Az Amnesty International a jövő hétre tervezett EU-Törökország megállapodás elutasítására kéri az EU-s kormányfőket, köztük Orbán Viktort

Az Amnesty International levélben fordult az uniós vezetőkhöz, köztük Orbán Viktorhoz, arra kérve őket, hogy utasítsák el az EU és Törökország közötti tervezett jövő heti megállapodást, amely felszámolná a nemzetközi védelmet Európában.

Mint
ismeretes, Ahmet Davutoğlu, Törökország miniszterelnöke, Donald
Tusk, az Európai Tanács elnöke és Jean Claude Juncker, az Európai
Bizottság elnöke március 8-án reggel nyilvánosságra hozták azt
a megállapodási javaslatot, amelyet az Európai Tanács március
17-18-i ülésén kívánnak az EU állam és kormányfőivel
elfogadtatni.

Komoly
aggályaink vannak a javasolt megállapodás jogszerűségével,
erkölcsösségével és hosszútávú hatásaival kapcsolatban,
ezért arra kérjük a miniszterelnököt: tegye egyértelművé,
hogy Magyarország nem támogatja az alkut, és hazánk tiszteletben
tartva nemzetközi kötelezettségeit, nem vesz részt az emberi
jogok durva megsértésében” – írta levelében Jeney
Orsolya
,
az Amnesty
International igazgatója
.

LEVÉL ORBÁN VIKTORNAK

Könyörtelen
kitoloncolások

A
legfőbb gondolat, ami áthatja a tervezetet, hogyan tudja az EU
Törökországba visszaküldeni az embereket, ahelyett, hogy azzal
foglalkozna, hogyan lehetne minél több ember számára áttelepítés
vagy más biztonságos és legális útvonalak segítségével
biztonságos menedéket nyújtani Európában. Ez rendkívül
rövidlátó és embertelen hozzáállásról tesz tanúbizonyságot.
A tervezet azzal érvel, hogy ez az egyetlen módszer, amellyel az
embercsempészek tevékenysége visszaszorítható, azonban ezt a
valóságban nem támasztják alá érvek, mivel a csempészek új
útvonalakat fognak találni. Az egyetlen mód, ahogy korlátozhatjuk
a csempészeket, ha magunk biztosítunk feltételek nélkül
biztonságos és legális útvonalakat a menekültek számára
Európába áttelepítési és családegyesítési programokon
keresztül, humanitárius vízumok és más eszközök segítségével.

A
szíriai menekültek csereberélése elfogadhatatlan

A
javaslat, ami alapján minden Görögországból Törökországba
visszatoloncolt szíriaiért cserébe egy szíriai menekültet
kellene áttelepíteni egy EU-s tagországba, súlyosan aggasztó
jogi és morális szempontból egyaránt. Ez a terv a szír
menekültek számára felkínált áttelepítési helyet attól tenné
függővé, hogy egy másik szír kockáztatja-e az életét a
halálos tengeri úton Görögországba. A javaslat nemcsak
megfosztja a menekülőket emberi mivoltuktól, de teljesen ellent is
mond a globális szolidaritás elvének és a nemzetközi védelemnek,
mivel nem engedi a menedékkérőknek, hogy az EU határainál
menedékkérelmet terjesszenek elő. Amikor többen a javaslat
jogszerűségét vitatták, az EU vezetői válaszukban azt mondták,
jogszerű lesz, ha Törökországot elismerik biztonságos harmadik
országnak.

A
biztonságos harmadik ország koncepció aláássa a nemzetközi
védelmet és szolidaritást

Az
Amnesty International általánosságban ellenzi a biztonságos
harmadik ország koncepcióját, amely diszkriminatív és aláássa
az egyén jogát ahhoz, hogy a kérelmét minden részletre
kiterjedően és tisztességesen elbírálják, és egészen odáig
vezethet, hogy a menekülteket a származási országukba toloncolják
vissza, megsértve ezzel anon-refoulement (visszaküldés
tilalma) elvét.

Törökország
erőszakkal küld vissza menekülteket Szíriába, a területén
tartózkodó menekültek közül pedig rengetegen élnek nyomorúságos
körülmények között, miután semmiféle megfelelő lakhatási
lehetőséget nem biztosítanak számukra. Noha azt mondták, hogy
senkit, aki nemzetközi védelemre szorul és nem Szíriából
származik, nem küldenek vissza Törökországba, nem világos, hogy
milyen jogi garanciákat kellene a török hatóságnak tiszteletben
tartaniuk a szír menekültek kérelmeinek elbírálásakor. A
valóságban nem minden menedékkérő érkezik Szíriából, és
Törökországnak nincs megbízhatóan működő menekültügyi
rendszere. Az iraki és afgán állampolgárok számára – akik a
szírekkel együtt a Görögországba érkezők kilencven százalékát
adják – lényegében lehetetlen védelemhez jutni Törökországban.
Továbbá Törökország – limitálva az 1951-es menekültügyi
egyezmény területi hatályát – csak az európai polgárok
számára biztosít állandó nemzetközi védelmet.

A
tervezett megállapodás következményei súlyosak: a Nyugat-Balkáni
útvonalnak a lezárása azt jelentené, hogy több ezer
kiszolgáltatott ember reked a hidegben, bármilyen elképzelés
nélkül arról, hogyan jutnak azonnal humanitárius segítséghez
vagy nemzetközi védelemhez.

Az
Amnesty International arra kéri az EU tagországok vezetőit, köztük
Orbán Viktort, tegyenek meg mindent, hogy a javasolt megállapodás
az EU és Törökország között a jövő héten ne jöhessen létre.

 • Kövessenek
  el mindent, hogy Törökországot ne nyilvánítsák biztonságos
  harmadik országnak.


 • Utasítsák
  el a menekültek “csereberélésére” vonatkozó javaslatot.


 • Utasítsák
  el azt a javaslatot, hogy a menekültek és menedékkérők
  áttelepítésének az legyen a feltétele, hogy Törökország
  csökkenteni tudja vagy meg tudja akadályozni az irreguláris
  belépéseket az EU-ba.

Sürgető,
hogy az EU és a nemzetközi közösség egyként fellépve meg tudja
oldani a válságot, humanitárius és más pénzügyi segítséget
nyújtva, illetve sokkal nagyobb számú embert áttelepítve” –
hangsúlyozta levelében Jeney
Orsolya
.

Az
Amnesty International összeurópai stratégiai megközelítést
követel több biztonságos és legális útvonal biztosítása
érdekében az üldöztetés és konfliktusok elől menekülők
számára. Sürgős szükség van megfelelő és humánus fogadási
körülményekre érkezésükkor, valamint egy korszerűsített
menedékügyi eljárásra, olyan államok részvételével, amelyek
méltányosan osztoznak a menekültek befogadásának felelősségében.
Elképzeléseit európai
menekültvédelmi javaslat
ában
összegezte.

Az
Amnesty International Európa-szerte akciókkal készül az Európai
Tanács jövő heti ülésére.

Téma