Civilek: maradunk és folytatjuk!

A magyar civil szervezetek állásfoglalása a megbélyegző és jogsértő civil törvény kapcsán.

AZ ALÁÍRÓK

Kétszeri
halasztás után június 13-án az Országgyűlés elfogadta a
„külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról”
szóló törvényt. A Civilizáció kampányban együttműködő
civil szervezetek sokasága fenntartja: ez a törvény felesleges,
megbélyegző és káros. Felesleges, mert a civilek már most is
átláthatóan működnek, támogatóikról pontos képet adnak az
éves beszámolóikban, tevékenységük a nyilvánosság előtt
zajlik. Megbélyegző, mert azt sugallja, hogy a magyar társadalomért
dolgozó, nemzetközi forrásokat munkájukkal elnyerő szervezetek
veszélyt jelenthetnek az országra. És káros, mert aláássa a
társadalmi bizalmat és megkérdőjelezi a demokratikus
véleménynyilvánítás lehetőségét.

Mi
civilek sokfélék vagyunk, de egyetértésben tiltakozunk a
megbélyegzés és ellehetetlenítés ellen. Évente több millió
embernek segítünk: hajléktalanokat látunk el, ingyenes jogsegélyt
biztosítunk az állampolgároknak, szociális ellátást nyújtunk,
hátrányos helyzetű gyerekeket és időseket oktatunk és
támogatunk, óvjuk mindannyiunk környezetét. Valós társadalmi
problémákon dolgozunk – gyakran állami feladatokat ellátva –
olyan ügyeken, amelyek másoktól nem kapnak kellő figyelmet.

Félő,
hogy a most elfogadott törvénnyel nem ér véget a hazai civilek
ellen immár több éve zajló kormányzati lejáratókampány.
Ellenkezőleg: ez egy folyamat újabb állomása, amelynek a végső
célja a civil szervezetek teljes ellehetetlenítése. De szabad és
kritikus gondolkodás, erős civil társadalom nélkül nincsen
valódi demokrácia és állampolgári szabadság.

Mi
civilek sokfélék vagyunk, de összeköt minket a célunk, hogy
Magyarországot egy élhetőbb, jobb hellyé tegyük. Minden
szervezet elsősorban ezt tartja szem előtt, amikor arról dönt,
hogy miképpen jár el a „külföldről támogatott szervezetekről”
szóló törvénnyel kapcsolatban. Az új jogszabály ellentétes
Magyarország Alaptörvényével és több, hazánk által is aláírt
nemzetközi szerződéssel, ugyanis korlátozza az egyesülési
szabadság gyakorlásához fűződő alapvető jogokat. Ezért élve
a rendelkezésünkre álló törvényes lehetőségekkel, minden
hazai és nemzetközi fórumon folytatjuk a tiltakozást ellene.
Eközben maradunk, és végezzük tovább közös munkánkat, mert
nem hagyhatjuk cserben a magyar társadalmat, és nem hagyhatjuk
cserben azokat az embereket, akiknek szüksége van a segítségünkre.

nepszava.hu