Az Amnesty International Magyarország is szervezi és részt vesz a tüntetésen a sajtószabadságért / Amnesty International Hungary takes part as an organiser in the demonstration for media freedom in Hungary

Ezért ismét arra buzdítjuk minden tagunkat, aktivistánkat, támogatónkat, és mindenkit, akinek számít a média és a véleménynyilvánítás szabadsága, hogy csatlakozzon hozzánk a demonstráción.

A törvény nemcsak a média működésére nézve lehet káros, hanem mindannyiunk jogait csorbíthatja. A médiaszabályozás szükségtelen és aránytalan mértékben korlátozhatja a média működését, és ezzel a véleménynyilvánítás szabadságát, többek között azáltal, hogy uniformizált szabályozást vet ki mindenféle média megjelenési forma tartalmára, és súlyos szankciók kiszabására ad lehetőséget nem egyértelműen meghatározott fogalmak alapján. E korlátozás már túlmegy a nemzetközi emberi jogi szabályozás által megengedett mértéken.

Magyarországot nemzetközi és európai egyezmények és szerződések kötelezik arra, hogy tiszteletben tartsa és megvédje a véleménynyilvánítás szabadságát, amely – az EU Alapjogi Kartája szerint – magában foglalja a véleményalkotás és a tájékozódás szabadságát, anélkül, hogy abba hatósági szerv beavatkozhatna.

Magyarország az Unió soros elnökeként most azt kockáztatja, hogy az Európai Bizottság egy jogsértési eljárást indíthat ellene. Ám ennél sokkal több forog kockán, hisz a média szabadságának túlzott korlátozásával emberi jogaink sérülhetnek.

Továbbra is arra kérjük a magyar kormányt, hogy vegye figyelembe kritikánkat, tartsa tiszteletben nemzetközi kötelezettségeit, és minél előbb változtassa meg a médiatörvényt úgy, hogy az a Magyar Alkotmányt és a nemzetközi emberi jogi normákat is tiszteletben tartsa.

A demonstrációval egy időben Amnesty International irodák a világ több pontján – többek között az Egyesült Államokban, Hollandiában, és Moldáviában – juttatják el újból a magyar nagykövetségeknek a médiatörvénnyel kapcsolatos kritikánkat és felhívásunkat.

A tüntetéssel párhuzamosan elindítunk egy nemzetközi internetes akciót, amelyben arra kérünk mindenkit, hogy olvassa el a törvénnyel kapcsolatos kifogásainkat, és ha egyetért vele, írjon levelet a Magyarország miniszterelnökének, a törvény megváltoztatására kérve őt. Az akció hamarosan elérhető lesz a nemzetközi és a magyarországi honlapunkon is.

Találkozunk a tüntetésen!

*****************

Therefore, once again, we urge our members, activists, supporters, and everyone who cares about media freedom and the freedom of expression to join us at the demonstration today. 

This law risks hindering the work of media professionals, and could also negatively affect all of us by hampering the exercise of several human rights. It puts unnecessary and disproportionate restrictions on the work of media, and thus on the freedom of expression as well. Amongst others the media law brings uniform regulation over the content of all forms of media (whether print, broadcast or web-based). Additionally, it provides opportunities for harsh fines to be imposed on the basis of vaguely defined notions, such as ‘public interest’, which is open to broad interpretation by a central regulatory body. This goes beyond the permissible restrictions that is prescribed by international human rights law.

Hungary is bound by various international and European treaties and covenants to respect and protect the freedom of expression, which is defined in the EU Charter of Fundamental Rights to include the “freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority”.

Hungary, whilst holding the presidency of the European Council, risks having to face an infringement procedure by the European Commission. However, there is much more at risk here, since the curtailment of media freedom can lead to the violation of other fundamental rights and freedoms.

We therefore urge the Hungarian government to take note of our concerns, and amend the legislations as soon as possible to bring them in line with human rights standards, including the right to freedom of expression.

Concurrently with the demonstrations in Hungary (held in 4 cities and in Budapest), Amnesty International sections from around the world (amongst others in the USA, the Netherlands, Moldavia and Slovakia) will send our letter of criticism to Hungarian embassies.

Amnesty International will also launch a web-action about the Hungarian media law, where we call on everyone to read our analysis and reaction to the laws, and to send a letter to the Hungarian Prime Minister urging him to amend the media laws. This web-action will appear soon on the international and the Hungarian website of Amnesty International.

See you at the deomstration!

 

Téma