A Számozott utcákkal kapcsolatos intézkedési terv elfogadhatatlan

A miskolci Számozott utcák lakóinak emberhez méltó elhelyezését szolgáló intézkedési terv teljes átdolgozására szólítja fel a városvezetést a Miskolci Roma Nemzetiségi Önkormányzat, több jogvédő civil szervezet és független szakember.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság
(EBH) a Számozott utcák felszámolása ügyében megállapította,
hogy Miskolc város önkormányzata  az ott lakó mintegy 900
emberrel szemben közvetett hátrányos megkülönböztetést
valósított meg, mert a kérdéses telepfelszámolást anélkül
kezdte meg és folytatta, hogy azt megfelelően előkészítette
volna, illetve forrást sem rendelt az intézkedéshez. Az ott élőket
ezáltal a hajléktalanság vagy más szegregátumba való költözés
veszélyének tették ki. A Hatóság döntésében a várost bírság
megfizetésére, és olyan intézkedési tervek elkészítésére
kötelezte, amelyek a lakók jogszabályoknak megfelelő
elhelyezésére vonatkoznak.

A város a döntést bíróságon
támadta meg, a felülvizsgálat során a Fővárosi Közigazgatási
és Munkaügyi Bíróság a határozatot jogerősen helyben hagyta és
a tervek mielőbbi kidolgozására kötelezte Miskolcot. Az
önkormányzat által a múlt héten a hatósághoz benyújtott Helyi
Esélyegyenlőségi Programja (HEP) álláspontunk szerint
intézkedési tervként elfogadhatatlan, mert az a legelemibb
elvárásoknak sem felel meg. Véleményünk szerint a jogerősen
megállapított diszkriminációs gyakorlat felszámolása és
megfelelő kompenzálása érdekében az önkormányzat részéről
jóval komolyabb felelősség- és kötelezettségvállalásra lenne
szükség e programnál, mert ennek végrehajtását a jelenlegi
szabályozás szerint semmilyen fórum nem ellenőrzi.

Az önkormányzat sem a terv
elkészítéséhez, sem annak végrehajtásához nem rendelt
tényfeltárást, illetve forrást sem különített el rá. A
program lakhatással kapcsolatos egyetlen eleme a Máltai
Szeretszolgálat közreműködésével létrejövő Szociális
Lakásügynökség, mely „a lakhatás nélkül maradt családok
befogadásáról” fog dönteni. A terv 30 lakást különít el
erre a célra, mely nyilvánvalóan a töredéke annak, amelyre
szükség lenne az eljárás korábbi adatai alapján. Jelenleg a
Számozott utcákban még mintegy 100 család él. A már
kiköltöztetett és önként szétszéledő családok kompenzálása
is teljesen hiányzik a programból.

A tervből nem derül ki az sem,
hogy mit kíván tenni az önkormányzat a területtel. Az tudható
csak, hogy a stadion felújítása kizárólag pár utcát érint. Az
ott élők a két éve megkezdett telepfelszámolás során a mai
napig nem kaptak korrekt tájékoztatást arról, hogy mi a terve az
önkormányzatnak azzal a területtel, amely a lakóhelyük.

Álláspontunk szerint amennyiben
az Egyenlő Bánásmód Hatóság elfogadja az önkormányzat által
benyújtott programot, akkor végképp eltűnik a lehetőség a
megállapított jogsértés érdemi és méltányos rendezésére.

Amnesty International
Magyarország, Jeney Orsolya, igazgató

ERRC (European Roma Rights
Centre), Dorde Jovanovics, elnök

Havas Gábor, szociológus

Lengyel Gabriella, szociológus

Miskolci Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, Váradi Gábor, elnök

Nemzeti és Etnikai Kisebbségi
Jogvédő Iroda (NEKI), Muhi Erika, igazgató

Társaság a Szabadságjogokért
(TASZ), Kapronczay Stefánia, ügyvezető igazgató

Roma Polgárjogi Mozgalom BAZ
Megyei Szervezete, Dancs Mihály, elnök

Romaversitas Alapítvány, Daróczi
Gábor