Az EU tagállamok lépjenek fel Pakisztán nemzetközi jogi fenntartásaival szemben

A fenntartások összeegyeztethetetlenek az Egyezmények céljával és tárgyával, ezáltal megsértik a szerződések jogáról szóló 1969. évi Bécsi Egyezményt. A fenntartások különösen aggasztóak, mivel összefüggenek az Egyezményekben meghatározott nem korlátozható jogokkal, mint például az élethez való jog; a kínzásról és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilalma; illetve a diszkrimináció tilalma. Továbbá Pakisztán mindkét Egyezmény esetében megfogalmazott olyan fenntartást is, mely mentesíti az alól, hogy a szerződések felügyeletére létrehozott Bizottságok felügyeljék azoknak végrehajtását Pakisztánban. Ha ezen fenntartás életben marad, akkor egy olyan pusztító precedenst alakíthat ki, mely arra ösztönözheti a még nem csatlakozott államokat, hogy ellehetetlenítsék a felügyelő Bizottságok munkáját.

 

Az Európai Unió Tanácsának soros elnöksége alkalmából a magyar kormány felelős a Nemzetközi Közjogi Munkacsoport (COJUR: The Working party on International Public Law) elnöki tisztségéért és így a napirend kialakításáért. A nemzetközi közjogi munkacsoport (COJUR) egyike az Európai Unió Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának előkészítő szerveinek. A COJUR háromhavonta ülésezik, melyeken a Külügyminisztérium Nemzetközi Jogi Főosztálya képviseli a magyar kormányt.

 

A nemzetközi szerződések jogairól szóló 1969-es Bécsi Egyezmény kiköti, hogy egy szerződés tagállamainak a más tagállamok által kikötött fenntartások megfogalmazásának dátumától kezdve egy év áll rendelkezésükre, hogy hivatalos ellenvetést emeljenek, ez esetben a lejárati dátum 2011. június 23-a.

 

A hivatalos találkozó keretében a főosztályvezető úr tájékoztatta az AI Magyarországot, hogy a Pakisztáni fenntartások 2010. szeptemberében napirendre kerültek a COJUR ülésén, ahol a tagállamok megegyeztek, hogy a “szelíd bátorítás” stratégia keretében ösztönzik Pakisztánt fenntartásai visszavonására, mivel egyetértettek abban, hogy ezen fenntartások összeegyeztethetetlenek a Szerződések tárgyával és céljával. A fenntartások problematikája a COJUR február 24-i és június 9-i ülésén is napirenden maradnak.

Dr. Horváth István továbbá arról is tájékoztatta az AI Magyarországot, hogy jó esély van arra, hogy Magyarország hivatalosan kifogást emeljen a Pakisztáni fenntartásokkal szemben, ha Pakisztán a későbbiekben sem tesz lépéseket azok visszavonására.

 

Pakisztán fenntartásai aláássák az Egyezmények szerződéses rendszerét azáltal, hogy ellentétesek azoknak tárgyával és céljával. Minél hosszabb ideig várnak az uniós és más államok arra, hogy hivatalos kifogást emeljenek Pakisztán ellen, annál inkább azt a hatást keltik, hogy Pakisztán fenntartásai elfogadhatóak és tolerálhatóak. Az AI Magyarország ezért nagyon fontosnak tartja, hogy az EU akár egységesen, akár a tagállamok szintjén azonnali lépéseket tegyen.