Az európai kormányoknak igazságot kell szolgáltatniuk a CIA programok áldozatainak / European governments must provide justice for victims of CIA programmes

[for English, please scroll down]

Az Amnesty International november 15-én nyilvánosságra hozott jelentése, a „Nyílt titok: Bizonyítékok Európa bűnrészességére a kiadatásokban és titkos letartóztatásokban”, összegyűjti a legfrissebb bizonyítékokat az európai országok felelősségével a 2001. szeptember 11-ei támadás után az Egyesült Államok által meghirdetett terrorizmus elleni harc keretében a CIA programokban való részvételükkel kapcsolatban.

„Az Európai Unió kudarcot vallott abban, hogy felelősségre vonja a tagállamokat az elkövetett visszaélések miatt” – mondta Nicolas Beger, az Amnesty International Európai Irodájának igazgatója.

„Ezek a visszaélések európai földön történtek. Mi egyszerűen nem engedhetjük meg, hogy Európa az USA-hoz hasonlóan olyan térséggé váljon, ahol elmarad a felelősségre vonás. Ugyan a helyzet javulni látszik azzal, hogy néhány országban már elkezdődtek az ezzel kapcsolatos kihallgatások, vizsgálatok, de ennél sokkal többre van szükség.”

Számos személy tűnt el a CIA titkos letartóztatásai nyomán és még mindig sok embert tartanak fogva ismeretlen helyen. Minden egyes „kiadatási” áldozat, akikkel az Amnesty International interjút készített, azt mondta, hogy kínzásban és egyéb embertelen bánásmódban volt részük a fogva tartásuk alatt.

„Senkinek se lenne szabad megúsznia a felelősségre vonást ezekért a törvénytelen kiadatásokért, eltüntetésekért, kínzásokért, és titkos letartóztatásokért, amelyek a CIA műveletei során történtek. A kormányok törvényi kötelezettsége, hogy biztosítsák a megfelelő jogi hátteret az ilyen erőszakos cselekmények miatti teljes felelősségre vonáshoz.”- mondta Nicolas Beger.

A kormányközi szervezetek, mint az Európa Tanács, az Európai Unió és az ENSZ mindig is élen járt az emberi jogi visszaélések felderítésében, ide értve a CIA kiadatásaiból és titkos letartóztatásaiból származó jogsérelmek felkutatását is.

A szervezetek jelentéseiben közzétett feltárások nyomán vizsgálatokat indítottak az államok bűnrészességéről, illetve jogi eljárásokat kezdeményeztek az egyének felelősségéről többek között Németországban, Olaszországban,Litvániában, Macedóniában, Lengyelországban, Romániában, Svédországban és az Egyesült Királyságban.

„Több európai országban figyelhető meg fejlődés a felelősségre vonások és elszámoltatások terén. Csak ne fulladjon ki ez a lendület. A túl sokat emlegetett érv, miszerint ‘az állami titkolózás elengedhetetlen a nemzetbiztonság megőrzése érdekében’ nem szabad, hogy a büntetlenség eszközévé váljon. – mondta Nicolas Beger.

Mit tettek az egyes államok?

Németország bűnös Muhammad Zammar titkos letartóztatásában, akit német ügynökök hallgattak ki, miközben egy rejtett helyen volt fogva tartva Szíriában 2002 novemberében. A német hatóságok eközben tudatában voltak annak, hogy kínzások folytak a szíriai börtönökben. Annak ellenére nem szolgáltattak még igazságot az esetében, hogy a német parlament már vizsgálatot kezdeményezett az őt ért visszaélésekkel kapcsolatban.

Olaszország bűnösnek talált amerikai és olasz ügynököket, mert részt vettek Abu Omar 2003 februári milánói elrablásában, akit ezt követően törvénytelen módon Egyiptomba szállítottak, ott titkos rejtekhelyen fogva tartottak és állítólagosan megkínoztak. Azonban a magasabb beosztású olasz és amerikai ügynökök ellen indított eljárásokat mind ejtették nemzetbiztonsági és a diplomáciai immunitás érveire hivatkozva. Az ügyész fellebbezett ezen döntések ellen, miközben az olasz hatóságok még mindig államtitokra hivatkozva akadályozzák az igazságszolgáltatás menetét.

Litvánia elismerte két titkos börtön létezését a területén. Ezeket a börtönöket 2010 júniusában megtekinthette az Európa Tanács Kínzás Elleni Bizottságának delegációja, és ezzel független megfigyelőként elsőként látogathattak meg titkos európai CIA börtönöket. Az ezzel kapcsolatban folyamatban lévő bűnügyi vizsgálatnak biztosítania kell, hogy a felelősök elnyerjék méltó büntetésüket.

Macedónia állítólagosan közreműködött Khaled el-Masri német állampolgár törvénytelen fogva tartásában, majd a CIA által vezényelt Afganisztánba történő elhurcolásában. El-Masri eljárást indított Macedónia ellen ez Emberi Jogok Európai Bírósága előtt: ez az első alkalom, hogy a Bíróság vizsgálhatja egy Európa Tanácsbeli tagállam esetleges bűnrészességét a CIA programokban. Macedónia továbbra is tagadja, hogy ügynökei törvénytelenségeket követtek volna el.

Lengyelország Határrendészeti Hivatala felfedte, hogy hét repülőgép, köztük több utasszállító, részt vett a CIA kiadatási programjában, és a Szymany repülőtéren szálltak le egy stare kiejkuty-i állítólagos CIA börtöntől nem messze. Szeptemberben megerősítette az ügyészség , hogy vizsgálják Abd al-Rahim al-Nashiri állításait miszerint Lengyelországban tartották fogva egy titkos börtönben. 2010 októberében hivatalosan is áldozatnak nyilvánították, ezzel először ismerték el hivatalosan egy „kiadatási áldozat” állításait.

