Az Amnesty International felszólítja az EU-t, hogy a migrációs kihívásokat a nemzetközi emberi jogokkal összhangban kezelje

Nicolas J. Beger, az AI Európai Szervezetek Iroda igazgatója és Jeney Orsolya, az AI Magyarország igazgatója közös levélben fejezték ki az Amnesty International aggályait az olasz hatóságok által „humanitárius vészhelyzetnek” nevezett jelenlegi menekülthullám kezelésével kapcsolatban, és ajánlásokat fogalmaztak meg arra vonatkozóan, hogy Pintér Sándor belügyminiszter, a Bel- és Igazságügyi Tanács elnökeként milyen lépésekkel garantálhatja és segítheti elő az EU és határszolgálata, a Frontex megfelelő fellépését.

 

Az Amnesty International felhívta az EU és különösen a Frontex figyelmét, hogy a migrációs kihívásokat a nemzetközi emberi jogok, a menekültügyeket szabályozó törvények és normák, és a tengerjogról szóló ENSZ-egyezmény kötelezettségeinek teljes betartásával kötelesek kezelni. Továbbá felszólította az Uniós hatóságokat, hogy minden, az EU területét elérő személy ügyét azonos méltányossággal kezeljék, és biztosítsák számukra az igazságos menekültkérelem-elbírálás lehetőségét.

Az Amnesty International ajánlásai kiemelik, hogy:

– A nemzeti és nemzetközi vizek ellenőrzésekor elsődlegesen a nyílt vízen talált személyek humanitárius szükségleteinek azonnali kielégítésére kell koncentrálni.

– Mindenkinek meg kell adni a menekültkérelemért folyamodás lehetőségét, és a hozzáférést az igazságos elbírálási eljáráshoz. Az UNHCR részére korlátozatlanul kell biztosítani a migránsokkal és menekültstátuszt kérőkkel történő kapcsolattartást, bárhol is legyenek ezen személyek elhelyezve.

– Minden újonnan érkezőt nyílt központokban kell elhelyezni. Fogva tartás csak különleges esetekben lehet indokolt, szisztematikusan az nem alkalmazható. Különösen a veszélyeztetett személyek, pl. a gyermekek fogva tartása nem engedélyezhető.

– Olyan hatékony eszközökre van szükség az emberi és migránsjogok védelme érdekében, amelyek a tagországok számára nem teszik lehetővé, hogy tömegesen utasítsanak ki vagy távolítsanak el területükről olyan személyeket, akik számára a kiutasítási határozat megtámadásának lehetősége előzetesen nem volt adott.

– Az EU és tagországainak feladata, hogy a migrációs kihívásokkal szembeni fellépésüket egészében újragondolják, kiindulási pontként felmérve a jelenleg hatályos irreguláris migrációt érintő jogszabályok emberi jogi következményeit.

Az EU és tagállamainak azon törekvése, hogy harmadik országok közreműködésével próbálják meg irányítani a személyek mozgását, nem egyeztethető össze az európai értékekkel. A szabad mozgáshoz való jog korlátozása ellehetetleníti a menedék kéréséhez és menekültstátuszhoz kapcsolódó jogokat, valamint a saját állam elhagyásának szabadságát.

Az Amnesty International ezért a mai napon felkérte a Bel- és Igazságügyi Tanácsot és elnökét, Pintér Sándor belügyminisztert, hogy kezdeményezzen egyeztetéseket a Tanácsban, hogy azonnali javulást érjenek el az irreguláris migránsok helyzete, a személyes biztonság és az igazságos menedékkérelem-elbíráláshoz való hozzáférés tekintetében.

*****

In a joint letter addressed to JHA Council Chair, Hungarian Interior Minister Sándor Pintér, AI European Institutions Office Director Nicolas J. Beger and AI Hungary Director Orsolya Jeney expressed their concern and advised on how the EU and its Borders Agency Frontex should respond on the recent influx called “humanitarian emergency” by the Italian authorities.

Amnesty International is calling on the EU and in particular Frontex to handle the migration challenges in full compliance with international human rights, refugee laws and standards, and Law of the Sea obligations, eg,. duty of search and rescue and thus treat anyone who reaches EU territory with dignity, offered help and access to a fair asylum procedure.

Amnesty International particularly recommends that:

– Patrols of national and international waters should focus on the immediate humanitarian needs of people found at sea.

– Everyone should have the chance to claim asylum and be given access to fair and effective procedures. The UNHCR must have unrestricted access to migrants and asylum-seekers, wherever they may be accommodated.

– Anyone arriving should be housed in open centres. Detention should always be the last resort, never automatic. Vulnerable people should not be detained, particularly not children.

– There should be effective safeguards to ensure that, for states to comply with human rights and refugee law, people are not summarily expelled or otherwise removed before they have an effective opportunity to challenge their removal if they wish.

– The EU and its member states should comprehensively review their approach to migration challenges, starting by assessing the human rights impact of current policies to counter irregular migration.

The tendency by the EU and its member states to engage third countries to control the movement of people to Europe is incompatible with EU values. Restricting free passage also contravenes the right to seek and enjoy asylum and the right to leave one’s own country.

Therefore, Amnesty International has today urged the JHA Council and its Chair Sándor Pintér Hungarian Interior Minister, to engage in a discussion to immediately improve the current situation of irregular migrants and ensure their safety and access to a fair asylum procedure.

Téma