Az Amnesty International Magyarország állásfoglalása 2009. március 15-i jogsértésekkel kapcsolatban

 
Az Amnesty International Magyarország üdvözli, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság már március 15-én este elismerte hivatalos közleményében, hogy nem követett el szabálysértést az a két fiatalember, akikkel szemben azért intézkedtek a rendőrök, mert az ünnepélyes zászlófelvonás idején felelős kormányt követelő plakátot tartottak a kezükben. Esetükben az Amnesty International jogsértőnek tartja a rendőri intézkedést, amely során a két fiatalembert eltávolították a rendezvény helyszínéről, ezzel jogsértés hiányában jogellenesen akadályozták őket szabad véleménynyilvánításukban. 
 
Az Amnesty International Magyarország a rendelkezésre álló információk alapján nem tartja elfogadhatónak a BRFK vizsgálatának megállapítását, amely szerint indokolt, szakszerű és törvényes volt a rendőri intézkedés azzal a másik két tiltakozóval szemben, akiket az ünnepi rendezvény megzavarására, bekiabálásokra hivatkozva állítottak elő a Kossuth térről. A rendőrség vizsgálata is elismeri, hogy hibát követtek el a rendőrök, amikor a befogadásra vonatkozó jogszabályt tévesen alkalmazva a szabálysértési eljárás lefolytatása során az előállítottakat a Gyorskocsi utcában meztelenre vetkőztették.   
 
Az Amnesty International Magyarország szerint a két tiltakozóval szembeni rendőri fellépés sem a szükségesség, sem az arányosság jogkövetelményének nem felelt meg, a rendőrség vélelmezte rendzavarás szabálysértésének lehetséges jogkövetkezményeihez mérten aránytalanul és szükségtelen mértékben, és az intézkedés alá vettek emberi méltóságát sértő módon korlátozták a két előállított személyi szabadságát.  A helyszínen készített videofelvételek alapján látható, hogy a két kiabáló fiatalembert körül vevő emberek egy része agresszívan lépett fel a két tiltakozóval szemben, egyikük szemüvegét is leverték, ennek ellenére kizárólag a két tiltakozóval szemben indult hatósági eljárás legjobb tudomásunk szerint, és csak őket állították elő több órán keresztül. 
 
Az Amnesty International Magyarország indokolatlannak tartja, hogy a rendőri intézkedéssel szemben semmilyen ellenállást nem tanúsító két férfit, személyazonosságuk ellenőrzése után megbilincseltek, és így állítottak elő. A rendőrségi vizsgálat is idézi a szabálysértésről szóló 1992. évi LXIX törvényt, amely szerint az eljáró hatóság az előállított szabadságát csak az előállítás céljának eléréséhez szükséges ideig, legfeljebb 8 óráig korlátozhatja. Az Amnesty International Magyarország véleménye szerint a rendőrség kezdeményezte szabálysértési eljárás lefolytatásához szükségtelen és aránytalan volt az előállítottak személyes szabadságának több órán keresztüli korlátozása. 
 
Az Amnesty International Magyarországot nyugtalanítja, hogy a rendőri eljárások eredményeképpen, ismételten alapvető szabadságjogok sérültek Magyarországon.  A szervezet elismeri, hogy a magyar hatóságok, különösen a rendőri szervek komoly erőfeszítéseket tettek az elmúlt 2 évben, tanulva a 2006 szeptemberi-októberi súlyos jogsértésekből, hogy az utcai demonstrációk során a hatályos jogszabályokat megfelelően alkalmazzák. Sajnos azonban a javuló helyzet ellenére a március 15-i események azt igazolják, hogy a rendőrséget illetően még mindig előfordul a kényszerítőintézkedések, jogszabályok nem arányos és nem jogszerű alkalmazása.

Téma