Románia állítólag titkos CIA börtönt működtetett. Az újonnan előkerült egyértelmű bizonyítékok ellenére azonban továbbra is tagadja, hogy bármilyen módon köze lenne a CIA kiadatási programjához.

Svédországot azzal vádolják, hogy nem derítették fel megfelelően Ahmed Agiza és Mohammed al-Zari a CIA által 2001 decemberében Egyiptomba történő kiadatását, ahol a beszámolóik szerint megkínozták őket. Annak ellenére, hogy részükre kártérítést ítéltek meg, a kormány eddig nem gondoskodott a teljes körű jóvátételükről.

Az Egyesült Királyság 2010 júliusában bejelentette, hogy vizsgálatot indít annak felderítésére, hogy a brit hivatalnokok milyen szerepet játszottak a más országok hírszerző szolgálatai által külföldön fogva tartottakkal szemben alkalmazott nem megfelelő bánásmódban. A kormány azt is beismerte, hogy az Egyesült Államok brit területeket is használatba vett a CIA kiadatási járatai számára.


European governments must provide justice for victims of CIA programmes

Amnesty International today calls on European governments to provide justice for the victims of the CIA’s unlawful rendition and secret detention programmes which led to the enforced disappearance, torture and ill-treatment of a number of people.

Amnesty International’s report published today, Open secret: Mounting evidence of Europe’s complicity in rendition and secret detention compiles the latest evidence of European countries’ complicity in the CIA’s programmes in the context of the fight against terrorism in the aftermath of the 11 September 2001 attacks in the USA.

“The EU has utterly failed to hold member states accountable for the abuses they’ve committed,” said Nicolas Beger, Director of Amnesty International’s European Institutions Office.

“These abuses occurred on European soil. We simply can’t allow Europe to join the US in becoming an ‘accountability-free’ zone. The tide is slowly turning with some countries starting investigations but much more needs to be done.”

A number of individuals have been subjected to enforced disappearance, including in secret CIA detention, and the whereabouts of some remain unknown. Every one of the rendition victims interviewed by Amnesty International has said they were tortured or otherwise ill-treated in custody.

“No one should escape responsibility for the unlawful transfer, enforced disappearances, torture, and secret detention which occurred in the context of these CIA-led operations. National governments have a legal obligation to ensure their full accountability for such violations,” said Nicolas Beger.

Intergovernmental organizations such as the Council of Europe, the European Union and the UN have been at the forefront of investigating human rights violations associated with the CIA rendition and secret detention programmes.

Following disclosures in their reports, inquiries into state complicity or legal processes aimed at individual responsibility took place or are currently in progress in countries such as Germany, Italy, Lithuania, Macedonia, Poland, Romania, Sweden and the United Kingdom.

“There is progress in a number of European countries toward accountability. The momentum must not be lost. The too often repeated mantra of ‘need for state secrecy in order to protect national security’ must not be used as a screen for impunity,” Nicolas Beger said.

Which countries did what?

Germany was complicit in the secret detention of Muhammad Zammar, interrogated by German agents while held in secret detention in Syria in November 2002. Germans officials acknowledged that torture occurred in Syrian prisons. He has yet to receive justice, despite a German parliamentary inquiry into his and others’ claims of abuse.

Italy has convicted US and Italian agents for their involvement in the February 2003 abduction of Abu Omar in Milan. He was then unlawfully sent to Egypt where he was held in secret and allegedly tortured. But the cases against high-level US and Italian officials were dismissed on the basis of state secrecy and diplomatic immunity. The prosecutor has appealed against those dismissals while Italian claims of the need to protect ‘state secrets’ continue to obstruct justice.

Lithuania has admitted that two secret prisons existed. The prisons were visited in June 2010 by a delegation from the European Committee for the Prevention of Torture, the first visit by an independent monitoring body to a secret CIA prison in Europe. An on-going criminal investigation must ensure that those responsible are held accountable.

Macedonia is alleged to have assisted in the unlawful detention and subsequent CIA-led rendition to Afghanistan of German national Khaled el-Masri, who has taken the against Macedonia before the European Court of Human Rights: the first time this court is likely to consider a case involving a Council of Europe member state’s alleged complicity in the CIA programmes. Macedonia continues to deny that its agents acted unlawfully.

Poland’s Border Guard Office in July 2010 revealed that seven planes, many carrying passengers, operating in the CIA’s rendition programme landed at Szymany airport, near the alleged site of a secret prison at Stare Kiejkuty. In September, the prosecutor’s office confirmed it was investigating claims by Abd al-Rahim al-Nashiri, that he was held in secret in Poland. He was granted ‘victim’ status in October 2010, the first time a rendition victim’s claims have been acknowledged in this context.

Romania is alleged to have hosted a secret CIA prison. It totally denies responsibility despite fresh evidence of its involvement in the rendition programme.

Sweden is charged with failing to investigate fully the renditions at the hands of the CIA in December 2001 of Ahmed Agiza and Mohammed al-Zari to Egypt, where the men reported that they were tortured. Despite having awarded the men compensation, the government has also failed to provide the men with full and effective redress.

The UK announced in July 2010 that it would establish an inquiry into the involvement of British officials in the alleged mistreatment of individuals detained abroad by foreign intelligence services. The Government has also acknowledged that the US used British territory for rendition flights.