Amnesty International Elnökségi interjú – Haidegger Marianna

Mivel foglalkozol, mi a hivatásod?

Jogászként dolgozom az ombudsmani hivatalban, elsősorban szociális és esélyegyenlőségi kérdésekkel, gyermekek és fogyatékossággal élők jogainak védelmével, valamint jogaik érvényesítésének elősegítésével foglalkozom. Munkám során az emberi jogaiban, méltóságában sértett, gyakran csekély érdekérvényesítő képességgel rendelkező személyek ügyei viteléhez igyekszem minél szélesebb körben védelmet és segítséget nyújtani.

Hogyan kerültél kapcsolatba az Amnesty International-lel? Hogyan találkoztál először a magyar szervezettel?

Az AI munkáját hosszú évek óta pártoló tagként kísérem figyelemmel, miután évekkel ezelőtt egy lelkes utcai AI aktivista „behálózott”. 2014 január óta vagyok rendes tagja (is) az AI-nek.

Mi ösztönzött arra, hogy közelebbi kapcsolatba kerülj a szervezettel?

A klasszikus jogászi feladatok helyett a 10 éves pályafutásom során egyre nagyobb szerepet játszottak az alapvető emberi jogok és egyre fontosabbá váltak az azok érvényesülését elősegítő feladatok. Hiszem, hogy egy olyan civil szervezetben való munkálkodás, amelynek mottója és hivatása összhangban van a mindennapos munkám során adód feladatokkal, jól kiegészítik egymást. Bízom benne, hogy a munkám során felhalmozott tapasztalattal segíteni tudom az AI tevékenységét, akként, hogy az Egyesületben szerzett élményekkel gazdagítom a mindennapi munkámat.

Vállalsz-e máshol is önkéntes munkát?

Alapító tagja vagyok a Közép-Európai Mediációs Intézetnek, amely egyesület a felek között fennálló vitás helyzetek békés rendezését, illetve annak elősegítését, valamint a közvetítői eljárás mint alternatív konfliktuskezelési technika népszerűsítését és terjesztését tűzte ki céljául.

Mik a legfontosabb célkitűzésed? Mivel járulnál hozzá az Amnesty International Magyarország munkájához?

Véleményem szerint a középiskolai réteg számára kellene minél szélesebb körben nyilvánvalóvá tenni az emberi jogok fontosságát. A jogtudatosság erősítését a képzéseken, érzékenyítő tréningeken keresztül lehetne megvalósítani, ezért azokra fektetnék minél nagyobb hangsúlyt. Ha a középiskolás korosztályban gyökeret ver az egyetemes emberi jogok fontossága, felsőfokú iskolai képzésük alatt már mint elkötelezett és lelkes támogatók köszönhetnének vissza akár mint anyagi támogatók, akár mint aktivisták. Ezzel erősödne az AI tagi bázisa.

Szerinted mi értelme van a munkánknak?

A társadalmi szemléletformálás. Rá kell világítani a globális, személyek nagyobb csoportját, vagy akár az egész társadalmat érintő problémákra azért, hogy felnyissuk az emberek szemét. Hiszem, hogy minden embernek jól tesz, ha néha kicsit kizökken a saját életéből, eltávolodik a saját problémáitól és kicsit felülről, kicsit átfogóan nézi a világot. Utóbb egész más színben fogja látni a saját életét.

Mit mesélnél még el magadról?

Gyengém az akadálymentesítés kérdése, a fogyatékossággal élő személyek egyenlő esélyű hozzáférésének előmozdítása és az előnyben részesítésük elősegítése.

Amúgy pedig úszás, futás, bicikli, Balaton, nyár, tengerpart, mezítláb mászkálás, fesztivál, bogrács, lecsó, almás rétes, marcipán, fagyi…….:-))))

Üdv mindenkinek,

Haidegger Marianna

Téma