Az AI Magyarország is részt vett a budapesti brit nagykövetségen megtartott MFC Rendezvényen / AI Hungary participated in MDGs Event at the British Embassy in Budapest

[for English, please scroll down]

 

Kirchknopf Ádám, a Magyar Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Főosztály főosztályvezető-helyettese ismertette Magyarország a Millenniumi Fejlesztési Célok elérésében, illetve általában a nemzetközi fejlesztésben betöltött szerepét. 2003 és 2010 között Magyarország több mint ötszáz nemzetközi fejlesztési projektben vett részt, főképp Szerbiában, Boszniában, Koszovóban, Moldáviában, Ukrajnában, Vietnámban és Afganisztánban. Hazánk elsősorban vidékfejlesztési, vízgazdálkodási és infrastrukturális, valamint a helyi oktatás és egészségügyi ellátás javítását célzó projektekben biztosított segítséget. Kirchknopf megítélése szerint a 2007-es évig a fejlődés mértéke biztató volt, az csak 2008-ban és 2009-ben lassult le. Azonban a fejlődés rendkívül egyenlőtlenül ment végbe, nagy eltéréseket mutatva a gyorsan fejlődő ázsiai országok és Afrika érzékenyen érintett Szahara alatti régiója között.

Az Egyesült Királyság Nemzetközi Fejlesztési Minisztériumát képviselő Neil Patrick szerint a küszöbön álló csúcstalálkozó fontos lehetőséget teremt a figyelemfelkeltésre, valamint arra, hogy a világ vezetőit meggyőzzék arról, hogy elengedhetetlen az eddigieknél is több energiát és anyagi forrást áldozni a Millenniumi Fejlesztési Célokra, még ha ez jelen pillanatban nehézségeket is okoz. A négyes és az ötös számú célok, vagyis az anyai halandóság és a gyermekhalandóság azok a területek, amelyeken szinte semmilyen előrehaladás nem történt. A szegénység legfőbb áldozatai a nők és a gyermekek, ők azok, akik a legtöbbet nyernék az MFC elérésével. Ezeket a problémákat azonban a legnehezebb megoldani és pusztán a segélyek nyújtása nem elég – a szegény országoknak meg kell teremteniük saját működő gazdaságaikat ahhoz, hogy hosszú távon életképesek legyenek és magukénak kell, hogy érezzék az infrastruktúrát és a kereskedelmet.

„Többé nem lesz egy ország tehetségének és munkaerejének ötven százaléka elvesztegetve”, mondta Patrick. Az Egyesült Királyságnak a kereskedelem liberalizálását és a gazdasági stabilizációt kellene szorgalmaznia. A törékeny országok közül egynek sem sikerült egyetlen MFC-t sem teljesítenie.”

A Minority Rights Group Europe Európa és Közép-Ázsia Programjának vezetője, Neil Clarke a kisebbségek és a marginalizált közösségek nézőpontjából közelítette meg az MFC kérdését. Ők azok, akik a legkevesebb hasznát látják az MFC pozitív hatásainak. Ennek okai többek között, hogy infrastruktúrával és biztonságos vízkészletekkel nem rendelkező, távoli területeken élnek, a leginkább kitéve a szélsőséges éghajlati körülményeknek, a természeti katasztrófáknak és a különböző konfliktusoknak. A kisebbségek szenvednek leginkább az erőszakos kitelepítésektől, melyek következtében legtöbbször nyomornegyedekbe kényszerülnek, vagy földjeik pusztulásától, amely esetekben a kormány általában nem biztosít számukra segítséget vagy alternatívákat. A diszkrimináció már az iskolában is komoly probléma és a kisebbségi nőket kettős diszkrimináció éri az egészségügyi intézményekben, az iskolákban és a munkahelyeken; őket egyébként is különösen sújtják az anyai és gyermekhalandóság és a különböző betegségek.

Clarke egy esettanulmányt ismertetett a kenyai endoroi közösségről, ahol a fejlesztési program kudarcot vallott. Egy hatékony megoldás lehetne a fejlesztés emberi jogi alapú megközelítése, az emberi jogok kikényszerítése, a helyiek hatalommal való felruházása és aktív részvétele, a kétoldalú kommunikáció, valamint az elszámoltathatóság és a diszkriminációmentesség. A cél a közösségi részvétel maximalizálása.

