A szlovák kormány elkötelezi magát a szegregált oktatás felszámolása mellett / Slovak government commits to end segregated education

[for English please scroll down]

 

Az Amnesty International a megfelelő irányba tett első lépésként értékeli és üdvözli az új szlovák koalíciós kormány állásfoglalását, miszerint az lépéseket fog tenni az oktatás etnikai alapú szegregáltságának felszámolásáért.romaisk

A kötelezettségvállalás a Szlovák Nemzetgyűlés által kedden elfogadott kormányprogram részét képezi; gyakorlati megvalósulása a roma gyerekeknek kedvezne, akik közül sokan – a szegregáció révén – színvonalon aluli oktatásban részesülnek.

„Ez az első alkalom, hogy a szlovák kormány politikai akaratot mutat az etnikai származáson alapuló iskolai szegregáció rendszerszintű kudarcként történő kezelésére,” mondta Barbora Cernusakova, az Amnesty International Szlovákia-szakértője.

„A szlovák hatóságoknak most átfogó intézkedéseket kell hoznia, melyek véget vetnek a szlovákiai roma gyerekekkel szembeni több évtizedes hátrányos megkülönböztetésnek és alsóbbrendű iskolákba történő elkülönítésük gyakorlatának ”

Szlovákiában több ezer roma gyereket „enyhe értelmi fogyatékkal” élő tanulók számára kijelölt speciális iskolákban és osztályokban, vagy etnikailag szegregált, színvonalon aluli oktatást biztosító iskolákban és osztályokban helyeznek el.

Ez megfosztja a szlovákiai romákat a teljes körű társadalmi részvétel lehetőségétől és a szegénység és marginalizáció csapdájába szorítja őket.

„A minőségi oktatáshoz való hozzáférésben fennálló hátrányos megkülönböztetés már létező tilalmának kikényszerítése érdekében a kormánynak a jövőben fel kell lépnie az intézményes kudarc ellen.”

“Ennek részeként a kormánynak küzdenie kell a roma gyerekekkel szembeni előítéletek ellen és az oktatás folyamatában résztvevő tanárok és szakemberek körében terjesztenie szükséges az egyenlő bánásmód alapelvét,” mondta Barbora Cernusakova.

“A kormánynak továbbá biztosítania kell a szegregáció felszámolását szolgáló gazdasági erőforrásokat annak érdekében, hogy a roma gyerekeket a többségi iskolákba integrálni lehessen.”

A szegregáció tilalmának kikényszerítésére tett konkrét intézkedések többek között magában foglalhatnák az Állami Iskolafelügyelőség számára a szegregáció gyakorlatban történő azonosításához, figyelemmel követéséhez és leküzdéséhez szükséges megfelelő kapacitások és erőforrások biztosítását.

Ehhez szükség lesz a nemek és etnikai hovatartozás szerinti bontásban szereplő, oktatással kapcsolatos statisztikai adatok szisztematikus összegyűjtésére is.

Az Amnesty International 2007 óta kampányol a roma gyerekek szegregált oktatása ellen Szlovákiában.

A szervezet a jövőben is figyelemmel kíséri majd a kormány tényleges erőfeszítéseit az általa ígért kötelezettségvállalás tükrében és továbbra is kampányolni fog azokért a konkrét intézkedésekért, melyek biztosítják a roma gyerekek számára, hogy hátrányos megkülönböztetés nélkül évezhessék oktatáshoz való jogukat az országban.

 

 

Slovak government commits to end segregated education


Amnesty International welcomes the commitment by the new Slovakian coalition government to take measures to eliminate segregation in education on ethnic lines as a first step in the right direction.

The commitment is part of a government programme approved on Tuesday by the Slovak National Assembly. If put into practice it could benefit Romani children, many of whom are segregated in sub-standard education.

“This is the first time that a Slovak government has demonstrated political will to address segregation in education on the basis of ethnic origin as a systemic failure,” said Barbora Cernusakova, Amnesty International’s expert on Slovakia.

“Slovak authorities now need to implement comprehensive, measures that will help bring an end to decades of discrimination and segregation of Romani children in inferior education in Slovakia.”

Thousands of Romani children in Slovakia are placed in special schools and classes designed for pupils with “mild mental disabilities” or in ethnically segregated mainstream schools and classes that provide a substandard education.

This excludes Roma in Slovakia from full participation in society and locks them into a cycle of poverty and marginalization.

“The government will have to address the institutional failure to enforce the existing prohibition of discrimination in access to quality education.

“In doing so, it will also have to fight existing prejudices against Romani children and promote the principle of equal treatment among teachers and professionals involved in the process of education,” Barbora Cernusakova said.

“The government will further have to provide the economic resources to eliminate segregation so that Romani children can be integrated in mainstream schools.”

Concrete measures towards enforcing the ban on segregation could include providing the State School Inspectorate with adequate capacities and resources on how to identify, monitor and combat segregation in practice.

This will also require the systematic collection of statistical data on education disaggregated on the basis of gender and ethnicity.

Amnesty International has been campaigning against segregated education of Romani children in Slovakia since 2007.

The organization will continue to monitor the government’s efforts against its stated commitment and will continue to campaign for concrete measures to ensure that Romani children in the country can enjoy their right to education free from discrimination.