Az emberi jogok újabb fényes győzelme az ír nemváltoztatásról szóló törvény

Módosították a nem jogi elismeréséről szóló törvényt, így Írország lett a negyedik állam a világon, ahol ezentúl mindenki szabadon dönthet a saját neméről.

Az Amnesty
International örömmel fogadta a 2015-ös nemváltoztatásról szóló
törvényt Seanad Éireannban, és gratulál az Írországi
Transzneműek Egyenlőségi Hálózata (Transgender Equality Network
of Ireland – TENI), az Ingyenes Jogtanácsadó Központok (Free Legal
Advice Centres – FLAC) és mindazok számára, akik éveken keresztül
kampányoltak ezért a törvényért.

Colm O’Gorman az
Amnesty International írországi igazgatója elmondta:

„Ez egy valóban
történelmi jelentőségű győzelem az ír emberi jogok számára,
és a transzneműek örülhetnek, hogy nemük elismerésért
folytatott hosszú és fárasztó harcuk eredménnyel járt.

Ez egy fontos és
haladó szellemiségű törvény, amely az ír transznemű közösség
és érdekvédelmi szervezete, a TENI, valamint az Amnesty
International által feltett kérdésekkel és javaslatokkal
foglalkozik.

Kitüntetett örömmel
fogadtuk az önmeghatározásról szóló cikkelyt, amely egy lépés
a transzneműek megbélyegzésének eltörlése felé. A törvény
korábbi verziói előírták, hogy a nemváltáshoz szükség van
egy orvos támogató nyilatkozatára, de ezt szerencsére eltörölték.
Az önmeghatározásán alapuló nemváltoztatás megfelel a nemzetközi
emberi jogi sztenderdeknek.

Szintén örömmel
fogadtuk, hogy eltörölték azt a követelményt, amely szerint akik
meg akarták változtatni a nemüket, kötelesek voltak megszüntetni
élettársi vagy házastársi kapcsolatukat.

Örülünk, hogy a
törvénnyel kapcsolatos három fő aggályunk közül kettővel
foglalkoztak. Továbbra is nyugtalanító azonban, hogy a törvény
szerint a 16 és 17 éveseknek bírósági végzésre van szükségük
a nemváltoztatáshoz. Ez a fárasztó folyamat nem felel meg a
gyors, átlátható és elérhető ügyintézés kritériumainak. Az
általános korhatáron alapuló korlátozások helyett egy eseti
döntésen alapuló megközelítést kellene alkalmazni a gyermekek
számára, amely esetben a döntés a gyermek nézeteinek és
érdekeinek figyelembe vételével történik, ahogyan azt az ENSZ
Gyermekjogi Bizottsága felvázolta. Továbbra is szorgalmazzuk, hogy
a kormány vizsgálja felül a törvény e vonatkozását.

Köszönetünket
fejezzük ki Joan Burton miniszterelnök-helyettes, Kevin Humphreys
államtitkár és a minisztérium tisztviselői részére a törvény
haladó szellemű módosításáért. Elismeréssel adózunk az
Írországi Transzneműek Egyenlőségi Hálózatának (TENI) és az
Ingyenes Jogtanácsadó Központoknak (FLAC) fáradhatatlan
munkájukért, valamint mindenkinek, aki velük együtt küzdött,
hogy sikeresen megváltoztassák az ír törvényeket a transzneműek
jogainak érvényesítéséért.

A transzneműek
jogaiért folyó harc itt még nem ér véget, de az ír LMBTI
közösség emlékezetében még sokáig fog élni ez a nap, mint egy
fontos lépés a valódi egyenlőség felé.”

Téma