Bulgária: a hatóságoknak azonnal cselekedniük kell, hogy megállítsák a roma közösséget célzó erőszak terjedését

A tiltakozások hullámát szeptember 23-án az indította el a Plovdiv körzeti Katunitza településén, hogy egy bolgár fiatalt, Angel Petrov-ot, elütött egy minibusz, amit a roma származású Simeon Iosifov vezetett. A sofőrt másnap letartóztatták és vizsgálatot indítottak ellene, amely jelenleg is folyik.

 

Szeptember 24-én az eseményeket további tüntetések követték, amelyek egyre markánsabb romaellenes jelleget öltöttek – többek között felgyújtottak három házat, amely Kiril Rashkov-nak, a helyi roma vezérnek tulajdonában állt. Emellett Plovdiv-beli futball-szurkolók is csatlakoztak a tiltakozásokhoz, roma és törökellenes, erőszakra felhívó szlogeneket kiabálva. A rendőri erők a jelentések szerint nem akadályozták meg sem a tüntetők bejutását Katunitza községbe, sem pedig a gyújtogatást. Szeptember 24-én azonban senki sem sérült meg, a megtámadott telkeken élő családokat pedig másnap evakuálták a hatóságok.

 

Szeptember 25-én, 26-án és 27-én az ország más városaiban is gyűléseket szerveztek futball-drukkerek, neo-nácik és egyéb helyi csoportok tagjai, olyan szélsőjobboldali és nacionalista pártok támogatásával, mint az ATAKA vagy a VMRO. Ezek a csoportok több alkalommal is megfenyegették, esetenként pedig megtámadták a romák által lakott környékeket, illetve az ott lakókat. A sérültekről jelenleg nincsenek pontos adatok, azonban a beszámolók szerint a romák számos helyen félnek elhagyni otthonaikat, mivel nem érzik magukat biztonságban. Jelenleg mintegy 400 embert tartóztattak le a támadásokban való részvétel vádjával, akik közül néhányat már korábban is megbírságoltak huliganizmus miatt.

 

A bolgár hatóságok nemzetközi emberi jogi kötelezettségeiből fakad, hogy megkülönböztetés nélkül mindenki számára biztosítsa a személyi és fizikai biztonságot. Emellett a hatóságoknak kellő gondossággal kell eljárni a magánszemélyek vagy csoportok által elkövetett faji indítékú bűncselekmények megakadályozása, kivizsgálása és megbüntetése, illetve a megfelelő jogorvoslati lehetőségek biztosítása során. Az Amnesty International figyelemmel követi a bolgár helyzetet, és felhívja a hatóságokat, hogy tegyenek meg minden lehetséges lépést a roma közösségek elleni, faji indítékú támadások megakadályozása érdekében; illetve hogy minden esetben vizsgálják ki a rasszista indítékot a romák által lakott környékeken elkövetett támadások esetén. Ki kell vizsgálni a rendőrséget érintő azon az állításokat is, miszerint szeptember 24-én nem tettek semmit az erőszak megakadályozása érdekében, a vizsgálat eredményét pedig nyilvánosságra kell hozni az érintett személyek felelősségre vonásával egyetemben.

 

Bulgaria: authorities must urgently act to stop the escalation of

 

violence targeting the Roma community

 

Amnesty International urges Bulgarian authorities to effectively tackle the escalation of

 

violence which is resulting in racially-motivated attacks against the Roma community in the

 

country.

 

 

Following the killing of an ethnic Bulgarian youth, Angel Petrov, who was hit by a minibus

 

driven by an ethnic Roma, Simeon Iosifov, on 23 September, protests sparked off in Katunitza

 

(Plovdiv district). The driver was arrested the following day and an investigation is currently

 

underway.

 

 

On 24 September further protests with a more prominent anti-Roma character were staged;

 

three houses belonging to a Roma local leader, Kiril Rashkov, were set alight. Football fan club

 

members from Plovdiv joined the protests, slogans inciting hatred and violence against Roma

 

and Turks were shouted. Law enforcement forces reportedly did not stop the protesters from

 

entering the village of Katunitza, nor were the arson attacks on properties prevented. However,

 

no one was injured on that day and the families living in the properties attacked were

 

evacuated by law enforcement forces.

 

 

On 25, 26 and 27 September rallies were organised in other cities by local groups, football fan

 

clubs and Neo-Nazi groups, supported by far-right and nationalist parties such as ATAKA and

 

VMRO. Roma neighbourhoods and Roma citizens were threatened or actually violently

 

attacked. Figures on the overall number of injured are not available. However, Roma are

 

reportedly afraid to leave their homes in some areas due to panic about the widespread

 

insecurity. Around 400 people were arrested for taking part into the attacks. Some of them

 

have been already fined for hooliganism.

 

 

Bulgarian authorities have the obligation under international human rights law to ensure the

 

security and the physical integrity of everyone, without any discrimination. They have to

 

exercise due diligence to prevent, investigate, punish and provide redress for racially motivated

 

crimes by private individuals or groups. Amnesty International is monitoring the situation and

 

urges the Bulgarian authorities to put in place all the necessary measures to stop raciallymotivated attacks against Roma and to duly investigate the racial motivation in attacks against

 

Roma neighbourhoods and individuals. Allegations that law enforcement officers made no

 

attempt to prevent the violence on 24 September should also be subject to a full and effective

 

investigation, with the results made public and anyone found responsible brought to justice.