Az Egyesült Államoknak tisztáznia kell a koalíciós légicsapások okozta civil haláleseteket

A Szíriában légicsapásokat folytató amerikaiak vezette koalíciós erőknek mélyreható vizsgálatot kell lefolytatniuk a hadműveletek okozta civil halálesetekről szóló jelentések ügyében, és vizsgálatuk eredményét közzé kell tenniük – közölte az Amnesty International. Tizenegy a szervezet által vizsgált, az Iszlám Állam elleni koalíciós hadműveletben körülbelül 300 civil személy vesztette életét két év alatt.

Ezidáig
az amerikai hatóságok nem reagáltak az Amnesty International
Védelmi Minisztériumhoz 2016. szeptember 28-án intézett
megkeresésére, amelyben a szervezet a koalíciós erők szíriai
hadműveleteire vonatkozó kérdéseket tett fel. A megkeresés
különböző forrásokból származó információkra támaszkodik,
többek között szemtanúk vallomásaira, amelyek alapján
gyanítható, hogy az Amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) –
amely a koalíciós erők szíriai igazgatását végzi –
elmulasztotta a civilek védelmében szükséges óvintézkedések
megtételét, valamint olyan jogtalan támadásokat hajtott végre,
amelyekben civilek sebesültek meg, illetve vesztették életüket.

Attól
tartunk, hogy az Egyesült Államok által vezette koalíció
jelentősen alábecsüli a műveletei által a civileknek okozott
károkat.”- mondta Lynn Maalouf, az Amnesty International bejrúti
irodájának igazgatóhelyettese.

A
rendelkezésre álló bizonyítékok elemzése alapján feltehető,
hogy a koalíciós erők valamennyi esetben elmulasztották azoknak
az óvintézkedéseknek a megtételét, amelyek a civileknek és
civil objektumoknak okozott károk minimalizálása érdekében
szükségesek lettek volna. Egyes hadműveletek aránytalan
sérelemmel járó vagy egyébként válogatás nélküli támadások
lehetnek.”

Itt
az ideje, hogy az amerikai hatóságok a koalíciós támadások
okozta civil károkat teljes egészében tisztázzák. Független és
pártatlan vizsgálatot kell lefolytatni bármely potenciális
nemzetközi humanitárius jogsértés ügyében, a vizsgálatok
megállapításait pedig nyilvánosságra kell hozni.”

Best,

Az
Amnesty International összegyűjtötte a helyi emberi jogi
szervezetek és megfigyelő csoportok által hozzáférhetővé tett
nyilvános információkat, média tudósításokat, valamint ahol ez
lehetséges volt, felvette a kapcsolatot a szemtanúkkal, elemezte a
műhold,- fénykép – és videófelvételeket annak érdekében, hogy
valamennyi lehetséges részletet tisztázzon az említett tizenegy,
amerikaiak vezette koalíció azon támadásai vonatkozásában, ahol
a bizonyítékok alapján gyanítható, hogy a támadások
hozzávetőleg 300 civil halálát okozták. A CENTCOM ezidáig
egyetlen, a támadások okozta halálesetet ismert el.

Vezető
emberi jogi szervezetek valamint megfigyelő csoportok – beleértve
az Emberi Jogok Szíriai Hálózatatát, az Airwars-t, az Emberi
Jogok Szíriai Megfigyelőközpontját és a Violations Documentum
Center-t (Jogsértés Dokumentáló Központ) – kutatásai és
dokumentációi azt mutatják, hogy a hadműveletek kezdete óta a
koalíciós erők hozzávetőleg hatszáz vagy akár több mint ezer
civil halálát okozhatták.

Civil
sebesültek és halottak

Az
Amnesty International megkeresésében az elmúlt időszak incidensei
közül kiemel három észak-szíriai, 2016 júniusában és
júliusában az aleppói kormányzóság Mandzsib elnevezésű
térségében végrehajtott koalíciós támadást. Alapos a gyanú
arra, hogy ez a három támadás több mint száz civil halálát
okozta al-Tukhar, al-Hadhadh és al-Ghandoura falvakban.

