Az olasz hatóságokat a romák erőszakos kitelepítésének felfüggesztésére sürgetik/ Italian authorities urged to stop forced evictions of Roma

Új jelentésében, melynek címe A Rossz Válasz – Olaszország „Nomád Terve” sérti a római romák lakhatási jogát, az Amnesty International felhívja a figyelmet arra, hogy a 2009 Júliusában indult program több ezer roma emberi jogait sérti.

 

Az intézkedések szerint több mint 100 roma telepet számolnának fel az olasz fővárosban és körülbelül 6000 romát telepítenének a város szélén újonnan létesített vagy kibővített 13 táborba telepítenék őket. A terv alapján több mint 1000 roma maradna otthon nélkül.

 

„Ezeket az intézkedéseket sürgősen újra kell gondolni. Az olasz fővárosban élő roma családokra a vagyonuk, társadalmi kapcsolataik, munkához és állami ellátásokhoz való hozzáférésük elvesztésének veszélye vár,” mondta Ignacio Jovtis, az Amnesty International olaszországi szakértője.

 

„Fennáll annak a veszélye is, hogy amennyiben végrehajtják a tervet, akkor Olaszország más területein is ez alapján hajtanak végre erőszakos kilakoltatásokat. Az érintettekkel történt előzetes egyeztetés és megfelelő alternatív szállás biztosítása nélküli kilakoltatás az emberi jogok megsértését jelenti.”

 

Az elmúlt pár hónapban több száz roma családot költöztettek ki legalább öt különböző táborból. Európa egyik legnagyobb roma táborának, a Casilino 900 idei bezárása előtt több roma vezetővel rendszeresen konzultáltak. Mindamellett az emberjogi elvárások megkívánják, hogy minden kitelepítendő lakóval konzultáljanak.

 

Bár nem volt része a Nomád Tervnek, a Casilino 700 tábort 2009 Novemberében zárták be előzetes egyeztetés nélkül, melynek következtében több száz roma vált hajléktalanná. Sok másik nem engedélyezett tábor lakóira is ugyanez a sors várhat, ami kérdéseket vet fel a terv átfogóságával kapcsolatban.

 

„ Sok roma kunyhókban és lakókocsikban él, ahol nincsenek meg az alapvető higiéniai feltételek. A jelenlegi helyzet több évnyi hanyag, elégtelen politika és hátrányos megkülönböztetés eredménye, melyért több egymást követő kormány felelős. Már a törekvés, hogy foglalkozzanak ezzel az örökséggel is örvendetes és számos roma életkörülményein javítana. De a terv hiányos és fennáll annak a veszélye, hogy tovább rontja sok roma helyzetét. Ez egy rossz válasz.” mondta Ignacio Jovtis.

 

Ahelyett, hogy megfelelő lakhatást ajánlanának a romáknak, a hatóságok a várostól távol eső táborokba helyezik őket. Ez csak tovább súlyosbítja azokat az akadályokat és diszkriminációt, melyekkel a romáknak szembe kell nézniük, amikor rendszeres foglalkoztatás után néznek, ami lehetővé tenné számukra, hogy saját szállást engedhessenek meg maguknak.

 

A táborokban élő romák nem jogosultak az állami lakások használatára, mivel a jelenlegi pontrendszer alapján ehhez az szükséges, hogy saját szállásról lakoltassák ki őket. Ezen változtatni kell.

 

Az Amnesty International úgy hiszi, hogy a „Nomád Terv” jelenlegi formájában elmarad Olaszország azon kötelezettségétől, hogy biztosítsa, hogy egyes csoportokat nem ér hátrányos megkülönböztetés, és hogy nincs elkülönítés a lakhatásban.

 

„A terv neve ’Nomád Terv’. De a legtöbb érintett roma nem él nomád életmódot. Azzal, hogy minden romát nomádnak nyilvánítanak és e szerint bánnak velük, a terv kezdeményezői csak fenntartják a problémát, melyet kezelni szándékoznak,” mondta Ignacio Jovtis.

 

Háttér

A Rómában és környékén élő romák számát 12,000 és 15,000 közé becsülik.

Ebből körülbelül 3,000 olasz Szintó, akik már régóta élnek az országban. Az 1960-as évek óta számos roma érkezett Olaszországba a volt jugoszláv államokból. Ezen romák nagy részének van letelepedési engedélye, gyermekeik olasz állampolgárok. Az elmúlt egy évtizedben sok roma érkezett az új Európai Uniós tagállamokból, főleg Romániából. A Rómában élő romák közül csak pár ezer él állandó lakóhelyen, a többiek különböző táborokban telepedtek le.

 

Az elmúlt években az olasz hatóságok több olyan intézkedést is hoztak, ami hátrányosan megkülönbözteti az országban élő romákat és hozzájárul megbélyegzésükhöz. Az erőszakos kilakoltatások sokkal gyakoribbak lettek amióta lezárultak a különleges biztonsági tárgyalások az olasz kormány és a különböző helyi hatóságok között, melynek következtében a Belügyminisztérium átruházta bizonyos jogait a helyi hatóságokra. A cél a feltételezett biztonsági fenyegetések kezelése volt, melyet többek között állítólag a városi roma közösségek jelenléte okoz.

 

Lásd még:

Italy: The witch-hunt against Roma people must end

Italy: Anti-Roma events in Italy are a wake up call for the EU

 

 

Téma