Az Országgyűlés túlzottan tág terrorellenes intézkedései a visszaélés útját kövezik ki

A Parlament ma elfogadta a kormánykoalíció április 26-án előterjesztett intézkedéscsomagját, amely módosítja az Alaptörvényt és széleskörű hatalommal ruházza fel a végrehajtó hatalmat.

Az
Alaptörvény hatodik módosítására Jeney Orsolya, az
Amnesty International Magyarország igazgatója így reagált:

A
ma elfogadott Alaptörvény és a hozzá kapcsolódó
törvénymódosítások nagyon aggasztóak, mivel a homályosan és
túlságosan széleskörűen meghatározott „terrorvészhelyzet”
nevében elsöprő hatalmat adnak a végrehajtó hatalom kezébe. Más
országok esetében láthattuk, hogy a nem eléggé körülhatároltan
definiált terrorellenes törvények hogyan vezethetnek a hatalommal
való visszaéléshez, és hogyan használhatják a kormányok a
politikai ellenvélemények és tiltakozások elhallgattatására
azokat.”

Az
Amnesty
International
felszólítja
a köztársasági elnököt és az Alkotmánybíróságot, hogy
éljenek törvény adta lehetőségeikkel és gátolják meg a
törvénycsomag hatályba lépését.”

Az
intézkedéscsomag jelenleg az Országgyűlés elnökének aláírására
vár, aki várhatóan nemsokára aláírja és elküldi azt a
köztársasági elnöknek.

HÁTTÉR

Az
Amnesty International a kezdetektől
fogva
kritizálja
az Alaptörvény és a hozzá kapcsolódó törvények módosítását,
mert a hatodik módosítás és a kapcsolódó törvénycsomag
annyira tágan értelmezhető és homályos, hogy nem felel meg a
nemzetközi emberi jogi előírásoknak, többek között a Polgári
és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya és az Emberi Jogok
Európai Egyezménye által előírt szigorú feltételeknek, sem
magát a különleges jogrend kihirdetését illetően, sem az ennek
értelmében bevezetett konkrét intézkedések tekintetében,
amelyek lehetőséget adnak a gyülekezési jog, a magánélethez
való jog és a szabad mozgáshoz való jog jelentős korlátozására.
Az Amnesty International aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az ilyen
mértékű, ilyen kevéssé korlátozott átfogó hatalmat a kormány
önkényesen arra használhatja, hogy többek között politikai
ellenfelei, a jogvédők, emberi jogi, környezetvédő, LMBTI és
más aktivisták, valamint faji, etnikai és vallási kisebbségek
ellen lépjen fel.

Az
államoknak kötelességük megvédeni területükön az embereket az
életüket fenyegető veszélyektől. A nemzetközi emberi jogi
előírások azonban egyértelmű kritériumokat és korlátokat
fogalmaznak meg arra vonatkozóan, hogy meddig mehetnek el a
kormányok. A nem pontosan körülhatárolt törvények lehetőséget
adnak az önkényes jogalkalmazásra és a visszaélésekre.