Az utolsó szekcióban az Amnesty International Magyarország mutatta be a Demand Dignity kampány fő koncepcióját – vagyis, hogy a Millenniumi Fejlesztési Célok az emberi jogok tiszteletben tartása mellett valósuljanak meg, az “Üres ígéretekkel nem lehet jól lakni” figyelemfelkeltő anyagokat (kattints is ide a Szigetes videónk megtekintéséhez!) és a petíciót, amely Magyarországot szólítja fel a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogokról szóló Nemzetközi Egyezségokmány Opcionális Protokolljának aláírására és ratifikálására. A „Miközben Te jó étvággyal eszel, 963 millió embernek üres ígéretekkel kell beérnie” tányérjainkat az esemény cateringje során – a szendvicsek felszolgálásához – is használták.

Zárásként Kirchknopf megjegyezte, hogy Magyarországnak az emberi jogi alapú megközelítést kellene támogatnia a küszöbön álló EU-s elnökség során , a nem-kormányzati szervezeteknek pedig döntő szerepe lesz abban, hogy rákényszerítsék a politikusokat arra, hogy a jövőben több figyelmet szenteljenek a Millenniumi Fejlesztési Céloknak.

 

AI Hungary participated in MDGs Event at the British Embassy in Budapest

Amnesty International Hungary took part at the invitation of the British Embassy in Budapest in the Event entitled “Time for Action: Five Years to Go”, organized prior to the UN Summit on the Millenium Development Goals this week (20-22 September) in New York. Representatives of several diplomatic and governmental organizations, NGOs participated, evaluating the progress made on the MDGs until now, as well as the difficulties faced. AI Hungary presented the new Demand Dignity campaign, emphasizing on the importance of human rights in achieving the MDGs, as well as our “Promises don’t feed” creative campaign materials, some of which were used for the catering of the event.

Ádám Kirchknopf, Deputy Head of Development Department of the Hungarian Ministry of Foreign Affairs presented Hungary’s involvement in the work for the MDGs and international development. Between 2003 and 2010, Hungary participated in over five hundred international development projects, mainly in Serbia, Bosnia, Kosovo, Moldova, the Ukraine, Vietnam and Afghanistan. Hungary provided help mainly for rural development projects, water management and infrastructure, as well as in projects aimed to strengthen the local educational and healthcare facilities. According to Mr. Kirchknopf’s assessment, there was a reassuring amount of progress until 2007, and it only slowed down in 2008 and 2009. However, the progress was very uneven, with big differences between some fast-developing Asian countries and Africa’s hard hit Sub-Saharan region.

Neil Patrick on behalf of the UK Department for International Development sees the upcoming Summit as an important opportunity for awareness-raising, and convincing the world leaders that it is highly necessary to allocate even more energy and funds for the Millennium Development Goals, even if this can be difficult at the moment. The areas where almost no progress was made are Goals four and five, maternal mortality and child mortality. Women and children are the main victims of poverty and they could profit the most from achieving the MDGs. However, these problems are the most difficult to solve and only giving aid is not enough – poor countries need to create their own, working economies to survive on the long term, and should have the ownership of the infrastructure and trade.

“No longer will 50% of a countries talent and workforce be wasted”, said Mr. Patrick. The UK should push for liberalizing trade and stabilizing the economy. “No fragile state achieved a single MDG”.

Head of Europe and Central Asia Programmes Minority Rights Group Europe Neil Clarke talked about the MDGs from the point of view of minorities and marginalized communities. They benefit the least from the positive effects of the MDGs. The reasons include living in remote areas with no infrastructure, safe water sources, being the most exposed to extreme climate and natural disasters, conflict zones. Minorities suffer the most from forced evictions, most often into slums, or the destruction of their land, most often without help or alternatives offered by their governments. Discrimination is a serious problem already at school, and minority women face double-discrimination in healthcare facilities, schools and workplaces, being especially hardly affected by child and maternal mortality and diseases.

Mr. Clarke presented a case study of the Kenyan Endorois community where the development project failed. An effective solution could be Human Rights Based Approach towards development, the enforcement of human rights, empowerment of the locals and their active participation and bilateral communication, as well as accountability and non discrimination. The goal is maximizing community participation.

In the last session, AI Hungary presented the main concept of the Demand Dignity campaign – Millennium Development Goals on the basis of human rights, the lobby materials “Promises don’t feed” (click here for our video at Sziget) and the petition calling for Hungary to sign and ratify the Optional Protocol of the International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights. Our “While you’re enjoying your meal, 963 million people have to survive on empty promises” plates were used for the catering of the sandwich lunch after the event.

In closure, Mr. Kirchknopf added that Hungary should promote the Human Rights Based Approach during the upcoming EU Presidency and that NGOs will play a crucial role in pressuring politicians allocate more attention to the Millennium Development Goals in the future.

Téma