Az Izrael és a Hamász közti fogolycsere lesújtó képet fest a fogva tartási körülményekről mindkét oldalon

Ez a megegyezés végre megnyugvást hozhat Gilád Salit és családja számára a majd 5 évig tartó megpróbáltatásokat követően. Sok más palesztin család érezhetett ma hasonló megnyugvást, miután újra találkozhatott rokonaikkal, akik közül sokan esetenként több évtizedet is durva körülmények között töltöttek izraeli börtönökben.” – mondta Malcolm Smart, az Amnesty International Közel-Kelet és Észak-Afrika részlegének igazgatója.

 

Ettől függetlenül számos további intézkedésre lenne szükség a több ezer, jelenleg is fogva tartott személy jogainak biztosításához. Az izraeli hatóságoknak, a Gázai övezet felett de facto hatalmat gyakorló Hamásznak, valamint a Palesztin Hatóságnak Ciszjordániában meg kell ragadniuk ezt az alkalmat, hogy ezentúl biztosítsák minden fogvatartott és előzetes letartóztatásban lévő személy jogainak tiszteletben tartását.”

 

Gilád Salitot 2006. június 25-én egy, a Gázai övezetből származó palesztin fegyveres csoport ejtette fogságba egy határ menti rajtaütés során. Azóta nem léphetett kapcsolatba családjával, akik közben fáradhatatlanul kampányoltak szabadon bocsátása érdekében. Hiábavaló volt az Amnesty International és más szervezetek tiltakozása is, még a Vöröskeresztet sem engedték Gilád Salithoz, így képtelenség volt felderíteni fogva tartásának körülményeit.

 

Az Amnesty International többször is felszólította a Hamász hatóságait, hogy ne kezeljék Gilád Salitot túszként és alku tárgyaként, megszegve ezzel nemzetközi jogi kötelezettségeiket.

 

Ugyanakkor a szervezet az izraeli hatóságokat is többször figyelmeztette, egyrészt, mert a palesztin foglyok börtönkörülményei aggodalomra adnak okot, és azért is, mert Izrael továbbra is bebörtönözve tart a Palesztin Autonóm Területről származó palesztinokat Izrael területén belül, amellyel megszegi a negyedik genfi egyezményben foglalt kötelezettségeit.

 

A Kelet-Jeruzsálemet is magába foglaló Ciszjordánia és a Gázai övezet területéről – mely területek együttesen alkotják a Palesztin Autonóm Területeket – több mint 5200 palesztint tart fogva az Izraeli Börtönszolgálat, többségüket Izrael területén belül.

 

A nemzetközi emberi jogi normák és a nemzetközi humanitárius jog értelmében minden egyes szabadságától megfosztott személynek joga van a fogva tartás méltó és emberséges körülményeihez, a megfelelő orvosi ellátáshoz és ahhoz is, hogy családja rendszeresen látogathassa.” – mondta el Malcolm Smart.

 

Izraelnek, a Hamásznak és a Palesztin Hatóságnak biztosítaniuk kell, hogy minden fogvatartott azonnali, a nemzetközi normáknak megfelelő tisztességes eljárásban részesüljön, valamint hogy a bírósági határozatok érvényesüljenek a foglyok szabadon bocsátásakor.

 

Szeptember 27-e óta palesztin foglyok százai tartanak éhségsztrájkot, így tiltakozva az izraeli hatóságok által a közelmúltban kivetett büntető intézkedések ellen. A foglyok azt követelik, hogy az Izraeli Börtönszolgálat vessen véget a fogvatartottak önkényes elszigetelésének és engedélyezzék a rendszeres családi látogatásokat.

 

Az a tény, hogy izraeli felségterületen tartják őket fogva, jelentősen megnehezíti – ha ugyan teljességgel el nem lehetetleníti – a családok látogatásának lehetőségét, mivel az izraeli hatóságok gyakran megtagadják tőlük az utazási engedélyt. 2007 júniusában Izrael felfüggesztette az összes Gázából származó fogoly látogatási jogát egy büntető intézkedés keretében, ezzel nemcsak a foglyokat, de azok családját is büntetve.

