Chile: Augusto Pinochet ügyének kronológiája
1996. július

Népirtás
és terrorizmus vádjával benyújtják az első büntetőjogi feljelentéseket a
Spanyol Nemzeti Bíróságra Augusto Pinochet ellen.

1997. február

Megkezdődnek
a spanyol bírósági vizsgálatok, melyek arra próbálnak fényt deríteni, hogy az
Augusto Pinochet tábornok irányítása alatt álló katonai kormány megsértette-e a
spanyol állampolgárok emberi jogait Chilében, valamint vizsgálják a „Kondor-akció”
(Operación Condor) részeként elkövetett jogsértéseket is. A vádak között
szerepelnek eltűnések, kínzások és önbíráskodás is, ezek mind emberiség ellen
elkövetett bűncselekménynek számítanak.

1998. október

 • Manuel Garcia-Castellón és
  Baltasar Garzón Real spanyol bírók, a brit hatóságokkal együtt hivatalos
  kérelmet nyújtanak be Augusto Pinochet kihallgatására. A brit bíróság ideiglenes
  letartóztatási végzéssel beidézi Augusto Pinochetet, és Londonban rendőrségi
  őrizet alá helyezik.
 • Baltasar Garzón bíró nemzetközi
  letartóztatási végzést ad ki Augusto Pinochet ellen, és ezzel előkészíti
  az utat a kiadatási kérelemnek is.
 • Büntetőjogi eljárást
  kezdeményeznek Olaszországban, Luxemburgban, Norvégiában, Svédországban és
  az Egyesült Államokban, végül büntetőjogi eljárást indítanak Belgiumban,
  Franciaországban és Svájcban.
 • Augusto Pinochet ügyvédjei megfellebbezik
  a brit Legfelsőbb Bíróság által kibocsátott fogva tartási végzést.
 • A brit Legfelsőbb Bíróság határozata
  értelmében Augusto Pinochetet nem lehet kiadni, és mentesül az őt ért
  vádak (szándékos emberölés, kínzás, jogtalan fogvatartás, erőszakos
  kilakoltatások) alól, egykori államfői státusza végett.
 • A brit vádemelési hatóság
  megfellebbezi a Legfelsőbb Bíróság döntését, és a Lordok Háza elé viszi az
  ügyet.


1998.
november

 • A spanyol kormány hivatalosan
  kérvényezi a brit hatóságoktól Augusto Pinochet kiadatását a spanyol
  hatóságoknak,, hogy felelősségre vonhassák népirtásért, terrorizmusért,
  emberrablásért, kínzásért és emberek eltűntetéséért, valamint ezen bűnökre
  való felbujtásért is. A svájci és a francia kormány is kéri a brit
  hatóságoktól a kiadatást.
 • Az ENSZ Kínzás Elleni Bizottsága
  azt javasolja a brit kormánynak, hogy a legfőbb ügyész vizsgálja meg
  Augusto Pinochet ügyét. Egyáltalán lehetséges-e Angliában büntetőjogi
  eljárást kezdeményezni ellene, tekintettel arra, hogy ha születik is
  döntés az ügyben, nem fogják kiadni őt.  Az eset felhívja a figyelmet a brit
  jogrendszer reformjának szükségességére is, mivel az ellentmondásba kerül az
  ENSZ
  Kínzás és az Embertelen vagy
  Megalázó Bánásmód és Büntetések Megelőzéséről szóló Egyezményével
  , mert a
  britek, a jogrendszernek megfelelően, mentességet biztosítanak az
  államfőknek, valamint a kínzással vádolt emberek vádeljárásában is
  engedélyezik a törvényes hatósági védelmet.
 • A Lordok Házának bírói
  testülete megváltoztatja a Legfelsőbb Bíróság döntését. Kétharmados
  többséggel megszavazzák, hogy Augusto Pinochetet nem mentesítheti a
  büntető vádeljárás alól korábbi államfői státusza sem. Ezzel a döntéssel
  megnyitják az utat Augusto Pinochet kiadatása előtt, akit Spanyolországban
  tömeggyilkossággal, terrorizmussal és kínzással vádolnak.  
 • A végső döntés a kiadatásról a
  brit belügyminiszter, Jack Straw kezében van.


1998.
december

 • A belga kormány is kiadatási
  kérvényt nyújt be a brit hatóságoknak.
 • A belügyminiszter az Emberi
  Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 50. évfordulóján elrendeli az eljárás
  elindításához szükséges kiadatást.
 • A Legfelsőbb Bírók döntését
  figyelmen kívül hagyják, miután kétségbe vonják a bírói testület
  összetételét, az egyik Lord és az Amnesty International Jótékonysági Szervezete
  közti kapcsolat miatt. A hét új bíróból álló testület 1999 januárjában
  újra napirendre tűzi az esetet.
 • Augusto Pinochet brit rendőri
  felügyelet alatt marad, amíg a hivatalos vádeljárás folyamatban van.
   


1999.
január

 
Új
meghallgatások kezdődnek a Lordok Házában. Az Amnesty International, a kínzások
áldozatainak gondozására létrehozott Alapítvány, a Redress Trust, Mary Ann és
Juana Francisca Beausire, a brit Sheila Cassidy kínzás áldozata és a Chilében
Eltűntek Rokonainak Alapítványa is részt vehetett rajtuk csakúgy, mint a chilei
kormány.  

