Az Ugandában elfogadott homofób törvény jogsértő és elfogadhatatlan

Getty Images

Május 26-án az ugandai elnök jóváhagyta a 2023-as melegellenes törvényt, ami bünteti az azonos neműek közti párkapcsolatot, halálbüntetéssel sújthatja a homoszexualitás bűncselekményének minősített eseteit , és 20 év börtönnel fenyeget mindenkit, aki megpróbál kiállni az ugandai szexuális és nemi kisebbségek jogaiért. Az azonos neműek közti közös megegyezésen alapuló párkapcsolatok büntetőjogi szankcionálása teljességgel elfogadhatatlan és számos jogot sért, többek között az emberi méltósághoz, a törvény előtti egyenlőséghez és a magánélethez való jogot. A törvény elfogadása óta egyre nő az LMBTQI emberek ellen elkövetett erőszakos bűncselekmények száma. Uganda kormányának haladéktalanul hatályon kívül kell helyeznie ezt a káros homofób törvényt, a támadások elkövetőit pedig felelősségre kell vonnia.

Az Ugandában 2023-ban meghozott homoszexualitás-ellenes törvényjavaslat nem az első kísérlet a szexuális és nemi kisebbségek tagjainak törvényen kívül helyezésére. A korábbi, 2014-es homoszexualitás ellenes törvény megsemmisítése óta az országban többször is megpróbálták betiltani az azonos neműek közti párkapcsolatot. 2021-ben a parlament elfogadta a szexuális bűncselekményekről szóló törvényt, ami kriminalizálta, és akár tíz év börtönnel is büntethette az azonos neműek közti szexuális aktust, valamint a bármely nemű személyek közti anális szexet. 2021 augusztusában ezt a törvényjavaslatot Yoweri Museveni elnök megvétózta, és visszaküldte a parlamenti házelnöknek egy levéllel együtt, amiben arra hivatkozott, hogy a törvényjavaslatból el kell távolítani azokat az ismétlődő rendelkezéseket, amelyek már szerepelnek más ugandai törvényekben.  

Habár az elnöki döntésre váró törvényjavaslat hivatalos szövege nem került nyilvánosságra, egyes rendelkezések részletei elhangzottak a törvényjavaslatot megtárgyaló március 21-i parlamenti vita során. A törvényjavaslat a világ legszélsőségesebb LMBTQI-ellenes törvényei közé tartozik. Uganda már most azon 32 afrikai ország egyike, akik valamilyen formában büntetik az azonos neműek közötti párkapcsolatot, ennek a határozatnak az elfogadása pedig csak tovább súlyosbítaná az ország szexuális és nemi kisebbségeinek helyzetét.  

Ezen is túlmutatnak az elnök és más magas rangú kormánytisztviselők folyamatos, nyilvános homofób megjegyzései, amelyeket a törvényjavaslat elfogadása előtt és a most zajló döntéshozatali folyamatok alatt tettek, hiszen ezzel csak ráerősítenek a már eleve létező agresszív diszkriminációra. 

Tavaly augusztusban például bezáratták a Szexuális Kisebbségek Ugandában (SMUG) nevű civil szervezetet – és egyben az egyik legfontosabb LMBTQI érdekvédelmi csoportot – mert állítólag engedély nélkül működött (a szervezet a 2016-os ugandai NGO törvény előírásaival szemben nem regisztrálta magát az NGO Irodánál). 2023. április 17-én egy ugandai bíróság óvadék ellenében sem volt hajlandó elrendelni hat egészségügyben dolgozó fiatal szabadon bocsátását, akiket április 8-án önkényesen tartóztattak le “szexuális bűnszövetkezetben való részvétel” vádjával. Az ugandai rendőrség megerősítette, hogy a fiatalokon kényszerített anális vizsgálatot és HIV-tesztet végeztek.  

A 2023-as homoszexualitás elleni törvényjavaslat sérti Uganda nemzeti és nemzetközi jogi kötelezettségeit, többek között az ugandai alkotmány 4. fejezetét, amely garantálja az egyenlőséghez való jogot, a személyes szabadság és a magánélet védelmét, valamint a kegyetlen vagy megalázó bánásmóddal szembeni védelmet is. A törvényjavaslat sérti továbbá az Emberi Jogok Afrikai Chartáját, amely tiltja a megkülönböztetést, az embertelen, megalázó vagy kegyetlen bánásmódot és az önkényes letartóztatást.  

A határozat ugyancsak szembe megy az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának (EJENY) és a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának (ICCPR) előírásaival is. Az EJENY védi mindenki szabad véleménynyilvánításhoz való jogát, valamint az egyenlőséghez való jogot. Az Afrikai Chartához hasonlóan az EJENY is tiltja a kínzást, az embertelen, megalázó vagy kegyetlen bánásmódot, és védelmet nyújt az önkényes letartóztatás és fogva tartás, valamint a magánéletbe történő önkényes beavatkozás ellen. A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya hasonló rendelkezéseket tartalmaz a 2., 7., 9. és 17. cikkében.