biztosítani a humanitárius segélyekhez az érintett
területeken.


A nemzetközi humanitárius jog háttere

 

A konfliktus mindkét felének be kell tartania a humanitárius
jogot, amely az államok és a nem-kormányzati fegyveres csoportokra nézve
egyaránt kötelező. Ezenkívül kulcsfontosságú a

 • polgári és katonai célpontok
  megkülönböztetése és a polgárok védelme;
 • tilos a polgárok vagy nem katonai célpontok elleni közvetlen
  támadás;
 • tiltott az összes véletlenszerű támadás, amelynek
  szándékában sincs a katonai és nem katonai célpontokat megkülönböztetni, vagy
  olyan fegyverek használata, amelyek lehetetlenné teszik ezt a
  megkülönböztetést;
 • tilos a katonai célpontok ellen mért aránytalan erejű
  támadás, amelynek több civil, mint katonai áldozata van;
 • a feleknek törekedniük kell a polgári népesség
  védelmére  – amely magába foglalja azokat
  katonai célpontok ellen tervezett hadműveleteket is, amelyek polgári
  területeken vannak;
 • a polgároknak joguk van humanitárius segélyhez és
  humanitárius ügynökségeknek joguk van a polgári lakosságon segíteni;
 • minden elítélt, sebesült, és mindenki, aki meg akarja adni
  magát, emberséges bánásmódot érdemel – az elítélteket sosem szabad megölni vagy
  túszként fogva tartani;

A nemzetközi humanitárius jog bármikori súlyos megsértése
esetén korrekt igazságszolgáltatást kell biztosítani és az erőszak áldozatainak
jóvátétellel kell szolgálni.

Téma