Az EU fejlesztési minisztereinek találkozójára: Az EU közös álláspontja a Millenniumi Fejlesztési Célokról koncentráljon az emberi jogokra / Meeting of EU Development Ministers: A common EU position on the MDGs must focus on human rights

Az Amnesty International reméli, hogy az EU fejlesztési minisztereinek február 17-18-án a spanyolországi Segoviában tartandó találkozóján határozott előrelépés történik, ami biztosítja, hogy az MFC kiértékelési folyamatában az MFC keretébe illeszkedő konkrét stratégia alakuljon ki. Az EU-nak szintén erősítenie kell a nemzeti és nemzetközi erőfeszítéseket, hogy elérjük sőt túl is teljesítsük a kitűzött célokat, a nemzetközi emberi jogi normákkal összhangban.

 

„Több, mint egy milliárd embert érint a szegénység világszerte, és csak hatékony emberi jogi keretben biztosíthatjuk, hogy a leghátrányosabb helyzetben lévőkön maradjon a segítségnyújtás hangsúlya. Amennyiben az EU vezetői komolyan gondolják azt a kijelentésüket, hogy a szegénység elleni küzdelem elsődleges cél az EU fejlesztési munkájában, ezt nekik is el kell ismerniük,” mondta Nicolas Beger, az Amnesty International EU-s irodájának igazgatója.

Annak ellenére, hogy az EU komoly lépéseket tett eszközök kifejlesztésére, amik az emberi jogokat a szegénység elleni küzdelem fővonalába helyezik, még mindig látványos eltérés van az emberi jogok szerepének elvi elismertsége, és a gyakorlati alkalmazása között az MFC erőfeszítésekben. Az MFC ötödik célja, hogy javítsuk a gyermekágyi halandóságot, nyilvánvaló példa rá, ahol az emberi jogi jogsértések elleni fellépés korlátozott volt. Ilyen jogsérelem például: az anyák egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésének korlátozottsága, a gyermekházasságok, a lányok és nők egyenjogi támogatásának hiánya.

Az Amnesty International arra is buzdít, hogy kezdődjön megbeszélés egy 2015 utáni MFC keretrendszer kidolgozásáról, amiben az emberi jogok központi szerepet kaphatnának, és kötelezne a szegénységben élőkkel és más érintett csoportokkal való konzultációra.

„Akkor mondhatjuk, hogy valódi haladás történt az MFC-ben megfogalmazott problémák megoldásában, ha a hátrányos megkülönböztetés és más strukturális emberi jogsértések ellen is fellépünk. Ezért létfontosságú, hogy az EU koncentráljon az emberi jogok központi szerepére Segoviában és az ENSZ közgyűlésén is,” zárja gondolatait Beger.

 

**********

 

As EU development ministers meet in Segovia, Spain on 17-18 February, Amnesty International hopes to see specific action when it comes to the establishment of an EU evaluation process where concrete strategies for actions in the MDG framework are ensured. The EU must also work to strengthen both national and international MDG efforts to meet and exceed the targets by ensuring consistency with international human rights standards.

“Over a billion people worldwide are affected by poverty and only through an effective human rights framework will the focus remain on the most disadvantaged. If the EU leaders are serious in their claims that combating poverty is an absolute priority in any EU development work they need to acknowledge this,” says Nicolas Beger, director of Amnesty International’s EU office.

Despite the fact that significant steps have been made by the EU to develop tools for mainstreaming human rights into poverty reduction strategies, obvious gaps still exist between the recognition of the importance of human rights for development and the practical application of human rights in all

MDG efforts. The lack of progress on MDG 5 to improve maternal mortality is an obvious example in which efforts to address the human rights violations associated with lack of access to maternal health care, including childmarriage and lack of empowerment for women and girls, have been limited.

Amnesty International also encourages a discussion on possibilities for a post-2015 MDG framework in which human rights play a central role and at the same time establishes a mandate to consult with people living in poverty,and other stakeholder groups.

“Genuine progress in tackling the problems the MDGs were set up to address must include combating discrimination and other structural human rights violations. This is why it is crucial for the EU to focus on the centrality of human rights both during the talks in Segovia and subsequently at the UN General Assembly,” concludes Beger.

(Brüsszel, február 17.) A spanyol EU elnökségnek küldött levelében az Amnesty International felhívja az Európai Uniót, hogy a szeptemberi ENSZ közgyűlésen foglaljon el közös álláspontot, ezzel biztosítva, hogy az emberi jogok kérdése központi helyet foglaljon el bármely, a Millenniumi Fejlesztési Célokat (MFC) érintő döntésben.