1999.  március

 • A Lordok egy a hathoz arányban
  döntenek arról, hogy Augusto Pinochet nem mentesülhet a vádeljárás alól
  azokért az elkövetett kínzásokért, amelyeket államfői ciklusa alatt
  hajtottak végre. Csak azokért a kínzásokért és az állítólag az ő
  hozzájárulása által végrehajtott kínzásokért kaphat mentességet, melyeket
  1988. december 8-a után hajtottak végre, amikor is az ENSZ
  Kínzás és az Embertelen vagy Megalázó Bánásmód és
  Büntetések Megelőzéséről szóló Egyezményének
  hatálya kiterjedt Chilére,
  Spanyolországra és az Egyesült Királyságra is.  
 • Bár minden más vádat elejtettek
  Augusto Pinochet ellen, a Lord Bírók határozatukban azt állították, hogy a
  tábornok kormánya alatt szörnyű cselekedeteket követtek el Chilében és a
  világ más részein is: kínzást, gyilkosságot és személyek eltűntetését. A
  Lordok határozata szerint a brit belügyminiszter megadhatta volna a
  csökkentett számú vádak további fenntartásához szükséges kiadatási
  engedélyt Augusto Pinochet ellen.  
 • Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága
  azt állítja, hogy a chilei 1978-as Amnesztia Törvény megsérti a jogorvoslathoz
  való jogot, és összeférhetetlen az állam azon kötelezettségével, melynek
  az emberi jogok megsértésének kivizsgálása a célja.


1999.
április

A brit
belügyminiszter másodjára is felhatalmazást ad a vádeljárás esetén alkalmazható
kiadatásra. A kiadatási meghallgatásokat szeptemberre tervezik.

1999.
augusztus

Az 5. Chilei
Fellebbviteli Bíróság elutasítja azt a bírói kérvényt, mellyel be akarják vonni
Augusto Pinochetet az 1973-as „Caravan of death” akcióban elkövetett 72
rendbeli gyilkosság nyomozásába. A bíróság határozatában azt állítja, hogy a chilei
Alkotmány 58. cikkelye szerint Augusto Pinochet parlamenti mentessége felmenti
őt az ilyen kivizsgálás alól.

1999.
szeptember

 • Az Augusto Pinochet
  letartóztatását követő évben negyven keresetet adnak be ellene a chilei
  bíróságon.
 • Az Egyesült Királyságban Ronald
  Bartle bíró előtt megkezdődnek az Augusto Pinochet elleni kiadatási
  meghallgatások. A cél annak eldöntése, hogy engedélyezzék-e Augusto
  Pinochet kiadatását az 1988. december 8-a után elkövetett harmincöt rendbeli
  kínzás ügyében, valamint a spanyol bíró, Baltasar Garzón által benyújtott
  kínzás ügyében, amikor is 1198 ember tűnt el.   


1999.
október

 • Bartle bíró elrendeli az
  eljárást Augusto Pinochet kiadatásának folytatására. Hangsúlyozza, hogy az
  eljárásnak nem az a célja, hogy Pinochet bűnösségének ügyében döntsenek,
  hanem arról kell dönteniük, hogy megfelelőek-e a feltételek a
  belügyminiszter döntésére váró vádlott kiadásának elrendelésére.
 • Bartle bíró úgy találja, hogy a
  hozzá benyújtott, az 1988. december 8-a utáni állításokkal kapcsolatos
  információk alapján a kínzások és a kínzásokra való felbujtás miatt Augusto
  Pinochet elvesztette mentességét. Az eltűnési esetekkel kapcsolatban
  figyelembe vette azt is, hogy ezeknek milyen lelki vonzatai lehettek a családokra.
   
 • A chilei kormány azt kéri a
  brit hatóságoktól, hogy vizsgálják meg Augusto Pinochet egészségi
  állapotát, és tekintsék át felmentésének lehetőségét humanitárius okokra
  hivatkozva.
 • Augusto Pinochet ügyvédjei
  fellebbeznek a bíróság döntése ellen habeas corpus alkalmazására
  hivatkozva.


1999.
november

 • A brit belügyminiszter kéri Augusto
  Pinochet független, orvos szakértői kivizsgálását, mivel a chilei kormány
  egészségügyi okokból a tábornok elengedését kérvényezi.
 • A Spanyol Nemzeti Bíróság
  harmadjára is elutasítja a kérvényt, melyben meg akarták szüntetni
  Spanyolországban az Augusto Pinochet elleni közvádi eljárást. A bíróság
  újra jóváhagyja a spanyol bíróság illetékességét, és felhatalmazza
  Baltasar Garzóns bírót az ügy kivizsgálására.


2000.
január

A brit
belügyminiszter, Jack Straw bejelenti annak a lehetőségét, hogy egészségügyi
okokból visszautasíthatják Augusto Pinochet kiadatását Spanyolországnak. A döntés
egy négy orvosból álló testület jelentésén alapszik. A jelentést
visszatartották attól a négy országtól, melyek a kiadatást kérték, de egy legfelsőbb
bírósági döntés elérhetővé nyilvánította a jelentést.

2000.
március

 • Augusto Pinochet visszatért Chilébe,
  miután a brit belügyminiszter, Jack Straw úgy döntött, hogy egészségügyi
  okokból leállítja a kiadatási folyamatát Spanyolországnak.
 • Visszatérése napján hét emberi
  jogokkal foglalkozó ügyvéd együttesen nyújtott be bírói kérvényt a
  polgárjogi bírósághoz Pinochet mentelmi jogának eltörlésére.
 • Chilébe való visszatérésekor
  több mint 2000 egyéni ügy került a bíróság elé, melyekben az emberi jogok
  megsértésével vádolták.  

Téma