Az Európai Unió Tanácsa fogadja el az új Antidiszkriminációs Irányelvet!

Az Európai Bizottság 2008 júliusában elfogadott új irányelvre tett javaslata az egyenlő bánásmód elvének bevezetését célozza mindenki számára az EU-ban a foglalkoztatáson túl. Az irányelv megszüntetné a jelenlegi hézagokat az EU diszkrimináció ellenes törvényhozásában. Az irányelv tiltja a valláson, hiten, fogyatékosságon, életkoron és szexuális orinetáción alapuló diszkriminációt a szociális biztonság, egészségügy, oktatás és lakhatás területén. Az irányelvre tett javaslatot azonban a német kormány blokkolja az EU Tanácsban annak ellenére, hogy mind a spanyol, mind az azt megelőző svéd elnökség prioritásként kezelte az irányelv elfogadását.

“Szégyen, hogy éppen ezt a fontos jogi aktust, mely csak a meglévő törvényi hiányosságokat szüntetné meg, blokkolja az az ország, mely hivatalosan azt állítja magáról, hogy komolyan veszi a diszkrimináció kérdését. Németország Európában megtagadja a védelmet a diszkrimináció áldozataitól, miközben otthon ugyanezeket a jogokat garantálja”-mondta Nicolas Beger, az Amnesty International Európai Irodájának igazgatója.

A német kormány azzal érvel, hogy a meglévő uniós antidiszkriminációs törvényhozás hatástalan volt eddig is, és hogy az EU nincs felhatalmazva, ill. nincs jogköre arra, hogy az irányelv által érintett bizonyos területeket szabályozza. Ezek az érvek azonban nem állják meg a helyüket. Független tanulmányok is kimutatták, hogy az EU Faji Egyenlőségi Irányelve sok uniós tagállamban jelentős mértékben javította a faji diszkrimináció elleni védelmet. A Lisszaboni Szerződés 19. cikkelye szintén egyértelmű hatáskörrel ruházza fel az EU Tanácsát arra, hogy megfelelő intézkedéseket hozzon a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy hiten, fogyatékosságon, életkoron és szexuális orientáción alapuló diszkrimináció ellen.

“A diszkrimináció nagyon is jelenlévő probléma az EU-ban, mely hatással van az alapvető emberi jogokhoz való hozzáférésre is. Az EU-nak azonnal intézkedéseket kell tennie, hogy véget vessen a diszkrimináció káros következményeinek, mely a társadalom egészére kihat. Az első lépés pedig az új Antidiszkiminációs Irányelv elfogadása lenne anélkül, hogy az irányelvet az eredeti szöveghez képest felhigítanák, vagy a diszkrimináció definíciójához kivételeket fűznének, ill. Hogy különböző csoportoknak különböző szintű védelmet biztosítanának”-nyilatkozta Beger.

{loadposition fakegame}

Írja alá a petíciót az Anti-Diszkriminációs Irányelv elfogadására:

http://www.amnesty-actie.nl/eupetition/?locale=hu_HU

Téma