Afganisztán: a NATO-országok így Magyarország is bûntársak lehetnek a kínzásokban

A NATO vezetése alatt álló Nemzetközi Biztonsági Erők (ISAF) Afganisztánban az afgán hatóságok által elkövetett kínzás vagy más megalázó bánásmód valós kockázatának teszik ki a fogvatartottakat – közli az Amnesty International egy ma közzétett jelentésben.  A jelentésben megfogalmazott aggályok Magyarországgal kapcsolatban ugyanúgy felmerülnek mint a többi NATO  tagországgal kapcsolatosan.

A jelentésben adatok szerepelnek arról, hogy hogyan adtak át az ISAF fegyveres erői – elsősorban a belgák, britek, kanadaiak, dánok, hollandok és norvégok – fogvatartottakat a Nemzetbiztonsági Igazgatóság (NDS), az afganisztáni hírszerzés számára, annak ellenére, hogy folyamatosan érkeznek jelentések az NDS által elkövetett kínzásokról vagy más megalázó bánásmódról.

“Az ISAF-ban részt vevő államokra nemzetközi kötelezettség vonatkozik, mely szerint nem adhatnak át fogvatartottakat az afgán hatóságoknak, ha ez a fogvatartottak számára kínzás vagy más megalázó bánásmód kockázatával járna” – közölte Claudio Cordone, az Amnesty International kutatási főigazgatója. “Az ilyen átadásokat fel kell függeszteni mindaddig, míg eredményes védintézkedések meghozatalára nem kerül sor.”

Az ENSZ legutóbb 2007 szeptemberében ismételte meg az NDS-szel kapcsolatos aggályait, és ennek során felszólított az NDS által elkövetett kínzásokra vagy más megalázó bánásmódra vonatkozó állítások kivizsgálására. Az Amnesty International számára az utóbbi két évben ismételten több jelentés is érkezett arról, hogy az NDS kínzást vagy más megalázó bánásmódot alkalmaz a fogvatartottakkal szemben, ideértve azok megostorozását, szélsőséges hidegben való tartását, illetve élelemtől való megfosztását.

“Elvittek minket az NDS kandahári fogolytáborába… A hátamat és főleg a vesémet fémkábellel verték… Fémrudat helyeztek a megláncolt karom és térdem alá, a plafonon lévő kampóra akasztottak, aztán folyamatosan vertek. Körülbelül egy órán át lógtam ilyen helyzetben, és elveszítettem az eszméletemet.” – Az Amnesty International részére 2005 decemberében adott tanúvallomás.

A jelentésben kiemelt esetek többek között a következők:

  • A fogvatartottak beszámolnak az őket azt követően ért kínzásokról, hogy a kanadai fegyveres erők átadták őket az afgán hatóságoknak;
  • A belga és a norvég kormány elveszíti az átadott fogvatartottak nyomát;
  • A brit és a holland fegyveres erők számára nehézséget jelent, hogy az afgánok által fogva tartott személyek független felügyeletét biztosítsa.

A jelentés megvizsgálja az afgán kormány és az ISAF fegyveres erői, többek között a kanadai, dán, holland, norvég és egyesült királyságbeli erők között kötött egyetértési nyilatkozatokat és más kétoldalú megállapodásokat.

“Az ISAF-ban részt vevő államok nem mentesíthetők kétoldalú megállapodások alapján azon kötelezettség alól, mely szerint az említett bánásmódtól meg kell, hogy óvják az egyéneket” – mondta Claudio Cordone. “E megállapodásokat elvileg annak biztosítására kötik, hogy a fogvatartottakat a nemzetközi normákkal összhangban kezelik, a megállapodások azonban elégtelennek bizonyultak.”

A jelenleginél ötven százalékkal több magyar katona teljesít majd szolgálatot 2008-tól Afganisztánban, az új vállalások új típusú kockázatokat is jelentenek majd – mondta Szekeres Imre honvédelmi miniszter az MTI-nek október 28-án. A magyar katonák látják majd el a kabuli repülőtér irányítását emellett különleges katonai mûveletekben vesznek részt – mondta Szekeres Imre.

A jelenlegi helyzetben aggályos, hogy a honvédelmi minisztertől kapott információk alapján a magyar katonák kötelesek átadni az afgán foglyokat az afgán hatóságnak, amikor számos bizonyíték van arra vonatkozólag, hogy a hatóságok megkínozzák ezeket a foglyokat és embertelen körülmények között tartják őket fogva. Elfogadhatatlan, hogy magyar katonákat arra köteleznek, hogy hozzájáruljanak az afgán foglyok megkínzásához – mondta Fodor Márk, az Amnesty International magyarországi igazgatója.

A nemzetközi jog előírja, hogy a non-refoulement elv alapján az országoknak nincs joguk számûzni, kiszolgáltatni vagy visszaküldeni embereket abba az országba, ahol fennáll a veszély, hogy megkínozzák őket vagy ki vannak téve embertelen bánásmódnak.

Éppen ezért az Amnesty International felszólítja Szekeres Imre honvédelmi miniszter Urat, hogy miután kötelezettséget tett a magyar csapatok létszámának növelése mellett Afganisztánban, tegyen arra is kötelezettséget, hogy magyar katonák nem adnák át afgán foglyokat afgán hatóságoknak, ahol kínzásnak vannak kitéve. Ez ellentétes lenne a nemzetközi jogi alapelvvel.

Továbbá felszólítja Szerekes Imre Urat, hogy az Amnesty International által alábbiakban megfogalmazott ajánlásoknak tegyen eleget.

Az Amnesty International számos ajánlást tesz, többek között a következőket:

  • Az ISAF-nak ideiglenesen fel kell függesztenie a fogvatartottak afgán hatóságoknak történő átadását, és az eredményes védintézkedések meghozataláig saját őrizetük alatt kell tartani őket.
  • Az ISAF-ban részt vevő országoknak támogatniuk kell az afgán fogvatartási rendszer reformját, és meg kell vizsgálnia annak lehetőségét, hogy az afgán fogvatartási létesítményekben nemzetközi személyzetet helyezzenek el a fogvatartással foglalkozó új afgán tisztek felügyelete és kiképzése érdekében.
  • Az afgán kormánynak közzé kell tennie az NDS mûveleteiről szóló titkos elnöki rendeletet, és lépéseket kell tennie annak jelenlegi fogva tartási, nyomozati és vádemelési feladatainak elkülönítése érdekében.
  • Az afgán kormánynak ratifikálnia kell a kínzás elleni egyezményhez csatolt opcionális jegyzőkönyvet, és meg kell hívnia Afganisztánba és az NDS ellenőrzése alatt álló fogva tartási létesítményekbe az ENSZ kínzással foglalkozó különleges megbízottját.
  • A független megfigyelők számára korlátlan és akadálymentes bejutást kell biztosítani valamennyi fogva tartási központba, továbbá felügyelet nélküli hozzáférést valamennyi fogvatartotthoz.