Az
amerikaiak vezette koalíció hadműveletei közül feltehetőleg az
al-Tukharban 2016. július 19-én végrehajtott támadás követelte
a legtöbb civil áldozatot: legalább 73 civil halt meg – köztük
27 gyermek – és hozzávetőleg 30-an sebesültek meg.

A
CENTCOM vizsgálja a támadást. Az amerikai hatóságokhoz intézett
megkeresésében az Amnesty International kérdéseket tett fel arra
vonatkozólag, hogy kik/mik voltak a támadás célpontjai, milyen
intézkedéseket tettek a felderítés eredményeinek igazolása
érdekében, illetve hogy ellenőrizték-e azt, hogy a hadművelet
közelében vannak-e civilek.

Egy
héttel később, a Mandzsibtól 25 kilométerre észak-nyugatra lévő
al-Ghandoura falut ért légicsapásban 28 civil – köztük 7
gyerek – vesztette életét.A légicsapás egy piacot érintett,
amelyet az Amnesty International egy videófelvétel alapján
al-Ghandoura főutcájaként azonosított. A felvételen és más
fényképeken több halott gyermek is látható.

Egy
másik, 2015. december 7-én kora reggel végrehajtott koalíciós
támadás két olyan házat érintett az észak-szíriai Hasakah
kormányzóságban található al-Hawn melletti Ayn al-Khan faluban,
ahol civilek kerestek menedéket. A támadásban a helyi emberi jogi
szervezetek szerint 40 civil vesztte életét – köztük 19 gyermek –
valamint legalább további 30 ember sebesült meg. Egy média
tudósítás feltételezései szerint a támadásban az Iszlám Állam
harcosai is életüket vesztették; utóbbi esetben a halottak száma
bizonytalan.

Az
Amnesty Internationalnek sikerült a támadás egyik túlélőjével
beszélnie, aki elmondta, hatalmas robbanásra ébredt, majd azonnal
kiszaladt, hogy a kőtörmelékek által beterített túlélőket
kiássa.

A
ház megremegett, majd omladozni kezdett. Az ablakok betörtek…
Kiszaladtam és láttam, hogy a szomszédom háza teljesen
megsemmisült. Hallottam, ahogy a törmelék alól emberek
kiáltoznak.”- mondta el a túlélő.

A
túlélők kiásása közben egy nehézfegyverzettel ellátott
helikopter egy második támadást indított.

A
két hónapos kisfiamat tartottam a kezemben, akit meg kellett
mentenem. A becsapódás következtében azonban elestem és
elejtettem… Egy gödörbe estem, amit a légicsapás vájt a
földbe. Ez mentett meg. Az anyám, a nagynéném, a feleségem és
gyermekeim – a lányom, aki négy éves volt és a fiam, aki kettő
és fél –mind meghaltak. Egy asszony és a fia, akiket én
mentettem meg, meghaltak. Mindenki meghalt, csak én nem.” –
mondta.

A
túlélő azt is elmondta, hogy a kurd Népvédelmi Egységek egyik
parancsnoka, akivel a falubéliek a támadást követően beszéltek,
korábban figyelmeztette a koalíciós erőket, hogy a térségben
civilek is tartózkodnak.

A
támadás a feltételezések szerint az Iszlám Állam harcosainak
egy csoportjára irányult, akik egy faluszéli házba költöztek öt
nappal a támadást megelőzően. Később még több harcos
csatlakozott hozzájuk.

A
civil áldozatokat számát alátámasztó bizonyítékok ellenére a
CENTCOM nem vállalt felelősséget, ugyanakkor azt beismerte, hogy a
szóbanforgó időben és a szóban forgó területen légicsapásokat
hajtottak végre. Tisztázatlan, hogy a CENTCOM által azonnali
hatállyal lefolytatott vizsgálat milyen eredménnyel járt.

Az
aleppói kormányzóság területén Atmehben 2015. augusztus 11-én
végrehajtott légitámadás eltalált egy épületet, amelyet egy
fegyveres csoport aknavetők gyártására használt. A támadásban
azonban két közeli civilek lakta ház is megsemmisült. Nyolc civil
életét vesztette, közülük hat gyermek, négy és tizenhét év
közöttiek voltak. Ellentmondásosak az információk arra
vonatkozóan, hogy a tíz fegyveres harcos meghalt-e a támadásban.
A CENTCOM elismerte a légicsapás tényét, de tagadta, hogy az
civil áldozatokkal járt volna.