 

Az Izraelben ma szabadon bocsátott 477 fogoly közül 450 férfi és 27 nő; akik közül 275 embert izraeli katonai bíróságok előzőleg egyszeres vagy többszörös életfogytiglanra ítéltek. A szabaduló foglyok között olyanok is akadtak, akiket izraeli civilek elleni támadások elrendelése vagy az abban való részvétel miatt ítéltek el.

 

Az Izraeli Legfőbb Bíróság a napokban utasította el azt az izraeli családok és szervezetek által beadott fellebbezést, amely a szabadon bocsátásokat próbálta megakadályozni.

 

A megegyezés második részeként az elkövetkezendő két hónap során további 550 – eddig még meg nem nevezett – palesztin fogoly kerül majd szabadlábra.

 

A most szabadultak közül 217-en térhetnek vissza mindenfajta korlátozás nélkül otthonaikba a Gázai övezetbe, Izraelbe vagy a Kelet-Jeruzsálemet is magába foglaló izraeli fogság alatt álló Ciszjordániába. További ötvenöten ún. ”biztonsági szabályozások” mellett szabadultak és térnek vissza Kelet-Jeruzsálembe vagy Ciszjordánia egyéb részire, amely értelmében korlátozzák szabad mozgásukat és rendszeres ellenőrzés alatt tartják őket az izraeli hatóságok.

 

További 164 foglyot átszállítanak Ciszjordániából a Gázai övezetbe. Az Izraeli Börtönszolgálat szerint 18-an közülük további három évet fog ott tölteni, a fennmaradó 146 fogoly esetében pedig még nem világos, mikor térhetnek vissza családjukhoz. Bár a Kelet-Jeruzsálemet is magába foglaló Ciszjordániát és a Gázai övezetet nemzetközileg az Oslói Egyezmény és a nemzetközi humanitárius jog értelmében is egy közigazgatási egységnek tekintik, az izraeli hatóságok mégsem engedik a palesztinoknak, hogy Gázából szabadon Ciszjordániába menjenek, és fordítva sem. Ennek értelmében a Gázába átszállított palesztinok teljesen el lesznek vágva a családjaiktól.

 

Végezetül pedig 41 rabot – köztük egy nőt – külföldre száműztek, sokakat közülük életfogytiglani börtönbüntetéssel. Az még nem tisztázott, hogy végleges száműzetésre vannak-e ítélve vagy a jövőben valamikor lehetőségük lesz-e a hazatérésre a Palesztin Autonóm Területre.

 

A negyedik genfi egyezmény 49. cikkelye tiltja, hogy egy megszálló hatalom erőszakkal szállítson el, vagy toloncoljon ki embereket a megszállt területről. Így abban az esetben, ha a külföldre száműzött, valamint a Gázai övezetbe átszállított rabok nem adták ehhez beleegyezésüket, akkor az Izrael nemzetközi humanitárius jogok alapján vállalt kötelezettségeinek megszegését jelentheti.

***** ENGLISH *****

AMNESTY INTERNATIONAL

PRESS RELEASE

18 October 2011

Israel-Hamas prisoner swap casts harsh light on detention practices of all sides

The prisoner exchange involving Israeli soldier Gilad Shalit and 477 Palestinian prisoners highlights the need for the humane treatment of all detainees in Israel and the Occupied Palestinian Territories (OPT), Amnesty International said today.

“This deal will bring relief to Gilad Shalit and his family after an ordeal that has lasted more than five years. Many Palestinian families will feel a similar sense of relief today when they are reunited with their relatives, many of whom have spent decades under harsh conditions in Israeli detention,” said Malcolm Smart, Amnesty International’s Middle East and North Africa Director.

