Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése felszólítja a tagállamokat, vessenek véget a transznemű emberek ellen irányuló diszkriminációnak

Az Amnesty International üdvözli, hogy az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése (PACE) elfogadta Deborah Schembri április 22-i jelentésében megfogalmazott úttörő javaslatát a transznemű emberek jogainak védelme érdekében.

Április
22-én a PACE elsöprő többséggel megszavazta, hogy felszólítja
a tagállamokat a diszkrimináció és gyűlölet-bűncselekmények
elleni küzdelemre, továbbá arra, hogy a megfelelő intézkedésekkel
biztosítsák a jogi nem elismerését, illetve a nemváltoztatás
lehetőségét, amely betetőzése annak a folyamatnak, amiért az
Amnesty International is régóta harcol.

A
határozat felszólítja az Európa Tanács tagállamait, hogy
vessenek véget a nemi identitáson alapuló diszkriminációnak,
megvalósítva ezzel a nemzetközi emberi jogi normákat, beleértve
az Emberi Jogok Európai Bíróságának vonatkozó joggyakorlatát.

Ami
a gyűlölet-bűncselekményeket illeti, a PACE egy olyan törvény
megalkotására szólította fel a tagállamokat, amely különleges
védelmet nyújt a transznemű emberek számára a transzfób
bűncselekményekkel és atrocitásokkal szemben, továbbá
felszólította őket, intézkedjenek a rendőrök és bírósági
dolgozók speciális képzéséről, hogy azok megfelelő bánásmódban
részesíthessék az érintett áldozatokat. Ami a jogi nem
elismerését illeti, a PACE szorgalmazta, hogy töröljék el a
sterilizálást és a többi olyan kötelező orvosi beavatkozást –
például a mentális betegség diagnózisát –, amely jelenleg
szükséges a nemváltoztatáshoz, és dolgozzanak ki egy gyors,
átlátható, az önrendelkezési jogon alapuló és minden transznemű
ember számára hozzáférhető eljárást. A tagállamokat továbbá
arra is ösztönözték, vegyék fontolóra annak lehetőségét,
hogy a személyazonosító okmányokban egy harmadik nemet is fel
lehessen tüntetni. Ezenfelül a határozat megköveteli, vessenek
véget annak, hogy a betegségek nemzeti és nemzetközi
osztályozásában a mentális betegek közé sorolják a transznemű
embereket, illetve tegyék elérhetővé számukra a
nemváltoztatáshoz szükséges kezeléseket és az egészségügyi
ellátást.

Az
Amnesty International üdvözli, hogy a PACE határozata figyelembe
vette szervezetünk aggályait és javaslatait különösen a
transznemű emberek jogi nemének elismerését illetően. Most már
Európa országain a sor, hogy cselekedjenek és megtegyék a
szükséges intézkedéseket a transznemű emberek ellen irányuló
diszkrimináció és más jogsértő bántalmazások felszámolásához.
Írországnak – Dánia és Málta példáját követve abban,
hogyan tehető a jogi nem elismerésének folyamata gyorssá,
átláthatóvá és hozzáférhetővé – biztosítania kellene,
hogy a jogi nem elismeréséről a parlament elé terjesztett
törvényjavaslat ne korlátozza túlságosan a kiskorúakat, illetve
azt, hogy az átalakulást ne kösse olyan feltételekhez, mint
például az orvosi igazolás. Hasonlóképpen Norvégiának is
sürgősen fontolóra kellene vennie szakértői bizottságának
április 10-i javaslatát, amely átfogó reformot javasol, hogy az
önrendelkezési jog érvényesülése érdekében gyorssá,
elérhetővé és átláthatóvá lehessen tenni a jogi nem
elismerésének folyamatát.