Az
Amnesty International által megszerzett és megvizsgált
műholdfelvételek azt mutatják, hogy a két civilek lakta ház és
a fegyveresek által használt ház teljes mértékben megsemmisült.

Talha
al-Amouri szemtanú azt mondta az Amnesty Internationalnek, hogy a
légicsapás idején nyolc hónapos terhes sógornője – öt a
támadás során életét vesztett gyermek anyja – a támadás
következtében halott csecsemőt hozott a világra. A szemtanú
elmondta, hogy testvérével egy közeli boltba mentek, majd mire
visszaértek, a gyerekeket kőtörmelékekkel beborítva találták.

Hogy
lehet, hogy a lőszergyárról tudtak, de arról nem, hogy civil
otthonok is voltak a közelben? “ – kérdezte.

Bár
ez a támadás egy legitim katonai célpont ellen irányult,
szomszédos otthonokat is elpusztított és nyolc civil áldozatot
követelt, így aránytalan támadásként minősíthető.

A
célpontok közelében található civil otthonokra tekintettel
tisztázni kellett volna, hogy a támadás jelentős veszélynek
teszi ki a civileket a másodlagos robbanások következtében. Az
amerikai hatóságoknak meg kellett volna tenniük a szükséges
lépéseket a kockázat minimalizálása érdekében, ideértve egy
lehetőség szerinti figyelmeztetés kiadását vagy a támadás
elhalasztását addig, amíg a civilek megfelelő védelmet nem
kapnak, vagy ha a támadás valószínűsíthetően aránytalan
sérelemmel jár, úgy annak visszavonását.

Miközben
az iraki Moszul városának az Iszlám Államtól történő
visszafoglalása a második hete tart, egyre nő az ott élő
civilekért érzett aggodalom. Az amerikaiak vezette koalíciós erők
légi és szárazföldi támogatást nyújtanak a hadművelet sikere
érdekében.

Mivel
az amerikaiak vezette koalíció Moszul visszafoglalását célzó
légicsapásainak száma növekszik, még sürgetőbbé válik, hogy
a CENTCOM teljes mértékben átláthatóvá váljon civileket is
érintő katonai beavatkozásai tekintetében. Kritikus fontosságú,
hogy a CENTCOM betartsa a nemzetközi humanitárius jog szabályait,
ideértve valamennyi lehetséges óvintézkedés megtételét a károk
minimalizálására a civilek, otthonok és az infrastruktúra
védelme érdekében.”- mondta Lynn Maalouf.

Feltehetőleg
több mint kétszáz szíriai civil vesztette életét a koalíció
Mandzsib városának Iszlám Államtól való visszafoglalását
célzó támadásaiban. Mandzsib sokkal kisebb volt, mint Moszul.

Az
Amnesty International korábbi Pakisztánra és Afganisztánra
vonatkozó kutatásai is azt mutaták, hogy az amerikai hadsereg nem
folytatott le hatékony vizsgálatot a nemzetközi humanitárius
jogot sértő cselekményekkel összefüggésben, és a civil
áldozatokat érintő felelősségét sem ismerte el.

A
civil áldozatokat és a nemzetközi humanitárius jogsértéseket
felderítő vizsgálatok elégtelenek, nem felelnek meg a nemzetközi
sztenderdeknek, és éles ellentétben állnak a Barack Obama elnök
által 2016 júliusában kiadott elnöki rendeletben foglalt, az
amerikai katonai hadműveletek során a civilek megóvására
vonatkozó vállalásokkal. A beismerés vagy a jóvátétel hiánya
is ellentétben áll az elnöki rendeletben megfogalmazott elvekkel,
amelyek a hadműveletek után vizsgálatot, részvétnyilvánítást
és kompenzációt írnak elő az Egyesült Államok számára.

Háttér

Az
Amnesty International kutatásokat végzett a nemzetközi
humanitárius és emberi jogi jogsértések vonatkozásában,
megállapításait pedig közzétette, többek között a szíriai
konfliktus más résztvevői által elkövetett háborús és
emberiesség elleni bűncselekmények vonatkozásában is: