AMNESTY INTERNATIONAL NYILATKOZAT / PUBLIC STATEMENT

A szervezet szolidaritását fejezi ki, és támogatásáról biztosítja a norvég népet, hogy a 2011. július 22-én elkövetett bombatámadás és fegyveres gyilkosságok után – amelyek több mint 70 emberéletet követeltek – tovább tudjon lépni.

Az Amnesty International 3 millió támogatója egységesen áll ki a norvég nép mellett, egy nyitott és sokszínű társadalomért, amelyben az egyének véleménye szabadon kifejezhető.

Ezek az atrocitások az egész világot sokkolták, a nemzetközi közösség megdöbbenten áll az elkövető botrányos, az emberi életet semmibe vevő felfogása előtt, fejezte ki az Amnesty International.

Az ilyen idők próbára teszik a nemzeteket, de a szervezet egyként hiszi, hogy a norvég hatóságok biztosítani fogják az áldozatok, köztük az elhunytak családjainak az emberi jogaik teljes érvényesülését, és hogy az a személy vagy személyek, akik ezeket a tetteket elkövették, igazságos eljárás során kerülnek az felelősségre vonásra.

Az Amnesty International Magyarország arra kéri azokat, akik szolidaritásukat szeretnék kifejezni, hogy csatlakozzanak a akciónkhoz a Facebook-on! Kérjük írjon üzenetet Magyarországról az AI Norvégia falára: http://www.facebook.com/AmnestyNorge

***** ENGLISH *****

Solidarity with Norwegian people

Amnesty International sends its condolences to the victims and their families of these terrible events.

The organization expresses solidarity with the people of Norway as they try to move on from the bombing and shootings carried out in Norway on 22 July 2011 that took the lives of more than 70 people.

Amnesty International’s 3 million supporters are at one with the Norwegian people, standing together for an open and diverse society where people are able to express their opinions peacefully.

These atrocities have come as a shock to the entire world and the international community is appalled by the flagrant disregard for human life shown by the perpetrator of these crimes, Amnesty International said.

Times like these test a nation but the organization has every belief that the Norwegian authorities will ensure that the human rights of the victims, including the families of those who were killed, are fully respected, and that the person or persons responsible are brought to justice in fair proceedings.

Amnesty International Hungary encourages all that wish to send solidarity messages to join our action on Facebook. Please write from Hungary to AI Norway’s wall: http://www.facebook.com/AmnestyNorge

2011. július 26 / 26 July 2011

AI Index: EUR 36/001/2011