Az ausztrál kormány magára hagyja az őslakos bennszülött törzsi közösségeket / Traditional indigenous communities abandoned by government in Australia

(for English, please scroll down)

A megállapítás a friss, augusztus 8-án az Amnesty International által kiadott kutatási jelentésből származik, melynek címe „A föld mi vagyunk: Ausztrál bennszülött őslakosok joga eredeti lakóhelyük megőrzésére.”

A jelentés bemutatja, hogyan lehetetlenítették el a bennszülött lakosság alapvető jogainak érvényesülését, úgy mint az eredeti lakóhelyükhöz, kultúrájukhoz, a lakhatáshoz és a tájékozott döntéshozatalhoz való jogokét.

„A kormány lényegében az észak-ausztrál őslakos népesség mintegy egyharmadától vonja meg támogatását és több mint 500 közösséget hagy teljesen elsorvadni.” – nyilatkozta Claire Mallinson, az Amnesty International ausztrál irodájának igazgatója.


„A bennszülött őslakosoknak elidegeníthetetlen joguk van a földjeikhez. A megfelelő szolgáltatások biztosításával – egészségügyi ellátás, oktatás, tiszta ivóvíz és lakhatás – saját szülőföldjükön is megvalósítható számukra egy egészségesebb és kielégítőbb életforma” – mondta el Claire Mallinson.
 
„Míg a világ más részein a bennszülött lakosságnak buldózerekkel és erőszakkal kell szembenézniük, addig Ausztráliában ugyanezt a fenyegetést a gémkapcsok és az elégtelen közpolitikák képviselik, ugyanakkora felháborodottságot generálva ezzel a nemzetközi közösségben” – nyilatkozta az igazgató.

A jelentés felvázolja azokat a szüntelen megpróbáltatásokat, amelyeket egy, a kormány által magára hagyott közösség kénytelen elszenvedni a közép-ausztráliai Alice Springs-től 260 kilométerre észak-keletre fekvő Utópia térségben, mindössze azért, mert nem része a 21 államilag kijelölt, „növekedésre alkalmas” városnak. A jelentés bemutatja az ezeket a területeket sújtó, a lakhatást érintő alulfinanszírozás mértékét, és a helyzet további romlását jósolja.

„Meg kell állítanunk ezt a folyamatot és ragaszkodnunk kell a minket megillető földhöz. És itt nemcsak egy földdarabhoz való puszta ragaszkodásról van szó, hanem egy teljes kultúra átmentéséről, amely a vele szemben tanúsított bánásmód ellenére is fennmaradt” – mondta el Rosalie Kunoth-Monks az utópiai Alyawarr/Anmatyerr bennszülött törzs egyik elöljárója.

„Senki sem vagy a hazád, a földed nélkül, hiszen a föld, amelyhez tartozol, birtokol és meghatároz” – tette hozzá Rosalie Kunoth-Monks.


Mindezek mellett az Amnesty International teljes és egyenlő jogokat követel a szakpolitikai döntéshozatalban a közvetlenül érintetteknek,a szülőföldjükön élő bennszülött őslakosoknak .

Claire Mallinson álláspontja szerint mindezen intézkedések részét képezik annak a politikai és jogi folyamatnak, amely aláásta a bennszülöttek alapvető jogait. Ezen gyakorlat folytatása helyett a helyes irányvonal mind a központi kormányzat, mind az északi területek kormánya részéről a bennszülöttek jogainak támogatása lenne, tisztelve ezzel azon törekvésüket, hogy szülőhazájukban törzsi keretek között élhessék tovább eddigi életüket.

***********************

8 August 2011

 

Starved of essential services, Aboriginal people living in traditional Indigenous communities in Australia’s Northern Territory will effectively be forced to abandon their homelands and move into larger towns.

 

The warning is made in a new Amnesty International research report, “The land holds us”: Aboriginal peoples’ rights to traditional homelands released today. 

 

The report documents how Aboriginal peoples’ rights to traditional lands, culture, informed consent and adequate housing are being undermined in Australia.

 

In essence, government is abandoning one third of the Northern Territory’s Aboriginal population, and leaving 500 communities to wither,” said Claire Mallinson, National Director Amnesty International Australia.

Aboriginal people have a right to their traditional lands.  With proper services like health, education, water and housing, people can lead healthier and more fulfilling lives on homelands,” said Claire Mallinson.

 

While Indigenous populations in other parts of the world face bulldozers and violence, here in Australia it is paper clips and policy that offer the same threat and bring same potential for international shame,” said Claire Mallinson.

 

The report outlines the ongoing struggle of those living on their Utopia homelands about 260km north-east of Alice Springs – a community left behind by a government push to resource just 21 “Growth Towns” in the Northern Territory.  It focuses on the toll of underinvestment in housing on these homelands, predicting the situation is set to get worse.

 

We must stop this, and we must remain on our country.  It’s not attachment to the land, it’s survival of a cultural practice that is still alive in spite of what has been thrown at it,” said Rosalie Kunoth-Monks Alyawarr/Anmatyerr elder, Utopia homelands.

 

You are nothing unless you are on your country because that country actually owns you,” said Rosalie Kunoth-Monks.

 

In addition, the organisation calls for the full and equal participation in government policy of those directly affected – the Aboriginal people living on their homelands.

These moves are part of a chain of policy and legal changes that have undermined Indigenous rights. The Aboriginal people’s strong desire to sustain communities on their traditional lands should, instead, be supported by the federal and Northern Territory governments,” said Claire Mallinson.

Téma