Az EU-nak nem lenne szabad szó nélkül hagynia az észak-afrikai nők helyzetét / EU mustn’t overlook north African women

(for English, please scroll down) 

 

„A nők együtt szenvednek a férfiakkal ezekben az elnyomó rezsimekben. Sőt, nekik még diszkriminatív jogszabályokkal és mélyen beágyazott nemi egyenlőtlenségekkel is meg kell küzdeniük” – mondta Nicolas Berger, az Amnesty International európai intézetek irodájának vezetője. „Ezek után nem meglepő, hogy a nők is az utcákra vonultak.”

 

Az Amnesty International több állam kormányát, többek között európai uniós tagországokat is megvádolt azzal, hogy csak akkor támogatják a nők jogainak érvényesülését, amikor az kényelmes a számukra. „Egyiptom esetében például pont erről van szó” – mondta Berger. Az Amnesty International európai irodájának vezetője arra a veszélyre figyelmeztetett, hogy a nők Egyiptomban megint kiszorulhatnak a társadalomból. „Hihetetlen, de a nőktől Egyiptomban megint megtagadják, hogy szerepet vállaljanak az új állam kialakításában. Az új egyiptomi alkotmányt megfogalmazó nemzeti bizottságban például csak férfiak kaptak helyet. Ez elfogadhatatlan. Ha az EU tényleg törődne az egyiptomi nők jogaival, síkra szállna a nők részvételi jogáért az új rendszerek és intézmények építésének minden szakaszában.

 

Az Amnesty International már korábban is hangsúlyozta, hogy az észak-afrikai és a világ más területein zajló változások ígéretének megvalósulásához szükség van arra, hogy a különböző háttérrel és politikai meggyőződéssel rendelkező nők a társadalom igazi és teljes jogú szereplőivé váljanak.
Az elmúlt száz év változásainak ellenére, megmaradtak ugyanazok a problémák. A diszkrimináció számos társadalmat élesen megoszt,és komoly egyenlőtlenségeket eredményez. Az első nőnap középpontjában az egyenlőség, méltányosság és tisztelet megvalósulása állt. Egy évszázaddal később, a célok még mindig ugyanazok.

A century ago today, a million-plus people marched in Europe’s streets on the first International Women’s Day, calling for an end to discrimination and for women to have the same rights as men to work, vote and shape their countries’ future. One hundred years on, as millions of protesters throughout the Middle East and north Africa demand change, Amnesty International has stressed the vast challenge women still face, and its belief that the European Union has a duty to help them.

Women have suffered under these repressive governments alongside men. They’ve also had to cope with discriminatory laws and deeply entrenched gender inequality”, said Nicolas Beger, Director of Amnesty International’s European Institutions Office. “So it’s no wonder women have taken to the streets.”

Amnesty International has accused many governments, including those of European Union countries, of supporting women’s rights only when it is convenient. ”This is certainly the case in Egypt”, said Beger. He pointed to the danger of women being sidelined again. “Incredibly, they’re being denied a role in creating a new Egypt. Most recently, the new national committee formed to write the new Egyptian constitution was composed only of men. This is unacceptable. If the EU truly cared about women’s rights in Egypt, it would be championing women’s participation in every aspect of building new systems and institutions.”

For the promise of change in north Africa and elsewhere in the world, to be fulfilled, Amnesty International has stressed the need for women of diverse backgrounds and political persuasions to be full players. Despite the changes over the last 100 years, many of the same problems remain. Discrimination still cuts deeply across societies, leaving a trail of inequality in its wake. The call for equality, fairness and respect was at the heart of the first International Women’s Day. A century on, it still is.