“However, more needs to be done to protect the rights of thousands of others who remain in detention. The Israeli authorities, the Hamas de facto administration in Gaza, and the Palestinian Authority in the West Bank must seize this opportunity to ensure respect for the rights of all prisoners and detainees in their custody.”

Gilad Shalit was captured by Palestinian armed groups from Gaza in a cross-border raid on 25 June 2006. Since then he has been allowed no contact with his family, who have campaigned relentlessly for his release. Nor was he allowed access to the International Committee of the Red Cross, despite repeated appeals by Amnesty International and other organizations, which made it impossible to verify the conditions of his captivity.

Amnesty International has repeatedly called on the Hamas authorities not to treat Gilad Shalit as a hostage and a bargaining chip, in violation of their obligations under international humanitarian law.

It has also consistently raised concerns with the Israeli authorities about the prison conditions of Palestinian detainees, and the fact that Israel continues to imprison Palestinians from the OPT inside Israel, in violation of its obligations under the Fourth Geneva Convention.

Over 5,200 Palestinians from the West Bank – including East Jerusalem – and the  Gaza Strip,  which together comprise the OPT, are currently detained in facilities run by the Israel Prison Service. The vast majority are detained inside Israel.

“International human rights standards and international humanitarian law guarantee every person deprived of liberty the right to humane and dignified conditions of detention, adequate medical care, and regular family visits,” said Malcolm Smart.

“Israel, the Hamas de facto administration, and the Palestinian Authority must ensure that all detainees receive fair and prompt trials meeting international standards, and that judicial rulings on the release of detainees are implemented”.

Since 27 September, hundreds of Palestinian prisoners have been on hunger strike in protest against recent punitive measures imposed by the Israeli authorities.

Prisoners are demanding that the Israel Prison Service end the arbitrary isolation of prisoners and allow them regular family visits.

The fact that they are detained on Israeli territory makes it difficult, if not impossible for their families to visit them, as the Israeli authorities often refuse to grant them travel permits. Israel suspended family visits for all prisoners from Gaza in June 2007, in a punitive policy that penalizes both the detainees and their families.

The 477 prisoners released by Israel today, including 450 men and 27 women, include 275 sentenced by Israeli military courts to one or more life terms. Prisoners released include those convicted of ordering or carrying out attacks on Israeli civilians.

The Israeli High Court of Justice yesterday rejected appeals against the release filed by Israeli families and organizations opposed to the deal.

In two months time, another 550 prisoners, who have not yet been identified, are due to be released in the second phase of the deal.

Two hundred and seventeen of the prisoners released today will return, without restrictions, to their homes in the Gaza Strip, Israel or the occupied West Bank, including East Jerusalem.

Fifty-five prisoners will return to their homes in East Jerusalem or other parts of the West Bank under a “security arrangement” which will restrict their movement and subject them to regular monitoring by the Israeli authorities.

Another 164 prisoners from the West Bank, including East Jerusalem will be transferred to the Gaza Strip. According to the Israel Prison Service, 18 of them will be transferred for three years; it is unclear if or when the other 146 will be allowed to return to their families.

While the West Bank, including East Jerusalem, and the Gaza Strip are internationally recognised as a single territorial unit under the Oslo Accords and international humanitarian law, the Israeli authorities do not allow Palestinians living in the Gaza Strip access to the West Bank or vice versa. These Palestinians will thus be entirely cut off from their family members with no possibility of visits.

Finally, 41 prisoners, including one woman, will be exiled abroad. Most of them are serving life sentences.

It is unclear whether they are being exiled permanently or will be allowed to return to their homes in the OPT at some point in the future.

Article 49 of the Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from forcibly transferring or deporting people from an occupied territory. In the event that those prisoners being exiled abroad or transferred to Gaza from the occupied West Bank, including East Jerusalem, have not given their consent, Israel would be violating its obligations under international humanitarian law.